رادیاتور کولر کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۸۴۵۰ CONDENSER ASSY, W/RECEIVER ۸۸۴۵۰-۱۲۲۸۰ رادیاتور کولر ۱ $۶۹۵.۲۲ ۸۸۴۶۷ CUSHION, COOLER CONDENSER, NO.1 ۱۶۷۱۶-۲۸۰۱۰ ۴ $۳.۱۶ ۸۸۴۷۴ DRYER, COOLER ۸۸۴۷۴-۱۲۰۳۰ رطوبت گیر ۱ ۸۸۶۸۸-۱E460 *** STD. PART $۲۵.۸۶ ۸۸۶۸۸-۱E510 *** STD. PART $۱۵.۷۴ ۸۸۷۰۳ HOSE SUB-ASSY, DISCHARGE ۸۸۷۰۳-۱A031 لوله کولر تخلیه ۱ ۸۸۷۰۴ HOSE SUB-ASSY, SUCTION ۸۸۷۰۴-۱A270 لوله کولر مکش ۱ $۲۴۵.۱۳ ۸۸۷۰۷ PIPE […]

اکسل عقب و کمک عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۲۱۱۰F BEAM ASSY, REAR AXLE ۴۲۱۰۱-۱۲۱۸۰  اکسل عقب ۱ $۱,۵۱۶.۰۹ ۴۲۱۰۱-۱۲۱۹۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP)&REAR WHEEL BRAKE-9 INCHES DRUM ۱ $۱,۵۱۶.۰۹ ۴۲۱۱۸ DAMPER, REAR AXLE BEAM ۴۲۱۱۸-۱۲۰۲۰ ۱ $۲۱.۷۸ ۴۸۲۳۱A فنرلول عقب راست ۴۸۲۳۱-۱۲B80 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸۰.۳۴ ۴۸۲۳۱-۱۲C40 ۱ $۷۳.۲۵ ۴۸۲۳۱B فنرلول عقب چپ […]

کمک جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۸۱۳۱ SPRING, FRONT COIL, RH ۴۸۱۳۱-۱۲C30  فنر لول جلو راست ۱ $۷۵.۴۳ ۴۸۱۳۱-۱۲C60 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۷۹.۴۴ ۴۸۱۳۲ SPRING, FRONT COIL, LH ۴۸۱۳۱-۱۲C30  فنر لول جلو چپ ۱ $۷۵.۴۳ ۴۸۱۳۱-۱۲C60 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۷۹.۴۴ ۴۸۱۵۷B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER RH ۴۸۱۵۷-۱۲۰۸۰  گردگیر […]

طبق و سگدست کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۳۲۱۱ KNUCKLE, STEERING, RH ۴۳۲۱۱-۱۲۴۹۰  سگدست راست ۱ $۲۹۳.۲۵ ۴۳۲۱۱K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۸ OD=17, TYPE E:REFER ILLUST. ۲ $۵.۸۹ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۹ OD=15.9, TYPE F:REFER ILLUST. ۱ $۵.۸۹ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۰ OD=15, TYPE G:REFER ILLUST. ۱ $۵.۸۹ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۱ OD=14, TYPE H:REFER ILLUST. ۱ $۴.۹۸ ۴۳۲۱۱L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۲ ۲ $۲.۴۱ ۴۳۲۱۲ KNUCKLE, STEERING, […]

لنت ترمز عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۵

۰۴۴۶۶ لنت ترمز عقب ۰۴۴۶۶-۱۲۱۳۰ MARK AK NS254 ۱ $۶۵.۵۵ ۰۴۴۷۹A CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۴۷۹-۱۲۲۳۰  سیلندر ترمز عقب ۱ $۵۹.۴۶ ۰۴۹۴۶ شیم لنت ترمز عقب ۰۴۹۴۶-۱۲۰۴۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۶/۲۰۰۸) ۱ $۳۴.۶۳ ۰۴۹۴۶-۱۲۰۹۰ (۰۸/۲۰۰۸ – ) ۱ ۰۴۹۴۸ خار لنت ترمز عقب ۰۴۹۴۸-۱۲۰۳۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۶/۲۰۰۸) ۱ $۳۱.۱۹ ۰۴۹۴۸-۵۲۰۴۰ (۰۸/۲۰۰۸ – ) ۱ $۳۱.۱۹ […]

لنت ترمز جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۵

۰۴۴۶۵ لنت جلو ۰۴۴۶۵-۰۲۲۲۰ MARK ADVICS PV565H ۱ $۱۱۱.۷۷ ۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۴۷۸-۱۲۰۶۰  سیلندر چرخ جلو ۱ $۶۸.۳۴ ۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT ۰۴۹۴۵-۱۲۱۰۰  شیم لنت ۱ $۶۵.۶۷ ۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۹۴۷-۴۲۰۵۰  خار لنت ۱ $۶۱.۹۵ ۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE) ۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲.۲۱ ۴۷۵۴۷B PLUG, […]

بوستر ترمز کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۴۶۱۰ بوستر ترمز ۴۴۶۱۰-۱۲D20 (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۲/۲۰۰۸) ۱ $۸۲۲.۴۵ ۴۴۶۱۰-۱۲D21 (۰۳/۲۰۰۸ – ۰۶/۲۰۱۰) ۱ $۸۲۲.۴۵ ۴۴۶۹۶ GROMMET, CHECK VALVE ۹۰۴۸۰-۲۴۴۳۹ ۱ $۱۱.۸۶ ۴۴۷۳۰ VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE) ۴۴۷۳۰-۱۲۰۷۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۶/۲۰۰۸) ۱ $۴۰.۳۳ ۴۴۷۳۰-۲۰۱۷۰ (۰۸/۲۰۰۸ – ۰۶/۲۰۱۰) ۱ $۴۰.۱۷ ۴۴۷۷۳F HOSE, UNION TO CHECK VALVE ۴۴۷۷۳-۱۲۸۳۰ ۱ $۴۲.۸۲ ۴۴۷۷۳G CLIP(FOR UNION TO CHECK VALVE […]

پمپ ترمز کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۷۲۰۱ CYLINDER SUB-ASSY, BRAKE MASTER ۴۷۲۰۱-۱۲B20  پمپ ترمز ۱ $۳۴۴.۶۱ ۴۷۲۰۱B RING, O(FOR BRAKE MASTER CYLINDER) ۹۰۰۱۵-AH002 ۱ $۱.۵۸ ۴۷۲۰۱C RING PIN, BRAKE MASTER CYLINDER ۹۰۰۲۹-۱۵۸۰۳ ۱ $۱.۶۲ ۴۷۲۰۲ RESERVOIR SUB-ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER ۴۷۲۲۰-۱۲۲۳۰  مخزن پمپ ترمز ۱ $۱۲۲.۱۷ ۴۷۲۳۰ CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER ۴۷۲۳۰-۲۰۱۴۰  درب مخزن پمپ ترمز ۱ $۱۳.۲۸ […]

جعبه فرمان کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۵۰۴۶ END SUB-ASSY, TIE ROD, RH ۴۵۰۴۶-۱۹۴۲۵  سیبک فرمان راست ۱ $۷۷.۹۱ ۴۵۰۴۶A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END) ۹۰۱۷۱-۱۲۰۲۸ ۲ $۱.۹۴ ۴۵۰۴۷ END SUB-ASSY, TIE ROD, LH ۴۵۰۴۶-۱۹۴۲۵  سیبک فرمان چپ ۱ $۷۷.۹۱ ۴۵۵۱۰ GEAR ASSY, STEERING ۴۵۵۱۰-۱۲۴۵۰  جعبه فرمان ۱ $۹۸۴.۴۳ ۴۵۵۳۵ BOOT, STEERING RACK, NO.1 ۴۵۵۳۵-۲۹۰۱۵  گردگیر جعبه فرمان ۱ ۴۵۵۳۵B CLIP(FOR STEERING […]

دیسک چرخ جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۳۵۰۱C توپی چرخ جلو راست ۴۳۵۰۲-۳۲۰۸۰ ۱ $۱۱۹.۲۵ ۴۳۵۰۱D پیچ چرخ ۹۰۹۴۲-۰۲۰۴۹ ۵ $۴.۱۵ ۴۳۵۰۱E بلبرینگ چرخ جلو راست ۹۰۳۶۳-۴۰۰۶۶ ۱ $۱۰۶.۶۷ ۴۳۵۰۱G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT AXLE HUB RH) ۹۰۵۲۱-۷۹۰۰۲ ۱ $۳.۰۴ ۴۳۵۰۱H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT RH) ۹۰۱۷۷-۲۲۰۰۱ ۱ $۳.۶۴ ۴۳۵۰۲C توپی چرخ جلو چپ ۴۳۵۰۲-۳۲۰۸۰ ۱ $۱۱۹.۲۵ ۴۳۵۰۲D پیچ چرخ […]

پلوس جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۰۴۴۳۸F گردگیر پلوس کامل سمت راست ۰۴۴۲۷-۱۲۴۷۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۱۱۵.۰۵ ۰۴۴۳۸G گردگیر پلوس داخلی سمت راست ۰۴۴۳۷-۵۲۳۳۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸۸.۳۷ ۰۴۴۳۸-۴۲۲۰۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۸/۲۰۰۹) ۱ $۷۱.۵۲ ۰۴۴۳۸-۴۲۲۰۱ (۰۹/۲۰۰۹ – ) ۱ ۴۱۳۳۶D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH ۴۱۳۳۶-۱۲۰۶۰ ۱ $۴.۵۵ […]

دیسک چرخ و توپی چرخ عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴

۴۲۳۱۱U BOLT, HUB (FOR REAR AXLE RH) ۹۰۹۴۲-۰۲۰۴۹  پیچ چرخ ۵ $۴.۱۵ ۴۲۳۱۲E BOLT, HUB (FOR REAR AXLE LH) ۹۰۹۴۲-۰۲۰۴۹  پیچ چرخ ۵ $۴.۱۵ ۴۲۴۰۳ کاسه چرخ عقب ۴۲۴۳۱-۱۲۳۰۰ REAR WHEEL BRAKE-9 INCHES DRUM ۲ $۱۸۱.۳۳ ۴۲۴۲۱E BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE RH) ۹۰۱۰۵-۱۲۳۵۰  پیچ توپی ۴ $۱.۸۶ ۴۲۴۲۲A BOLT (FOR REAR AXLE BEARING […]

کمک عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۴۲۱۱۰F BEAM ASSY, REAR AXLE ۴۲۱۰۱-۱۲۱۳۰  اکسل عقب ۱ $۱,۴۱۲.۲۶ ۴۸۲۳۱A SPRING, COIL, REAR RH ۴۸۲۳۱-۱H540  فنر لول عقب راست ۱ $۶۸.۶۳ ۴۸۲۳۱-۱H580 ROUGH ROAD PACKAGE ۱ $۷۹.۰۸ ۴۸۲۳۱B SPRING, COIL, REAR LH ۴۸۲۳۱-۱H540  فنر لول عقب چپ ۱ $۶۸.۶۳ ۴۸۲۳۱-۱H580 ROUGH ROAD PACKAGE ۱ $۷۹.۰۸ ۴۸۲۵۷C INSULATOR, REAR COIL SPRING, UPPER RH ۴۸۲۵۷-۳۲۰۹۰  گردگیر […]

کمک جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۴۸۱۳۱ SPRING, FRONT COIL, RH ۴۸۱۳۱-۱N490  فنر لول جلو راست ۱ $۹۰.۷۹ ۴۸۱۳۱-۱N570 ROUGH ROAD PACKAGE ۱ $۸۰.۶۲ ۴۸۱۳۲ SPRING, FRONT COIL, LH ۴۸۱۳۱-۱N490  فنر لول جلو چپ ۱ $۹۰.۷۹ ۴۸۱۳۱-۱N570 ROUGH ROAD PACKAGE ۱ $۸۰.۶۲ ۴۸۱۵۷B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER RH ۴۸۱۵۷-۱۲۰۸۰  گردگیر کمک جلو راست ۱ $۲۴.۱۶ ۴۸۱۵۷C INSULATOR, FRONT COIL SPRING, […]

طبق کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۴۳۲۱۱ سگدست راست ۴۳۲۱۱-۱۹۰۱۵ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۲۸۶.۲۱ ۴۳۲۱۱K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۱ OD=15.0, TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۲ $۵.۴۲ ۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۴ OD=13.9, TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴.۰۳ ۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۵ OD=13.3, TYPE C:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴.۰۳ ۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۶ OD=12.4, TYPE D:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴.۰۳ ۴۳۲۱۱L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۷۹-۱۵۰۰۶ ۲ […]

لنت عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۰۴۴۶۶ لنت ترمز عقب ۰۴۴۶۶-۲۰۰۹۰ MARK AK PA544 ۱ $۶۰.۶۳ ۰۴۴۷۹A CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۴۷۹-۵۲۰۳۰  لوازم سیلندر ترمز عقب ۱ $۷۴.۲۵ ۰۴۹۴۶ SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE) ۰۴۹۴۶-۲۰۰۲۰  شیم لنت ۱ $۳۱.۰۴ ۰۴۹۴۸ FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۹۴۸-۲۰۰۱۰  صفحه لنت عقب ۱ $۱۵.۶۶ ۳۱۴۷۸C CAP, BLEEDER PLUG(FOR REAR DISC BRAKE) […]

لنت جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۰۴۴۶۵ لنت جلو ۰۴۴۶۵-۱۲۵۹۲ MARK AISIN PC554 ۱ $۸۸.۶۶ ۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۴۷۹-۲۰۳۲۰  لوازم سیلندر چرخ جلو ۱ $۷۹.۰۱ ۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT ۰۴۹۴۵-۲۰۲۱۰  شیم لنت ۱ $۶۱.۹۵ ۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۹۴۷-۲۰۱۱۰  صفحه لنت ۱ $۳۱.۰۴ ۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE) ۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲.۲۱ ۴۷۵۴۷B […]

پمپ هیدرولیک کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۰۴۴۴۶ GASKET KIT, POWER STEERING PUMP ۰۴۴۴۶-۲۰۱۷۰ (۱۰/۲۰۰۵ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۳۲.۲۶ ۰۴۴۴۶-۳۲۰۵۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۳۲.۳۴ ۴۴۳۰۳A SHAFT SUB-ASSY, W/PULLEY ۴۴۳۰۳-۳۲۰۱۰ ۱ $۱۲۵.۰۶ ۴۴۳۰۵ CAP SUB-ASSY, VANE PUMP OIL RESERVOIR ۴۴۳۰۵-۲۸۰۳۰  درب مخزن پمپ هیدرولیک ۱ $۲۴.۴۷ ۴۴۳۲۰ PUMP ASSY, VANE ۴۴۳۱۰-۱۲۵۴۰  پمپ هیدرولیک ۱ $۹۳۰.۴۲ ۴۴۳۳۷ UNION, POWER STEERING SUCTION PORT ۴۴۳۳۷-۳۲۱۱۰ […]

دیسک چرخ جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۴۳۵۰۱C توپی چرخ جلو راست ۴۳۵۰۲-۱۲۱۴۰ ۱ $۱۱۴.۷۴ ۴۳۵۰۱D پیچ چرخ ۹۰۹۴۲-۰۲۰۴۹ ۴ $۴.۱۵ ۴۳۵۰۱E بلبرینگ چرخ جلو ۹۰۳۶۳-۴۰۰۶۶ ۱ $۱۰۶.۶۷ ۴۳۵۰۱G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT AXLE HUB RH) ۹۰۵۲۱-۷۹۰۰۲ ۱ $۳.۰۴ ۴۳۵۰۱H مهره چرخ ۹۰۱۷۷-۲۲۰۰۱ ۱ $۳.۶۴ ۴۳۵۰۲C توپی چرخ جلو چپ ۴۳۵۰۲-۱۲۱۴۰ ۱ $۱۱۴.۷۴ ۴۳۵۰۲D پیچ چرخ ۹۰۹۴۲-۰۲۰۴۹ ۴ $۴.۱۵ ۴۳۵۰۲E بلبرینگ […]

پلوس کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۰۴۴۳۸F گردگیر پلوس کامل سمت راست Not applicable ۰۴۴۳۸G گردگیر پلوس داخلی سمت راست ۰۴۴۳۸-۳۲۲۳۱ ۱ $۷۱.۵۲ ۰۴۴۳۸-۴۲۲۰۰ UNLEADED GASOLINE SPEC (04/2004 – 07/2007) ۱ $۷۱.۵۲ ۰۴۴۳۸-۵۲۲۳۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۷۱.۸۰ ۴۱۳۳۶D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH ۴۱۳۳۶-۱۲۰۱۰ W(ABS) ۱ $۲.۱۰ ۴۱۳۳۶-۱۲۰۶۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۴.۵۵ ۴۳۰۳۰ پلوس داخلی گیربکس سمت راست […]

دسته موتور کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۱۲۳۰۵ دسته موتور راست ۱۲۳۰۵-۲۲۳۸۰ ۱ $۲۱۹.۳۵ ۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-۲۲۲۷۰ ۱ $۶۶.۴۶ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-۲۲۰۵۰ ۱ $۹۵.۵۶ ۱۲۳۲۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۲۱-۲۲۱۳۰ ۱ $۴۶.۵۴ ۱۲۳۲۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۲۵-۲۲۳۲۰ ۱ $۶۰.۲۹ ۱۲۳۵۱B DAMPER, ENGINE MOUNTING ۱۲۳۵۱-۲۷۰۵۰ ۱ $۳۶.۴۱ ۱۲۳۶۱A […]

رادیاتور آب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۱۶۲۶۱N HOSE, WATER BY-PASS, NO.2 ۱۶۲۶۱-۲۲۱۱۰ ۱ $۳۹.۸۵ ۱۶۲۶۱P CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2) ۹۰۴۶۷-۱۵۰۲۲ ۲ $۱.۴۲ ۱۶۳۶۱ پروانه ۱۶۳۶۱-۲۲۱۲۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۱۰/۲۰۰۸) ۱ $۶۲.۲۶ ۱۶۳۶۱-۲۲۱۳۰ (۱۲/۲۰۰۸ – ) ۱ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-۲۲۱۰۰  موتور فن ۱ $۲۲۸.۷۳ ۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY ۱۶۴۱۰-۲۲۱۸۰  رادیاتور آب ۱ $۴۱۲.۴۷ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK ۱۶۴۱۷-۲۱۲۸۰ NO.2 ۱ […]

صافی بنزین کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۲۳۲۱۷A FILTER, FUEL PUMP ۲۳۲۱۷-۲۳۰۱۰  صافی بنزین داخل باک ۱ $۱۲.۱۸ ۲۳۲۲۰P PUMP ASSY, FUEL ۲۳۲۲۱-۲۸۰۳۰  پمپ بنزین ۱ $۳۴۴.۶۰ ۲۳۲۲۵ SPACER, FUEL PUMP ۲۳۲۲۵-۲۱۰۱۰ ۱ $۱.۵۸ ۲۳۲۲۹ CLIP(FOR FUEL PUMP FILTER) ۲۳۲۲۹-۱۶۰۱۰ ۱ $۱.۰۳ ۲۳۲۳۹B SEAL, FUEL PUMP FILTER ۲۳۲۳۹-۲۱۰۱۰ ۱ $۱.۳۴ ۲۳۲۴۹ RUBBER, CUSHION(FOR FUEL PUMP) ۲۳۲۴۹-۴۶۱۸۰ ۱ $۱۴.۷۱ ۲۳۲۸۰ REGULATOR ASSY, FUEL […]

دینام کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۲۷۰۲۰ دینام ۲۷۰۶۰-۲۲۰۳۰ ۱۲V 80A (06/2004 – ) ۱ $۷۶۶.۵۱ ۲۷۰۶۰-۲۲۱۸۰ ۱۲V 80A (08/2000 – 06/2005) ۱ $۷۶۶.۵۱ ۲۷۰۲۰E BOLT(FOR ALTERNATOR) ۹۰۱۰۵-۱۰۰۷۵ NO.1 ۱ $۲.۰۲ ۹۱۵۱۱-۸۰۸۳۰ NO.2 ۱ $۱.۵۸ ۲۷۳۳۰ ROTOR ASSY, ALTERNATOR ۲۷۳۳۰-۱۶۳۹۰  سیم پیچ دینام ۱ $۱۹۱.۵۲ ۲۷۳۵۷ HOLDER, ALTERNATOR, W/RECTIFIER ۲۷۳۵۷-۲۲۰۵۰  دیود دینام ۱ $۱۰۶.۷۹ ۲۷۳۷۰ HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH ۲۷۳۷۰-۷۵۰۶۰ ۱ […]

هواکش کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۱۷۷۰۰ CLEANER ASSY, AIR ۱۷۷۰۰-۲۲۱۲۰  هواکش کامل ۱ $۵۷۷.۴۰ ۱۷۷۰۵ CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER ۱۷۷۰۵-۲۲۱۲۰  درب هواکش ۱ $۳۶۰.۵۸ ۱۷۷۵۱ INLET, AIR CLEANER, NO.1 ۱۷۷۵۱-۲۲۰۹۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۳/۲۰۰۴) ۱ $۶۴.۰۱ ۱۷۷۵۱-۲۲۱۴۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ) ۱ $۵۴.۸۴ ۱۷۸۰۱ ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER ۱۷۸۰۱-۲۲۰۲۰  فیلتر هوا ۱ $۲۳.۹۸ ۱۷۸۸۱ HOSE, AIR CLEANER, NO.1 ۱۷۸۸۱-۲۲۰۸۰  خرطومی هواکش […]

منیفولد کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE ۱۷۱۲۰-۲۲۰۳۰  منیفولد هوا ۱ $۶۰۶.۸۸ ۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD ۱۷۱۱۸-۲۲۰۲۰ ۱ $۱۷.۷۹ ۱۷۱۱۹ STAY, MANIFOLD, NO.2 ۱۷۱۳۹-۲۲۰۳۰ ۱ $۳.۸۴ ۱۷۱۴۱ MANIFOLD, EXHAUST ۱۷۱۰۴-۲۲۰۵۰  منیفولد دود ۱ $۳۹۹.۳۵ ۱۷۱۵۹ BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD) ۹۰۱۲۶-۰۸۰۲۶ NO.1 ۲ $۳.۵۲ ۹۰۱۲۶-۰۸۰۴۳ NO.2 ۵ $۵.۵۴ ۱۷۱۶۷ INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1 ۱۷۱۶۷-۲۲۰۴۱ ۱ $۱۲۵.۸۹ ۱۷۱۶۸ INSULATOR, […]

رادیاتور آب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۱۶۳۶۱ پروانه موتور ۱۶۳۶۱-۲۱۰۷۰ W/O(HEATER) ۱ $۶۱.۹۷ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-۲۱۰۵۰  موتور فن ۱ $۲۶۶.۷۱ ۱۶۴۰۰ رادیاتور آب ۱۶۴۰۰-۲۱۲۴۰ W/O(HEATER) ۱ $۴۱۳.۷۶ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK ۲۳۳۲۲-۵۴۰۱۰ ۱ $۷.۵۱ ۱۶۴۰۰F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK) ۱۶۴۹۲-۲۱۰۵۰ ۱ $۳.۲۴ ۱۶۴۰۱ CAP SUB-ASSY, RADIATOR ۱۶۴۰۱-۷۲۰۹۰  در رادیاتور ۱ $۲۷.۶۴ ۱۶۴۰۶A SUPPORT(FOR OIL COOLER) ۱۶۴۰۶-۷۴۵۲۰ ۲ $۲.۵۷ […]

میل سوپاپ و زنجیر موتور کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۳۰۵۰ دنده vvti ۱۳۰۵۰-۲۲۰۱۱ ۱ $۱۶۷.۸۳ ۱۳۰۵۰-۲۲۰۱۲ (J) ۱ $۲۲۱.۸۴ ۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY ۱۳۵۰۶-۲۲۰۳۰  زنجیر موتور ۱ $۱۳۴.۵۴ ۱۳۵۱۱ CAMSHAFT ۱۳۵۰۱-۲۲۰۳۱  میل سوپاپ ۱ $۳۴۴.۳۶ ۱۳۵۰۱-۲۲۰۴۱ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۳۶۵.۹۸ ۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2 ۱۳۵۰۲-۲۲۰۱۱  میل سوپاپ ۲ ۱ $۳۴۹.۸۴ ۱۳۵۲۳ دنده سر میل سوپاپ ۱۳۵۲۳-۲۲۰۲۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۳۷.۶۸ ۱۳۵۴۰ زنجیر سفت کن […]

پیستون و میل لنگ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۷۰۲ یاتاقان ثابت سایز ۰۲۵ ۱۱۷۰۴-۲۲۰۱۱ U/S 0.25 (04/2004 – 07/2007) ۱ $۱۱۸.۰۳ ۱۱۷۰۴-۲۲۰۳۰ U/S 0.25 (08/2000 – 06/2004) ۱ $۱۰۶.۹۶ ۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT ۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰  یاتاقان ثابت استاندارد ۵ $۱۷.۹۰ ۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰-۰۱ MARK 1:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 1 ۵ $۱۷.۹۳ ۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰-۰۲ MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 ۵ $۱۷.۹۳ ۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰-۰۳ MARK 3:REFER TO REPAIR […]

دسته موتور کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۱۲۳۰۵ دسته موتور راست ۱۲۳۰۵-۲۲۱۷۰ (۰۶/۲۰۰۲ – ۰۲/۲۰۰۴) ۱ $۱۹۴.۸۴ ۱۲۳۰۵-۲۲۲۴۰ (۱۲/۲۰۰۳ – ۰۳/۲۰۰۴) ۱ $۱۳۰.۰۴ ۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-۲۲۱۱۰ ۱ $۴۶.۵۴ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-۲۲۰۵۰ ۱ $۹۵.۵۶ ۱۲۳۲۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۲۱-۲۲۱۱۰ ۱ $۴۶.۵۴ ۱۲۳۲۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۲۵-۲۲۰۹۰ ۱ […]

سینی اویل پمپ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۳۰۱A PIN, STRAIGHT(FOR TIMING GEAR CASE) ۹۰۲۵۰-۰۸۰۷۴ L=15, OD=8 ۱ $۱.۱۱ ۱۱۳۰۱K SENSOR, CRANK POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۳۰  سنسور موقعیت میل لنگ ۱ $۱۴۱.۲۷ ۱۱۳۰۲ سینی اویل پمپ ۱۱۳۲۱-0D030 (L) ۱ $۲۵۰.۰۷ ۱۱۳۲۱-۲۲۰۲۱ (J) ۱ $۲۴۰.۱۵ ۱۱۳۰۲A کاسه نمد سینی جلو ۹۰۳۱۱-۳۸۰۵۹ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۱۷.۴۸ ۹۰۳۱۱-۳۸۰۸۹ (۰۱/۲۰۰۵ – ) ۱ $۱۴.۷۱ ۱۹۹۴۱C CLAMP, CORD(FOR CRANK […]

بلوک سیلندر کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۳۶۱J COVER, FLYWHEEL HOUSING UNDER ۱۱۳۶۱-0D020 (L) ۱ $۱۱.۴۳ ۱۱۳۶۱-۲۲۰۲۱ ۱ $۱۱.۴۷ ۱۱۴۰۱ BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER ۱۱۴۱۰-۲۹۱۶۵ ۱ $۲,۲۹۴.۰۳ ۱۱۴۰۱L SEAL, ENGINE REAR OIL ۹۰۳۱۱-۷۶۰۰۱ ۱ $۵۰.۳۳ ۱۱۴۱۵ COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۹۱۰-۰۹۱۰۷ ۱ $۳.۲۰ ۱۱۴۱۵A PLUG, WATER DRAIN COCK(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۹۱۰-۰۹۰۸۷ ۱ $۴.۳۱ ۱۱۴۱۶ BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) ۹۱۵۱۱-K0840 ۱۰ […]

سرسیلندر کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۱۰۱ سرسیلندر ۱۱۱۰۱-۲۲۰۸۱ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۱,۴۷۴.۱۴ ۱۱۱۰۱-۲۲۰۹۱ ۱ $۱,۴۰۹.۰۹ ۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۵۲ ۱۰ $۸.۲۶ ۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۲۰۱-۱۰۳۴۴ ۱۰ $۱.۳۴ ۱۱۱۰۱E SENSOR, CAM POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۲۶  سنسور موقعیت میل سوپاپ ۱ $۱۲۲.۹۶ ۱۱۱۰۱J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL ۱۵۳۳۰-۲۲۰۳۰  سنسور کنترل روغن ۱ $۱۰۶.۳۵ ۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER […]

واشر کامل کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۰۴۱۱۱ GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL ۰۴۱۱۱-۲۲۳۲۰  واشر کامل ۱ $۲۲۱.۰۸ ۰۴۱۱۱-۲۲۳۵۰ UNLEADED GASOLINE SPEC (04/2004 – 08/2006) ۱ $۲۲۱.۰۸ ۰۴۱۱۱-۲۲۳۷۰ (۱۱/۲۰۰۳ – ۰۳/۲۰۰۴) ۱ $۲۲۱.۰۸ ۰۴۱۱۲ GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND ۰۴۱۱۲-۲۲۳۱۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۱۶۳.۰۵ ۰۴۱۱۲-۲۲۳۲۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۱۶۳.۰۵ ۰۴۱۱۲-۲۲۳۵۰ UNLEADED GASOLINE SPEC (11/2003 – 03/2004) ۱ $۱۶۳.۰۵ ۰۴۱۱۲-۲۲۶۸۰ (۱۱/۲۰۰۳ – […]

بخاری کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۷۰۵۰ بخاری ۸۷۰۵۰-۱۲۲۰۱ MANUAL AIR CONDITIONER ۱ $۱,۵۴۰.۹۹ ۸۷۱۰۳B MOTOR SUB-ASSY, BLOWER W/FAN ۸۷۱۰۳-۱۲۰۷۰  موتور فن کولر ۱ $۴۰۴.۵۸ ۸۷۱۰۷A UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR ۸۷۱۰۷-۱۲۵۷۰  رادیاتور بخاری ۱ $۵۲۲.۱۳ ۸۷۱۳۰D BLOWER ASSY ۸۷۱۳۰-۱۲۴۶۰ ۱ $۶۲۷.۲۱ ۸۷۱۳۸C RESISTOR, BLOWER ۸۷۱۳۸-۲۰۳۶۰ ۱ $۸۰.۲۲ ۸۸۵۰۱ EVAPORATOR SUB-ASSY, COOLER, NO.1 ۸۸۵۰۱-۱۲۵۰۰  اواپوریتور ۱ $۷۱۸.۶۲ ۸۸۵۱۵ VALVE, COOLER EXPANSION ۸۸۵۱۵-۶۰۱۵۰ […]

رادیاتور کولر کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۸۴۶۰ رادیاتور کولر ۸۸۴۵۰-۱۲۲۳۱ MAKER OPTION ۱ $۷۱۰.۸۸ ۸۸۴۶۷ CUSHION, COOLER CONDENSER, NO.1 ۸۸۴۶۷-۱۲۱۸۰ ۲ $۳.۸۷ ۸۸۴۶۹D COLLAR, CONDENSER BRACKET, NO.1 ۸۸۴۶۹-۵۲۰۱۰ ۲ $۴.۷۴ ۸۸۴۷۴ DRYER, COOLER ۸۸۴۷۴-۱۷۰۱۰ ۱ $۱۰۷.۱۵ ۸۸۴۷۹ FREON GAS, AIR CONDITIONER (DRUM, COOLER REFRIGERANT) Not applicable ۸۸۶۸۸-۱E050 *** STD. PART $۱۰.۷۵ ۸۸۶۸۸-۱E060 *** STD. PART $۲۰.۲۴ ۸۸۶۸۸-۱E310 *** STD. PART $۲۴.۰۰ […]

کمپرسور کولر کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۸۳۰۲ STATOR SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH Not applicable ۸۸۳۲۰ کمپرسور کولر ۸۸۳۲۰-۱A511 REFER TO ILLUSTRATION : W(TEMPERATURE SENSOR & LOCK SENSOR) ۱ $۱,۴۸۶.۹۹ ۸۸۳۳۰A WASHER (FOR MAGNET CLUTCH) ۸۸۳۳۵-۱۴۰۲۰ ۱ $۲.۸۱ ۸۸۳۶۵-۸۷۲۰۱ *** STD. PART $۴.۰۳ ۸۸۴۰۳ HUB SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH Not applicable ۸۸۴۱۰ CLUTCH ASSY, MAGNET ۸۸۴۱۰-۱A290  کلاچ کولر ۱ $۷۰۰.۰۴ ۹۰۰۹۹-۰۴۳۴۹ *** STD. PART […]

آیینه کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۷۸۱۰ MIRROR ASSY, INNER REAR VIEW ۸۷۸۱۰-۵۲۰۴۱  آیینه داخل ۱ $۱۲۰.۹۰ ۸۷۹۱۰ آیینه بغل راست ۸۷۹۱۰-۱۲C60 ۱ $۹۳.۴۰ ۸۷۹۱۰-۱۲C70 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR-MANUAL RETRACTABLE, ELECTRIC REMOTE CONTROL DOOR MIRROR, COLORED ۱ $۱۴۸.۱۹ ۸۷۹۱۰-۱۲C80 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR-ELECTRIC RETRACTABLE DOOR MIRROR, COLORED ۱ $۲۹۳.۴۲ ۸۷۹۱۵A قاب ایینه بغل راست ۸۷۹۱۵-۱۲۰۵۰ ۱ $۵۴.۸۴ ۸۷۹۱۵-۳۳۰۱۰-A0 OUTSIDE REAR VIEW […]

مخزن شیشه شور کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۵۰۳۵ NOZZLE SUB-ASSY, WASHER ۸۵۳۸۱-۱۲۳۰۰ ANGLE 0 ۲ $۲۰.۵۲ ۸۵۳۸۱-۱۲۳۱۰ ANGLE -2 ۲ $۲۰.۵۲ ۸۵۳۸۱-۱۲۳۲۰ ANGLE +2 (08/2007 – 08/2009) ۲ $۲۰.۵۲ ۸۵۳۸۱-۱۲۳۵۰ ANGLE +2 (10/2009 – ) ۲ $۲۰.۵۲ ۸۵۳۸۱-۳۰۱۱۰ ANGLE -2 (10/2009 – ) ۲ $۲۰.۵۶ ۸۵۳۸۱-۳۰۱۵۰ ANGLE 0 (10/2009 – ) ۲ $۱۰.۱۶ ۸۵۳۱۰ موتور شیشه شور ۸۵۳۳۰-۲۱۰۱۰ ۱ $۱۴۷.۴۷ ۸۵۳۳۰ مخزن […]

برف پاک کن کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۲۳۷۵B سیم موتور برف پاک کن ۸۲۳۷۵-۱۲۳۱۰ (۰۸/۲۰۰۸ – ۰۴/۲۰۰۹) ۱ ۸۲۳۷۵-۱۲۳۱۱ (۰۶/۲۰۰۹ – ) ۱ ۸۵۱۱۰ موتور برف پاک کن ۸۵۱۱۰-۱۲A80 ۱ $۲۸۱.۴۶ ۸۵۱۶۰ LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER ۸۵۱۵۰-۱۲A80 ۱ $۱۹۵.۲۷ ۸۵۱۹۲ قاب روی بازویی برف پاک کن ۸۵۲۹۲-۱۳۰۱۰ ۲ $۵.۸۵ ۸۵۲۱۱B بازویی برف پاک کن راست ۸۵۲۱۱-۱۲۵۲۰ ۱ $۱۰۴.۳۰ ۸۵۲۱۲A تیغه برف پاک […]

سنسور ایربگ کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۹۱۷۰ سنسور ایربگ ۸۹۱۷۰-۱۲۶۰۰ ۱ $۲۸۵.۹۳ ۸۹۱۷۳A سنسور ایربگ جلو راست ۸۹۱۷۳-۴۹۳۷۵ ۱ $۱۰۰.۵۳ ۸۹۱۷۴A سنسور ایربگ جلو چپ ۸۹۱۷۳-۴۹۳۷۵ ۱ $۱۰۰.۵۳ ۸۹۸۳۳ SENSOR, AIR BAG, REAR RH Not applicable ۸۹۸۳۴ SENSOR, AIR BAG, REAR LH Not applicable ۸۹۸۶۰ SENSOR ASSY, SIDE AIR BAG, RH Not applicable ۸۹۸۶۰A SENSOR ASSY, SIDE AIR BAG, LH Not […]

سنسور چرخ کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۹۵۱۶C WIRE, SKID CONTROL SENSOR, RH ۸۹۵۱۶-۱۲۱۴۰ ۱ $۵۳.۱۸ ۸۹۵۱۶D WIRE, SKID CONTROL SENSOR, LH ۸۹۵۱۶-۱۲۱۵۰ ۱ $۵۳.۱۸ ۸۹۵۴۲ SENSOR, SPEED, FRONT RH ۸۹۵۴۲-۱۲۱۰۰  سنسور چرخ جلو راست ۱ $۲۷۳.۷۵ ۸۹۵۴۳ SENSOR, SPEED, FRONT LH ۸۹۵۴۳-۱۲۱۰۰  سنسور چرخ جلو چپ ۱ $۲۷۳.۷۵ ۹۱۶۷۱-A0614 *** STD. PART $۰.۷۱ ۹۱۶۷۱-A0616 *** STD. PART $۰.۷۱  

کامپیوتر کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) ۸۹۴۲۲-۳۵۰۱۰  مهره آب ۱ $۷۲.۳۱ ۸۹۴۵۶ RESISTOR, VARIABLE Not applicable ۸۹۶۶۱ COMPUTER, ENGINE CONTROL ۸۹۶۶۱-۱۲E51  کامپیوتر ECU ۱ $۱,۵۱۳.۲۸ ۸۹۶۶۱-۱۲G01 EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE 3 WITH(ON BOARD DIAGNOSIS) ۱ $۱,۴۲۸.۵۹ ۸۹۶۶۷ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER ۸۹۶۶۷-۱۲۲۵۰ ۱ $۱۷.۵۱ ۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2 ۸۹۶۶۸-۱۲۱۷۰ ۱ $۱۵.۴۶ ۹۰۱۵۹-۵۰۳۸۶ *** STD. […]

خطر عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۱۴۹۶ GUIDE, REAR COMBINATION LAMP ۸۱۴۹۶-۵۲۰۲۰ ۲ $۱.۰۷ ۸۱۵۵۰D BULB(FOR REAR COMBINATION LAMP) ۹۰۹۸۱-۱۳۰۴۴ ۱۲V 21/5W ۲ $۵.۵۴ ۸۱۵۵۰L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP ۹۹۱۳۲-۱۱۲۱۰ ۲ $۵.۱۴ ۸۱۵۵۰N BULB, BACK UP LAMP ۹۰۹۸۱-۱۱۰۵۹ ۲ $۵.۱۰ ۸۱۵۵۰P SOCKET, BACK UP LAMP ۹۰۰۷۵-۹۹۰۰۵ ۲ $۸.۵۸ ۸۱۵۵۰Q BULB, REAR FOG LAMP, NO.1 Not applicable ۸۱۵۵۰R SOCKET, REAR FOG […]

پرژکتور کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۱۲۱۰A پرژکتور جلو راست ۸۱۲۱۰-0D041 FRONT FOG LAMP-WITH ۱ $۲۲۱.۰۱ ۸۱۲۱۰B BULB, FOG LAMP ۹۰۹۸۱-۱۳۰۷۵ ۱۲V 55W, FRONT FOG LAMP-WITH, PHILIPS ۲ $۳۰.۴۴ ۹۰۹۸۱-۱۳۰۸۱ ۱۲V 55W, FRONT FOG LAMP-WITH, OSRAM ۲ $۵۶.۱۰ ۸۱۲۲۰ پرژکتور جلو چپ ۸۱۲۲۰-0D041 FRONT FOG LAMP-WITH ۱ $۲۲۱.۰۱ ۹۰۱۶۷-۵۰۰۶۳ *** STD. PART

چراغ جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۱۱۱۰B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1) ۹۰۹۸۱-۱۳۰۴۶ ۱۲V65W(SAE), 60W(ECE) ۲ $۳۰.۵۶ ۸۱۱۱۰D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2) ۹۰۹۸۱-۱۳۰۴۷ ۱۲V 51W, HALOGEN ۲ $۲۷.۹۵ ۸۱۱۳۵ چراغ جلو راست ۸۱۱۳۰-۱۲B40 HEAD LAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) ۱ $۲۸۷.۶۵ ۸۱۱۳۰-۱۲B50 ۱ $۲۲۶.۴۳ ۸۱۱۳۰-۱۲B60 HEAD LAMP AIMING-LH AIMING(FOR LHD CAR SPEC)&HEAD LAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) ۱ $۲۸۷.۶۵ ۸۱۱۳۰-۱۲B70 HEAD LAMP AIMING-LH AIMING(FOR LHD CAR SPEC) ۱ […]

کمربند کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۳۱۳۵ COVER, SHOULDER BELT ANCHORAGE PLATE ۷۳۱۳۵-۱۲۰۳۰-A0 IVORY, TRIM0* ۲ $۹.۲۹ ۷۳۱۳۵-۱۲۰۳۰-B9 LT.GRAY, TRIM1* ۲ $۹.۲۹ ۷۳۱۷۸A CAP, SEAT BELT ANCHOR COVER ۷۳۱۷۸-۳۳۰۲۰-A1 IVORY, TRIM0* ۲ $۶.۸۴ ۷۳۱۷۸-۳۳۰۲۰-B3 LT.GRAY, TRIM1* ۲ $۶.۷۶ ۷۳۲۰۰A ADJUSTER ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR ۷۳۲۰۰-۵۲۰۴۰-A0 IVORY, TRIM0* ۲ $۶۶.۰۷ ۷۳۲۰۰-۵۲۰۴۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۲ $۶۶.۰۷ ۷۳۲۱۰ کمربند جلو راست ۷۳۲۱۰-۱A360-A0 W(PRETENSIONER […]

بال و گل پخش کن کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۷۵۳۹۲-۳۵۲۰۰ *** STD. PART $۱.۹۰ ۷۶۶۰۳ گل پخش کن جلو راست ۷۶۶۲۱-۱۲۲۰۰-A1 SUPER WHITE 2, 040 ۱ $۱۱۰.۱۱ ۷۶۶۲۱-۱۲۲۰۰-A4 WHITE PEARL CS., 073 ۱ $۱۱۰.۱۱ ۷۶۶۲۱-۱۲۲۰۰-B2 SILVER ME.GR., 1D9 ۱ $۱۱۰.۱۱ ۷۶۶۲۱-۱۲۲۰۰-B3 SILVER M.M., 1E7 ۱ $۱۱۰.۱۱ ۷۶۶۲۱-۱۲۲۰۰-C1 BLACK MC., 209 ۱ $۱۱۰.۱۱ ۷۶۶۲۱-۱۲۲۰۰-D0 SUPER RED II, 3E5 ۱ $۱۱۰.۱۱ ۷۶۶۲۱-۱۲۲۰۰-E3 LIMITED(G.C.C.), BEIGE ME., 4M9 […]

زه اطراف کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۶۰۱۱۷ COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR RH ۶۰۱۱۷-۱۲۰۱۰  قاب روی ستون جلو از بیرون راست ۱ $۱۹.۰۶ ۶۰۱۱۸ COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR LH ۶۰۱۱۸-۱۲۰۱۰  قاب روی ستون جلو از بیرون چپ ۱ $۱۹.۰۶ ۶۷۷۷۱C RETAINER, FRONT PILLAR COVER ۶۷۷۷۲-۹۵J03 ۲ $۱.۲۷ ۷۵۵۵۵D MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER RH ۷۵۵۵۵-۱۲۱۲۰  زه لبه سقف راست […]

قفل و سوییچ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۶۹۰۵۱ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH ۶۹۰۵۱-۱۲۶۴۰  قفل و سوییچ درب جلو راست ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۱-۱۳۲۳۰ W(IMMOBILIZER) ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۲ قفل و سوییچ درب جلو چپ ۶۹۰۵۲-۱۲۵۹۰ ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۲-۱۲۶۰۰ W(IMMOBILIZER) ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۵A قفل و سوییچ درب صندوق ۶۹۰۵۵-۱A440 W(LUGGAGE DOOR GARNISH = COLOR & PLATING) ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۷A سوییچ موتور ۶۹۰۵۷-۱۲۵۳۰ […]

دستگیره درب عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۶۹۱۳۰ ACTUATOR ASSY, REAR DOOR LOCK, RH ۶۹۱۳۰-۱۲۰۴۰ ۱ $۱۲۷.۹۴ ۶۹۱۴۰ ACTUATOR ASSY, REAR DOOR LOCK, LH ۶۹۱۴۰-۱۲۰۴۰ ۱ $۱۲۷.۹۴ ۶۹۲۰۳A قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست ۶۹۲۰۳-۱۲۰۵۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۶۸.۵۲ ۶۹۲۰۳-۱۲۰۸۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ) ۱ $۶۳.۵۴ ۶۹۲۰۴A قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ ۶۹۲۰۴-۱۲۰۵۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۶۸.۵۲ ۶۹۲۰۴-۱۲۰۸۰ […]

درب عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۶۷۶۰۳ رودری از داخل درب عقب راست ۶۷۶۳۰-۱۲C10-A3 DOOR TRIM=TYPE E-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION, IVORY, TRIM0* ۱ $۴۶۵.۲۳ ۶۷۶۳۰-۱۲C10-B2 DOOR TRIM=TYPE E-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION, DK.GRAY, TRIM1* ۱ $۴۶۵.۲۳ ۶۷۶۳۰-۱۲C30-A1 DOOR TRIM=TYPE E-REFER […]

دستگیره درب جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۶۹۱۱۰ ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, RH ۶۹۱۱۰-۱۲۰۸۰ ۱ $۱۲۷.۹۴ ۶۹۱۱۰-۱۲۰۹۰ W(KEY LESS ENTRY) ۱ $۱۲۷.۹۴ ۶۹۱۲۰A ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, LH ۶۹۱۲۰-۱۲۰۸۰ ۱ $۱۲۷.۹۴ ۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۱-۵۲۰۱۰  قاب دستگیره از بیرون درب جلو راست ۱ $۶۸.۵۲ ۶۹۲۰۲A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۲-۵۲۰۱۰  قاب دستگیره […]

درب جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۶۷۴۹۱A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH ۶۷۴۹۱-۱۲۴۶۰  قاب روی آیینه از داخل درب جلو راست ۱ $۱۹.۸۱ ۶۷۴۹۱-۱۲۴۷۰ MANUAL REMOTE CONTROL MIRROR ۱ $۱۹.۸۱ ۶۷۴۹۲A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH ۶۷۴۹۲-۱۲۴۶۰  قاب روی آیینه از داخل درب جلو چپ ۱ $۱۹.۸۱ ۶۷۴۹۲-۱۲۴۷۰ MANUAL REMOTE CONTROL MIRROR ۱ $۱۹.۸۱ ۶۷۴۹۹ RETAINER, FRONT […]

درب صندوق کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۶۴۱۲۷B SUPPORT, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR TORSION BAR ۶۴۱۲۷-۳۳۰۴۱ ۱ $۱۰.۱۶ ۶۴۴۰۱ درب صندوق ۶۴۴۰۱-۱۲A10 LICENSE PLATE(330 X 165) ۱ $۳۰۲.۱۸ ۶۴۴۰۱-۱۲A20 LICENSE PLATE(330 X 165) & W(REAR SPOILER) ۱ $۳۰۲.۱۸ ۶۴۴۵۵ CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR SIDE, RH ۶۴۴۵۵-۱۲۰۱۰ ۱ $۸.۴۶ ۶۴۴۵۶ CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR SIDE, LH ۶۴۴۵۶-۱۲۰۱۰ ۱ $۸.۴۶ ۶۴۴۶۱ نوار دور درب صندوق […]

ستون و گلگیر عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۸۷۴۵ PROTECTOR, QUARTER PANEL, FRONT RH Not applicable ۵۸۷۴۶ PROTECTOR, QUARTER PANEL, FRONT LH Not applicable ۶۱۰۳۷A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH ۶۱۰۳۷-۱۲۹۰۳  دوبل ستون وسط راست ۱ $۳۰۲.۰۲ ۶۱۰۳۸A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LH ۶۱۰۳۸-۱۲۹۰۳  دوبل ستون وسط چپ ۱ $۳۰۲.۰۲ ۶۱۱۰۸A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH ۶۱۱۰۸-۱۲۲۳۰  دوبل ستون […]

شیشه جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP ۵۳۳۸۳-۱۲۱۴۰ ۱ $۱۹.۲۱ ۵۳۳۸۳D CLIP(FOR HOOD TO COWL TOP SEAL) ۹۰۴۶۷-۰۸۱۰۸ ۸ $۱.۰۳ ۵۵۷۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL ۵۵۷۰۰-۱۲A40 ۱ $۵۲۳.۳۵ ۵۵۷۱۳A PANEL, COWL TOP SIDE, RH ۵۵۷۱۳-۱۲۱۱۰ ۱ $۶۴.۰۱ ۵۵۷۱۴A PANEL, COWL TOP SIDE, LH ۵۵۷۱۴-۱۲۱۱۰ ۱ $۶۴.۰۱ ۵۵۷۱۷A PANEL, COWL TOP SIDE, INNER RH ۵۵۷۱۷-۱۲۱۷۰ ۱ $۲۶.۸۵ ۵۵۷۱۸B […]

داشبورد کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۵۳۰۲A داشبورد ۵۵۳۰۲-۱۲۰۳۰-B0 W(SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM), DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), DK.GRAY, TRIM1* ۱ $۶۲۳.۰۶ ۵۵۳۰۲-۱۲۰۳۰-E0 W(SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM), DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۶۲۳.۰۶ ۵۵۳۰۲-۱۲۰۴۰-B0 DK.GRAY, TRIM1* ۱ $۶۲۳.۰۶ ۵۵۳۰۲-۱۲۰۴۰-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۶۲۳.۰۶ ۵۵۳۰۶B BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL TO COWL ۵۵۳۰۶-۱۲۳۲۰ ۱ […]

سر شاسی کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۱۶۸۱B PLATE, FRONT BRAKE FLEXIBLE HOSE SUPPORT, RH ۵۱۶۸۱-۳۲۰۵۰ ۱ $۱۳.۹۶ ۵۱۶۸۲D PLATE, FRONT BRAKE FLEXIBLE HOSE SUPPORT, LH ۵۱۶۸۲-۳۲۰۴۰ ۱ $۱۳.۹۶ ۵۳۶۵۱ BRACE, REAR FLOOR SIDE MEMBER ۵۳۶۵۱-۳۲۰۱۰ ۲ $۹.۰۵ ۵۷۰۳۳C REINFORCE SUB-ASSY, FRONT SIDE MEMBER, NO.3 RH ۵۷۰۳۳-۱۳۰۱۰ ۱ $۲۱۴.۳۷ ۵۷۰۳۴D REINFORCE SUB-ASSY, FRONT SIDE MENBER, NO.3 LH ۵۷۰۳۴-۱۳۰۱۰ ۱ $۲۱۴.۳۷ ۵۷۱۰۱ MEMBER […]

سینی جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۲۱۴۱G STAY, FRONT BUMPER, RH ۵۲۱۴۱-۱۲۴۸۰ ۱ $۱۴.۱۹ ۵۲۱۴۲H STAY, FRONT BUMPER, LH ۵۲۱۴۲-۱۲۴۱۰ ۱ $۱۴.۱۹ ۵۳۲۰۱ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR ۵۳۲۰۱-۱۲A60  سینی جلو ۱ $۴۲۸.۹۴ ۵۳۲۰۵ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, UPPER ۵۳۲۰۵-۱۲۲۷۰  سینی بالای رادیاتور ۱ $۱۲۷.۰۷ ۵۳۲۱۱ SUPPORT, RADIATOR, RH ۵۳۲۱۱-۱۲۴۱۰ ۱ $۲۴.۲۰ ۵۳۲۱۲ SUPPORT, RADIATOR, LH ۵۳۲۱۲-۱۲۳۵۰ ۱ $۲۴.۲۰ ۵۳۲۱۷A BRACE, HOOD LOCK SUPPORT […]

جک و لولای کاپوت کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۱۲۴۱۰  لولای کاپوت راست ۱ $۳۱.۵۹ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۱۲۳۳۰  لولای کاپوت چپ ۱ $۳۱.۵۹ ۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT ۵۳۴۴۰-۱۲۰۱۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۱۹.۵۳ ۵۳۴۴۰-۱۲۰۴۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ) ۱ $۱۹.۵۳ ۵۳۴۵۱A GROMMET(FOR HOOD SUPPORT ROD) ۹۰۴۸۰-۱۵۰۳۴ ۱ $۲.۶۵ ۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY ۵۳۴۵۲-۱۲۰۴۰  جک کاپوت ۱ $۱۱.۸۶ […]

کاپوت و گلگیر کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۳۳۰۱ درب موتور ۵۳۳۰۱-۱۲A00 ۱ $۳۵۰.۷۱ ۵۳۳۴۱B نمد کاپوت Not applicable ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) Not applicable ۵۳۳۸۱ لاستیک زیر کاپوت ۵۳۳۸۱-۱۲۱۸۰ ۱ $۱۹.۲۱ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) ۹۰۴۶۷-۰۸۰۱۱ ۸ $۰.۹۹ ۵۳۸۰۱ گلگیر جلو راست ۵۳۸۱۱-۱H220 ۱ $۲۰۹.۷۳ ۵۳۸۰۲ گلگیر جلو چپ ۵۳۸۱۲-۱H100 ۱ $۲۰۹.۷۳ ۵۳۸۳۴C PLATE, FRONT FENDER SUPPORT, RH ۵۳۸۳۴-۱۲۱۲۰ […]

سپر عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۲۱۵۵A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH ۵۲۱۵۵-۱۲۲۹۰  کشویی سپر عقب راست ۱ $۱۶.۸۰ ۵۲۱۵۶A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH ۵۲۱۵۶-۱۲۲۷۰  کشویی سپر عقب چپ ۱ $۱۶.۸۰ ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-۱۲۹۲۸  سپر عقب ۱ $۲۹۵.۸۲ ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۴ $۲.۴۱ ۵۲۱۸۱ دیاق سپر عقب راست ۵۲۱۸۱-۱۲۴۹۰ W(REFLEX REFLECTOR) ۱ $۲۸.۳۵ ۵۲۱۸۲ دیاق سپر […]

سپر جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-۱۲۲۲۰  دیاق آهنی پشت سپر جلو ۱ $۱۳۸.۰۶ ۵۲۱۱۵A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH ۵۲۱۱۵-۱۲۴۲۰  کشویی سپر جلو راست ۱ $۲۳.۴۱ ۵۲۱۱۶A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH ۵۲۱۱۶-۱۲۳۸۰  کشویی سپر جلو چپ ۱ $۲۳.۴۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-۱۲۹۳۵  سپر جلو ۱ $۳۱۳.۶۵ ۵۲۱۱۹-۱۲۹۴۳ W(FRONT SPOILER = TYPE A:REFER TO […]

آرم کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۷۵۳۱۱ EMBLEM, RADIATOR GRILLE (OR FRONT PANEL) ۷۵۳۰۱-۰۲۰۵۰  آرم جلوپنجره ۱ ۷۵۴۴۱E آرم صندوق عقب ۷۵۴۴۱-۰۲۱۷۰ TOYOTA ۱ ۷۵۴۴۲ آرم صندوق عقب ۷۵۴۴۲-۰۲۲۰۰ COROLLA ۱ ۷۵۴۴۳A آرم صندوق عقب Not applicable ۷۵۴۴۴ آرم صندوق عقب ۷۵۴۴۴-۰۲۵۹۰ GLI ۱ ۷۵۴۴۴B PLATE, FRONT FENDER Not applicable ۷۵۴۴۷ آرم صندوق عقب ۷۵۴۴۷-۰۲۱۶۰ ۱ ۷۵۴۷۲ PLATE, REAR WINDOW NAME […]

کمربند کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۷۳۰۲۳ PLATE SUB-ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR, RH ۷۳۰۲۳-۰۶۱۲۰-B1 LT.GRAY, TRIM1* ۱ ۷۳۰۲۳-۰۶۱۲۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۷۳۰۲۴ PLATE SUB-ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR, LH ۷۳۰۲۴-۰۶۱۰۰-B1 LT.GRAY, TRIM1* ۱ ۷۳۰۲۴-۰۶۱۰۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۷۳۲۰۰A ADJUSTER ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR ۷۳۲۰۰-۰۶۰۶۰ ۲ ۷۳۲۱۰ کمربند جلو راست ۷۳۲۱۰-۰۲۳۰۰-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۷۳۲۱۰-۰۲۳۰۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۷۳۲۱۴-0K010 *** […]

قفل و سوییچ کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۶۹۰۵۱ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH ۶۹۰۵۱-۰۲۱۸۰  قفل و سوییچ درب جلو راست ۱ ۶۹۰۵۲ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH ۶۹۰۵۲-۰۲۱۸۰  قفل و سوییچ درب جلو چپ ۱ ۶۹۰۵۵A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK ۶۹۰۵۵-۰۲۲۵۰  قفل و سوییچ درب صندوق ۱ ۶۹۰۵۷A قفل  و سوییچ استارت ۶۹۰۵۷-۰۲۶۲۰ WIRELESS DOOR […]

قفل و دستگیره درب عقب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۶۷۸۳۶D COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION ۶۷۸۳۶-۰۶۰۳۰ ۲ ۶۹۲۰۳A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۳-۰۲۱۰۰  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست ۱ ۶۹۲۰۴A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۴-۰۲۱۰۰  قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ ۱ ۶۹۲۰۵A دستگیره از داخل درب عقب راست ۶۹۲۰۵-۰۲۲۴۰-B2 SILVER, TRIM11, 40 ۱ […]

درب عقب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۶۷۰۰۳ درب عقب راست ۶۷۰۰۳-۰۲۳۴۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۱ ۶۷۰۰۳-۰۲۳۵۰ ۱ ۶۷۰۰۳C CUSHION, REAR DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۴۳ ۲ ۶۷۰۰۴ درب عقب چپ ۶۷۰۰۴-۰۲۳۴۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۱ ۶۷۰۰۴-۰۲۳۵۰ ۱ ۶۷۱۱۳ PANEL, REAR DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۳-۰۲۱۶۰  رودری از بیرون درب عقب راست ۱ ۶۷۱۱۴ PANEL, REAR DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۴-۰۲۱۶۰  رودری […]

قفل و دستگیره درب جلو کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۱-0D080  قاب دستگیره درب جلو راست ۱ ۶۹۲۰۲A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۲-0D050  قاب دستگیره درب جلو چپ ۱ ۶۹۲۰۵ دستگیره از داخل درب جلو راست ۶۹۲۰۵-۰۲۲۴۰-B2 SILVER, TRIM11, 40 ۱ ۶۹۲۰۵-۰۲۲۴۰-B3 ORNAMENT SILVER, TRIM11, 40 ۱ ۶۹۲۰۵B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE) ۹۰۵۴۱-۰۴۰۲۷ […]

درب جلو کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۶۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH ۶۷۰۰۱-۰۲۳۸۰  درب جلو راست ۱ ۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۴۳ ۴ ۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH ۶۷۰۰۲-۰۲۳۷۰  درب جلو چپ ۱ ۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۱-۰۲۱۹۰  رودری از بیرون درب جلو راست ۱ ۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۲-۰۲۱۹۰  رودری از بیرون درب جلو […]

درب صندوق کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۶۴۱۲۷B SUPPORT, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR TORSION BAR ۶۴۱۲۷-۳۳۰۴۱ ۱ $۱۰.۱۶ ۶۴۴۰۱ PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۰۱-۰۲۶۵۰  درب صندوق ۱ ۶۴۴۰۱-۰۲۶۹۰ REAR SPOILER-DECK ۱ ۶۴۴۰۱A CUSHION(FOR LUGGAGE COMPARTMENT DOOR PANEL) ۹۰۵۴۱-۰۹۱۱۶ ۴ $۲.۶۱ ۶۴۴۴۵ PAD, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR SILENCER, NO.1 Not applicable ۶۴۴۶۱ WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۶۱-۰۲۱۵۰  نوار دور درب صندوق ۱ ۶۴۵۰۳ ARM […]

سقف و  شیشه عقب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۶۱۱۵B STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.1 ۵۶۱۱۵-۳۰۱۲۰ ۲ $۲.۶۱ ۵۶۱۱۶D STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.2 ۵۶۱۱۶-۰۲۰۲۰ ۲ $۱.۳۰ ۶۱۲۴۷F REINFORCEMENT, ROOF SIDE RAIL, INNER ۶۱۲۴۷-۰۲۱۰۰ RH ۱ ۶۱۲۴۸-۰۲۰۵۰ LH ۱ ۶۳۱۰۱ سقف سانروف ۶۳۱۰۱-۰۲۹۰۱ MOON ROOF-WITH ۱ ۶۳۱۰۲A PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER ۶۳۱۰۲-۰۲۱۸۰ ۱ ۶۳۱۰۲-۰۲۲۰۰ MOON ROOF-WITH ۱ ۶۳۱۰۳A REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL Not applicable […]

ستون و رکاب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۵۷۱۳C PANEL, COWL TOP SIDE, RH ۵۵۷۱۳-۰۲۱۰۰ ۱ ۶۱۰۲۳B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER RH ۶۱۰۲۳-۰۲۲۳۰  داخل ستون جلو راست ۱ ۶۱۰۳۷A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH ۶۱۰۳۷-۰۲۹۱۵  دوبل ستون وسط راست ۱ ۶۱۰۶۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, WHEEL HOUSE, RH ۶۱۰۶۱-۰۲۰۵۰ (L) ۱ ۶۱۰۶۱-۱۲۰۲۰ (J) ۱ $۱۴.۲۷ ۶۱۱۰۸A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH […]

شیشه جلو کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP ۵۳۳۸۳-۰۲۱۵۰ ۱ ۵۳۳۸۳D CLIP(FOR HOOD TO COWL TOP SEAL) ۶۷۸۶۷-0D070 ۷ ۵۵۷۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL ۵۵۷۰۰-۰۲۴۴۰ ۱ ۵۵۷۰۵B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, RH ۵۵۷۰۵-۰۲۰۹۰ ۱ ۵۵۷۰۶B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, LH ۵۵۷۰۶-۰۲۰۹۰ ۱ ۵۵۷۱۱ PANEL, COWL TOP, OUTER ۵۵۷۰۱-۰۲۲۸۰ ۱ ۵۵۷۱۵A BRACE, COWL TOP TO APRON, RH […]

داشبورد کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۵۳۰۲A داشبورد ۵۵۳۰۲-۰۲۴۷۰-B2 AIR CONDITIONER-AUTO SINGLE MODE, DK.GRAY, TRIM1* ۱ ۵۵۳۰۲-۰۲۴۷۰-B3 AIR CONDITIONER-AUTO SINGLE MODE, GREGE, TRIM4* ۱ ۵۵۳۰۲-۰۲۴۸۰-B1 DK.GRAY, TRIM1* ۱ ۵۵۳۰۲-۰۲۴۸۰-B3 GREGE, TRIM4* ۱ ۵۵۳۰۳B قاب زیر داشبورد ۵۵۳۰۳-۰۲۲۹۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱ ۵۵۳۰۳-۰۲۲۹۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۵۵۳۰۶A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1 ۵۵۳۰۶-۰۲۳۲۰ ۱ ۵۵۳۰۷C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2 ۵۵۳۰۷-۰۲۱۹۰ ۱ ۵۵۳۱۷A […]

سینی جلو کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۱۴۶۱ BRACKET, RADIATOR STAY ۵۱۴۶۱-۰۲۰۳۰ RH ۱ ۵۱۴۶۲-۰۲۰۳۰ LH ۱ ۵۲۱۴۱G STAY, FRONT BUMPER, RH ۵۲۱۴۱-۰۲۱۲۰ ۱ ۵۲۱۴۲H STAY, FRONT BUMPER, LH ۵۲۱۴۲-۰۲۱۱۰ ۱ ۵۳۲۰۱ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR ۵۳۲۰۱-۰۲۳۲۰  سینی جلو ۱ ۵۳۲۰۲ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH ۵۳۲۰۲-۰۲۱۲۰  سینی بغل رادیاتور راست ۱ ۵۳۲۰۳ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH ۵۳۲۰۳-۰۲۱۳۰  سینی بغل رادیات چپ ۱ ۵۳۲۰۵ […]

قفل و لولای کاپوت کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۰۲۰۶۰  لولای کاپوت راست ۱ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۰۲۰۶۰  لولای کاپوت چپ ۱ ۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT ۵۳۴۴۰-۰۲۱۲۰  جک کاپوت ۱ ۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY ۵۳۴۵۲-۰۲۱۰۰ ۱ ۵۳۴۵۴ CLIP, HOOD SUPPORT ROD ۵۳۴۵۴-۱۲۰۴۰ ۱ $۱.۷۰ ۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1 ۵۳۴۹۷-۲۰۰۷۰ T=2.0 ۲ $۲.۷۷ ۵۳۴۹۷-۴۲۰۱۰ T=0.5 ۴ $۱.۶۲ […]

گلگیر و کاپوت کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۴۷۷۴۹-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۱.۱۵ ۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-۰۲۲۳۰  درب موتور ۱ ۵۳۳۴۱B نمد کاپوت Not applicable ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) Not applicable ۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT ۵۳۳۸۱-۰۲۱۴۰  لاستیک کاپوت ۱ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) ۹۰۴۶۷-T0013 ۷ $۱.۲۷ ۵۳۸۰۱ FENDER SUB-ASSY, FRONT RH ۵۳۸۱۱-۰۲۲۹۰  گلگیر جلو راست ۱ ۵۳۸۰۲ FENDER […]

جلو پنجره کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۲۱۶۱K PIECE, FRONT BUMPER ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۱ $۲.۴۱ ۵۳۱۰۱ GRILLE SUB-ASSY, RADIATOR ۵۳۱۰۰-۰۲۴۶۰  جلو پنجره ای ۱ ۵۳۱۱۴A جلو پنجره داخلی ۵۳۱۱۴-۰۲۲۳۰ RADIATOR GRILLE-2BAR TYPE & WITH(PLATED & BODY COLOR) ۱ ۵۳۱۱۴B جلو پنجره بالایی ۵۳۱۱۱-۰۲۹۰۴ RADIATOR GRILLE-2BAR TYPE & WITH(PLATED & BODY COLOR) ۱ ۵۳۱۲۱F زه بالای جلو پنجره راست ۵۳۱۲۱-۰۲۱۲۰ RADIATOR GRILLE-2BAR TYPE & […]

سپر عقب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

  ۵۲۰۱۵A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, RH ۵۲۰۱۵-۰۲۰۹۰  دیاق پشت سپر راست ۱ ۵۲۰۱۶A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, LH ۵۲۰۱۵-۰۲۰۹۰  دیاق پشت سپر چپ ۱ ۵۲۱۵۵A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH ۵۲۱۵۵-۰۲۱۲۰  کشویی سپر عقب راست ۱ ۵۲۱۵۶A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH ۵۲۱۵۶-۰۲۱۱۰  کشویی سپر عقب چپ ۱ ۵۲۱۵۷C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 […]

سپر جلو کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۱۳۱-۱۲۲۹۰  دیاق آهنی پشت سپر ۱ ۵۲۱۱۴A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING ۵۲۱۱۴-۰۲۰۷۰ ۱ ۵۲۱۱۵A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH ۵۲۱۱۵-۰۲۲۲۰  کشویی سپر جلو راست ۱ ۵۲۱۱۶A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH ۵۲۱۱۶-۰۲۲۲۰  کشویی سپر جلو چپ ۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-0Z916  سپر جلو ۱ ۵۲۱۲۷D COVER, FRONT BUMPER […]

کمپرسور کولر کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۸۳۰۲ STATOR SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH Not applicable ۸۸۳۲۰ کمپرسور کولر ۸۸۳۲۰-۱A511 REFER TO ILLUSTRATION : W(TEMPERATURE SENSOR & LOCK SENSOR) ۱ $۱,۴۸۶.۹۹ ۸۸۳۳۰A WASHER (FOR MAGNET CLUTCH) ۸۸۳۳۵-۱۴۰۲۰ ۱ $۲.۸۱ ۸۸۳۶۵-۸۷۲۰۱ *** STD. PART $۴.۰۳ ۸۸۴۰۳ HUB SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH Not applicable ۸۸۴۱۰ CLUTCH ASSY, MAGNET ۸۸۴۱۰-۱A290  کلاچ کولر ۱ $۷۰۰.۰۴ ۹۰۰۹۹-۰۴۳۴۹ *** STD. PART […]

کولر و تهویه کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۸۴۶۰ رادیاتور کولر ۸۸۴۵۰-۱۲۲۳۱ MAKER OPTION ۱ $۷۱۰.۸۸ ۸۸۴۶۷ CUSHION, COOLER CONDENSER, NO.1 ۸۸۴۶۷-۱۲۱۸۰ ۲ $۳.۸۷ ۸۸۴۶۹D COLLAR, CONDENSER BRACKET, NO.1 ۸۸۴۶۹-۵۲۰۱۰ ۲ $۴.۷۴ ۸۸۴۷۴ DRYER, COOLER ۸۸۴۷۴-۱۷۰۱۰  خشک کن کولر ۱ $۱۰۷.۱۵ ۸۸۴۷۹ FREON GAS, AIR CONDITIONER (DRUM, COOLER REFRIGERANT) Not applicable ۸۸۶۸۸-۱E050 *** STD. PART $۱۰.۷۵ ۸۸۶۸۸-۱E060 *** STD. PART $۲۰.۲۴ ۸۸۶۸۸-۱E310 *** […]

آیینه کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۷۸۱۰ آیینه داخل ۸۷۸۱۰-۱۲۲۷۰-A0 W(DAY & NIGHT MIRROR), IVORY, TRIM0*, TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۹۳.۵۱ ۸۷۸۱۰-۱۲۲۷۰-B7 W(DAY & NIGHT MIRROR), LT.GRAY, TRIM1*, TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۹۳.۵۱ ۸۷۸۱۰-۱۲۲۸۰-A0 IVORY, TRIM0*, TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۵۰.۳۳ ۸۷۸۱۰-۱۲۲۸۰-B6 LT.GRAY, TRIM1*, TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۵۰.۳۳ ۸۷۸۱۶ SPRING, INNER REAR VIEW MIRROR ۷۴۳۷۲-۳۰۰۳۰ ۱ $۳.۶۸ ۸۷۸۳۴ COVER, INNER […]

مخزن شیشه شور کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۵۰۳۵ NOZZLE SUB-ASSY, WASHER ۸۵۳۸۱-۴۴۰۱۰  چشمه شیشه شور ۲ $۱۳.۴۸ ۸۵۳۰۱ INLET SUB-ASSY, WASHER ۸۵۳۱۸-۱۲۴۵۰ ۱ $۵.۶۵ ۸۵۳۱۰ MOTOR AND PUMP ASSY, WINDSHIELD WASHER ۸۵۳۳۰-۱۰۲۸۰  موتور مخزن شیشه شور ۱ $۱۴۷.۴۷ ۸۵۳۳۰ JAR ASSY, WINDSHIELD WASHER ۸۵۳۱۵-۱۲۴۵۰  مخزن شیشه شور ۱ $۳۴.۶۷ ۸۵۳۳۰A BUSH, WINDSHIELD WASHER JAR ۹۰۰۹۹-۳۲۰۸۹ ۱ $۳.۴۴ ۸۵۳۳۲ CAP, WINDSHIELD WASHER JAR […]

برف پاک کن کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۵۱۱۰ موتور برف پاک کن ۸۵۱۱۰-۱A040 ۱ $۲۷۷.۰۶ ۸۵۱۶۰ LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER ۸۵۱۵۰-۱A030 ۱ $۱۵۴.۹۵ ۸۵۱۹۲ COVER, WINDSHIELD WIPER ARM ۸۵۲۹۲-۱۲۰۲۰ ۲ $۲.۲۱ ۸۵۲۱۱B بازویی برف پاک کن راست ۸۵۲۱۱-۱۲۳۸۰ ۱ $۹۲.۶۷ ۸۵۲۱۲A تیغه برف پاک کن راست ۸۵۲۱۲-۱۲۳۷۰ ۱ $۱۶.۰۱ ۸۵۲۱۴A لاستیک تیغه برف پاک کن راست ۸۵۲۱۴-۵۰۰۶۰ ۱ $۱۵.۲۲ ۸۵۲۱۴B لاستیک تیغه […]

سنسور ایربگ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۹۱۷۰ سنسور ایربگ ۸۹۱۷۰-۱۲۴۷۱ SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM), DRIVER SIDE ۱ $۵۰۶.۶۸ ۸۹۱۷۰-۱۲۴۸۱ SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM), DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE ۱ $۵۰۶.۶۸ ۸۹۱۷۳A سنسور ایربگ جلو راست ۸۹۱۷۳-۱۹۳۷۵ ۱ $۹۶.۰۹ ۸۹۱۷۴A سنسور ایربگ جلو چپ ۸۹۱۷۴-۱۹۱۷۵ ۱ $۹۶.۰۹ ۸۹۸۳۳ SENSOR, AIR BAG, REAR RH Not applicable ۸۹۸۳۴ SENSOR, AIR […]

سنسور چرخ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۹۵۱۶ WIRE, SKID CONTROL SENSOR ۸۹۵۱۶-۱۲۰۱۰ RH ۱ $۴۴.۷۲ ۸۹۵۱۶-۱۲۰۲۰ LH ۱ $۴۴.۷۲ ۸۹۵۴۲ اسپید سنسور چرخ جلو راست ۸۹۵۴۲-۱۲۰۷۰ ۱ $۲۷۳.۷۵ ۸۹۵۴۳ اسپید سنسور چرخ جلو چپ ۸۹۵۴۳-۱۲۰۷۰ ۱ $۲۷۳.۷۵ ۸۹۵۴۴ SENSOR, SKID CONTROL ۸۹۵۴۴-۱۲۰۱۰ KOYO ۲ $۲۷۳.۷۵ ۸۹۵۴۴-۱۲۰۲۰ NSK

کامپیوتر کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۵۹۱۰A RELAY ASSY, CIRCUIT OPENING (FOR EFI) ۹۰۹۸۷-۰۲۰۲۰ ۱ $۸۱.۴۵ ۸۵۹۱۰F RELAY, COMPUTER (FOR EFI) ۹۰۹۸۷-۰۲۰۲۰ ۱ $۸۱.۴۵ ۸۹۲۷۹ COVER, ENGINE CONTROL COMPUTER ۸۹۲۷۹-۱۲۱۵۰ ۱ $۸.۰۷ ۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) ۸۹۴۲۲-۳۵۰۱۰ ۱ $۷۲.۳۱ ۸۹۴۵۲ SENSOR, THROTTLE POSITION (FOR E.F.I.) ۸۹۴۵۲-۲۰۱۳۰ ۱ $۹۳.۹۰ ۸۹۴۵۶ RESISTOR, VARIABLE ۸۹۴۵۶-۳۰۰۱۰ ۱ $۱۴۸.۷۴ ۸۹۴۵۹A BRACKET, VARIABLE RESISTOR ۸۹۴۵۹-۱۲۰۳۰ […]

آمپر کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۳۱۰۰ METER ASSY, COMBINATION ۸۳۸۰۰-۱۲B90  آمپر کامل ۱ $۱,۰۰۴.۹۹ ۸۳۱۳۸G GLASS, COMBINATION METER ۸۳۸۵۲-۱E760  طلق آمپر ۱ $۲۷.۵۶ ۸۳۱۸۰ DETECTOR ASSY, REVOLUTION Not applicable ۸۳۹۱۰ ساعت ۸۳۹۱۰-۱۲۵۶۰ W(MANUAL AIR CONDITIONER) ۱ $۳۱۲.۳۸ ۸۳۹۱۰B BULB, CLOCK INDICATOR ۹۰۰۱۰-۰۷۰۱۸ ۱۴V 1.12W, W(MANUAL AIR CONDITIONER) ۱ $۵.۴۲

سیم کشی کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۲۱۱۱ سیم کشی داخل موتور اصلی ۸۲۱۱۱-۱۲E50 W(SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM)) ۱ $۱,۳۸۲.۳۷ ۸۲۱۱۱-۱۲E60 W(ABS & SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM)) ۱ $۱,۵۷۱.۰۴ ۸۲۱۱۱-۱۲E70 W(HEADLAMP LEVELING) ۱ $۱,۳۸۲.۳۷ ۸۲۱۱۱-۱۲E80 W(ABS & HEADLAMP LEVELING) ۱ $۱,۵۷۱.۰۴ ۸۲۲۱۰C FUSIBLE LINK ۹۰۹۸۲-۰۸۲۴۶ ۱۰۰A, TERMINAL:MALE X $۱۱.۲۷ ۹۰۹۸۲-۰۸۲۸۰ ۳۰A, TERMINAL:FEMALE, YAZAKI X $۶.۰۹ ۹۰۹۸۲-۰۸۲۸۱ ۴۰A, TERMINAL:FEMALE, […]

خطر عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۱۴۹۶ GUIDE, REAR COMBINATION LAMP ۸۱۴۹۶-۱۲۰۲۰ ۲ $۳.۶۴ ۸۱۵۵۰B BULB(FOR REAR COMBINATION LAMP) ۹۰۹۸۱-۱۳۰۴۴ ۱۲V 21/5W, NO.2 ۲ $۵.۵۴ ۹۰۹۸۱-۱۵۰۱۱ ۱۲V 21W, AMBER, NO.1 ۲ $۷.۱۶ ۸۱۵۵۱ خطر عقب راست ۸۱۵۵۱-۱E040 W(BACK UP LAMP) ۱ $۹۳.۹۹ ۸۱۵۵۲ GASKET, REAR COMBINATION LAMP LENS, RH ۸۱۵۵۲-۱E040 W(BACK UP LAMP) ۱ $۱۵.۶۶ ۸۱۵۵۵ SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR […]

چراغ جلو کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۱۱۱۰B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1) ۹۰۰۸۰-۸۱۰۴۱ ۱۲V 65W ۲ $۲۷.۹۱ ۸۱۱۱۰D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2) ۹۰۹۸۱-۱۳۰۶۳ ۱۲V 55W ۲ $۵۶.۱۰ ۸۱۱۱۵B SOCKET,HEADLAMP, NO.1 ۹۰۰۷۵-۹۹۱۴۰ ۲ $۹.۹۲ ۸۱۱۳۱A UNIT, HEADLAMP, RH ۸۱۱۳۰-۱E510  چراغ جلو راست ۱ $۲۱۶.۰۰ ۸۱۱۳۰-۱E720 W(HEADLAMP LEVELING) ۱ $۲۷۷.۷۳ ۸۱۱۴۴ COVER, HEADLAMP, NO.1 ۹۰۰۷۵-۶۵۰۰۲ ۲ $۹.۹۲ ۸۱۱۴۵ COVER, HEADLAMP, NO.2 ۹۰۰۷۵-۹۹۰۵۴ ۲ $۱۲.۴۵ ۸۱۱۷۱A UNIT, […]

سنسور و رله های کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷

۸۲۷۱۵-۲B340 *** STD. PART $۳.۳۲ ۸۳۱۸۱G SENSOR, SPEEDOMETER ۸۳۱۸۱-۱۲۰۲۰  سنسور کیلومتر ۱ $۲۷۹.۵۷ ۸۳۱۸۱H RING, O (FOR SPEEDOMETER SENSOR) ۹۶۷۱۱-۲۴۰۳۰ ۱ $۳.۱۵ ۸۳۵۳۰ مهره روغن ۸۳۵۳۰-۲۸۰۲۰ DENSO ۱ $۳۸.۴۳ ۸۳۵۳۰-۶۰۰۲۰ YAZAKI ۱ $۳۸.۴۳ ۸۴۲۱۰ SWITCH ASSY, BACK-UP LAMP ۸۴۲۱۰-۱۲۰۴۰  مهره دنده عقب ۱ $۴۲.۴۲ ۸۴۵۴۰ SWITCH ASSY, NEUTRAL START Not applicable ۸۹۴۶۵ SENSOR, OXYGEN ۸۹۴۶۵-۱۲۶۲۰ […]

قفل و سوییچ کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۶۹۰۵۱ قفل و کلید درب سمت راست ۶۹۰۵۱-۱۲۶۵۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۱-۲۱۰۹۰ ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۲ قفل و کلید درب سمت چپ ۶۹۰۵۲-۲۱۰۹۰ ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۵A قفل و کلید درب صندوق ۶۹۰۵۵-۱۲A20 ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۷A قفل و سوییچ استارت ۶۹۰۵۷-۲۸۳۷۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱ $۹۱.۷۹ ۶۹۰۵۷-۵۲۵۱۰ ۱ $۱۹۲.۶۰ ۶۹۵۰۳ مجموعه کامل قفل  و کلید […]

قفل و دستگیره درب عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۶۷۸۳۶D COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION ۶۷۸۳۶-۱۲۰۴۰ ۲ $۹.۸۸ ۶۹۲۰۳A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۳-۱۲۱۱۰  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست ۱ $۶۳.۸۹ ۶۹۲۰۴A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۴-۱۲۱۱۰  قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ ۱ $۶۳.۸۹ ۶۹۲۰۵A دستگیره از داخل درب عقب راست ۶۹۲۰۵-۱۲۲۲۰-B4 SILVER, […]

درب عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۶۷۰۰۳ درب عقب راست ۶۷۰۰۳-۱۲A20 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) (08/2007 – 11/2008) ۱ $۳۵۹.۵۶ ۶۷۰۰۳-۱۲A21 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) (12/2008 – 12/2008) ۱ ۶۷۰۰۳-۱۲A60 (۰۸/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ $۳۵۹.۵۶ ۶۷۰۰۳-۱۲A61 (۱۲/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۰۸) ۱ ۶۷۰۰۳C CUSHION, REAR DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۲۴ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۷/۲۰۰۸) ۲ $۲.۷۳ ۹۰۵۴۱-۰۹۱۴۳ (۰۸/۲۰۰۸ – ) ۲ ۶۷۰۰۴ درب عقب […]

قفل و دستگیره درب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۱-۵۲۰۴۰  قاب دستگیره درب از بیرون درب جلو راست ۱ $۸۰.۸۹ ۶۹۲۰۲A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۲-۵۲۰۲۰  قاب دستگیره از بیرون درب جلو چپ ۱ $۸۰.۸۹ ۶۹۲۰۵ دستگیره از داخل درب جلو راست ۶۹۲۰۵-۱۲۲۲۰-B4 SILVER, TRIM1*, 4* ۱ $۴۳.۲۱ ۶۹۲۰۵B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE […]

درب جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۶۷۰۰۱ درب جلو راست ۶۷۰۰۱-۱۲A30 (۰۸/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ $۴۰۶.۲۶ ۶۷۰۰۱-۱۲A31 (۱۲/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۰۸) ۱ ۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۲۴ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۷/۲۰۰۸) ۴ $۲.۷۳ ۹۰۵۴۱-۰۹۱۴۳ (۰۸/۲۰۰۸ – ) ۴ ۶۷۰۰۲ درب جلو چپ ۶۷۰۰۲-۱۲A30 (۰۸/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ $۴۰۶.۲۶ ۶۷۰۰۲-۱۲A31 (۱۲/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۰۸) ۱ ۶۷۱۱۱ رودری از بیرون درب جلو راست ۶۷۱۱۱-۱۲۷۰۰ ۱ […]

درب و لولای صندوق عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۶۴۱۲۷B SUPPORT, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR TORSION BAR ۶۴۱۲۷-۳۳۰۴۱ ۱ $۱۰.۱۶ ۶۴۴۰۱ درب صندوق عقب ۶۴۴۰۱-۱۲C10 REAR SPOILER-WITH ۱ $۳۰۲.۱۸ ۶۴۴۰۱-۱۲C20 ۱ $۳۰۲.۱۸ ۶۴۴۰۱A CUSHION(FOR LUGGAGE COMPARTMENT DOOR PANEL) ۹۰۵۴۱-۰۹۱۱۶ ۴ $۲.۶۱ ۶۴۴۶۱ WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۶۱-۱۲۵۷۰  لاستیک دور درب صندوق عقب ۱ $۱۰۰.۴۵ ۶۴۵۰۳ ARM SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR HINGE, RH ۶۴۵۰۳-۱۲۱۷۰  لولای درب […]

سقف کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۶۱۱۵B STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.1 ۵۶۱۱۵-۳۰۱۲۰ ۲ $۲.۶۱ ۵۶۱۱۶D STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.2 ۵۶۱۱۶-۲۲۰۵۰ ۲ $۲.۴۱ ۶۱۲۴۷F REINFORCEMENT, ROOF SIDE RAIL, INNER ۶۱۲۴۷-۱۲۰۸۰ RH ۱ $۱۵.۱۴ ۶۱۲۴۸-۱۲۰۶۰ LH ۱ $۱۵.۱۴ ۶۳۱۰۵D FRAME SUB-ASSY, BACK WINDOW, UPPER ۶۳۱۰۵-۱۲۲۹۰ ۱ $۸۸.۰۹ ۶۳۱۱۱ PANEL, ROOF ۶۳۱۱۱-۱۲۸۷۰  سقف ۱ $۵۳۵.۵۸ ۶۳۱۱۱-۱۲۸۸۰ MOON ROOF-WITH ۱ $۵۳۵.۵۸ ۶۳۱۱۸ SUPPORT, […]

ستون و رکاب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۵۷۱۳C PANEL, COWL TOP SIDE, RH ۵۵۷۱۳-۱۲۱۵۰ ۱ $۷۷.۲۹ ۶۱۰۲۳B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER RH ۶۱۰۲۳-۱۲۳۹۰  دوبل داخلی ستون جلو راست ۱ $۲۳۷.۶۲ ۶۱۰۳۷A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH ۶۱۰۳۷-۱۲۹۱۵  دوبل وسط ستون وسط راست ۱ $۶۰۶.۴۶ ۶۱۰۶۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, WHEEL HOUSE, RH ۶۱۰۶۱-۱۲۰۲۰ ۱ $۱۴.۲۷ ۶۱۱۰۸A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER […]

شیشه جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP ۵۳۳۸۳-۱۲۱۶۰ ۱ $۱۸.۵۸ ۵۳۳۸۳D CLIP(FOR HOOD TO COWL TOP SEAL) ۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ WHITE ۵ $۲.۹۳ ۶۷۸۶۷-۵۲۰۳۰ PINK ۲ $۲.۹۳ ۵۵۷۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL ۵۵۷۰۰-۱۲B20 ۱ $۴۴۴.۴۷ ۵۵۷۰۵B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, RH ۵۵۷۰۵-۱۲۱۰۰ ۱ $۵۱.۹۹ ۵۵۷۰۶B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, LH ۵۵۷۰۶-۱۲۱۱۰ ۱ $۵۱.۹۹ ۵۵۷۱۱ PANEL, COWL TOP, […]

سینی جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۲۱۴۱G STAY, FRONT BUMPER, RH ۵۲۱۴۱-۱۲۵۵۰ ۱ $۸.۲۲ ۵۲۱۴۲H STAY, FRONT BUMPER, LH ۵۲۱۴۲-۱۲۴۷۰ ۱ $۸.۲۲ ۵۳۲۰۱ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR ۵۳۲۰۱-۱۲B50  سینی جلو ۱ $۵۴۳.۳۲ ۵۳۲۰۲ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH ۵۳۲۰۲-۱۲۵۴۰ ۱ $۹۲.۳۶ ۵۳۲۰۳ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH ۵۳۲۰۳-۱۲۴۷۰ ۱ $۹۲.۳۶ ۵۳۲۰۵ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, UPPER ۵۳۲۰۵-۱۲۲۹۱  سینی بالای رادیاتور ۱ $۱۲۷.۰۷ ۵۳۲۱۷A BRACE, HOOD […]

قفل و لولای کاپوت کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۱۲۵۵۰  لولای کاپوت راست ۱ $۳۴.۲۴ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۱۲۵۲۰  لولای کاپوت چپ ۱ $۳۴.۲۴ ۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT ۵۳۴۴۰-۱۲۱۰۰  جک کاپوت ۱ $۳۵.۳۹ ۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY ۵۳۴۵۲-۱۲۰۹۰ ۱ $۱۳.۱۳ ۵۳۴۵۴ CLIP, HOOD SUPPORT ROD ۵۳۴۵۴-۱۲۰۴۰ ۱ $۱.۷۰ ۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1 ۵۳۴۹۷-۴۲۰۱۰ T=0.5 ۴ $۱.۶۲ […]

گلگیر و کاپوت کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۴۷۷۴۹-۵۰۰۹۰ *** STD. PART $۰.۶۳ ۴۷۷۴۹-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۱.۱۵ ۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-۱۲A50  درب موتور ۱ $۳۹۳.۲۱ ۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD ۵۳۳۴۱-۱۲۲۹۰  نمد کاپوت ۱ $۱۶۳.۲۵ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) ۹۰۴۶۷-۰۹۰۵۰  خار نمد کاپوت ۷ $۱.۲۷ ۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT ۵۳۳۸۱-۱۲۲۲۰  لاستیک زیر کاپوت ۱ $۳۶.۴۵ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) […]

جلوپنجره کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۲۱۶۱K PIECE, FRONT BUMPER ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۱ $۲.۴۱ ۵۳۱۱۱L GRILLE SUB-ASSY, RADIATOR, CENTER ۵۳۱۱۱-۱۲B40  زه وسط جلوپنجره ۱ $۳۵.۴۸ ۵۳۱۱۱-۱۲B50 RADIATOR GRILLE-BAR TYPE, WITH(CHROME PLATED) ۱ $۳۷.۳۷ ۵۳۱۱۲C GRILLE, RADIATOR, LOWER RH ۵۳۱۱۲-۱۲۱۵۰  زه پایینی جلوپنجره راست ۱ $۱۹.۰۶ ۵۳۱۱۲-۱۲۱۶۰ RADIATOR GRILLE-BAR TYPE, WITH(CHROME PLATED) ۱ $۲۰.۶۷ ۵۳۱۱۳C GRILLE, RADIATOR, LOWER LH ۵۳۱۱۳-۱۲۱۱۰  زه پایینی جلوپنجره […]

سپر عقب کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۲۰۱۵A دیاق پشت سپر راست ۵۲۰۱۵-۱۲۳۶۰ ۱ $۴۲.۳۴ ۵۲۰۱۶A دیاق پشت سپر چپ ۵۲۰۱۵-۱۲۳۶۰ ۱ $۴۲.۳۴ ۵۲۱۵۵A کشویی سپر عقب راست ۵۲۱۵۵-۱۲۳۲۰ ۱ $۴۳.۲۱ ۵۲۱۵۶A کشویی سپر عقب چپ ۵۲۱۵۶-۱۲۲۹۰ ۱ $۴۳.۲۱ ۵۲۱۵۷C کشویی سپر عقب راست ۵۲۱۵۷-۱۲۱۶۰ ۱ $۲۰.۱۲ ۵۲۱۵۸C کشویی سپر عقب چپ ۵۲۱۵۸-۱۲۰۹۰ ۱ $۲۰.۱۲ ۵۲۱۵۹ سپر عقب ۵۲۱۵۹-۱۲۹۳۴ ۱ $۳۶۶.۷۱ ۵۲۱۶۱B […]

سپر جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-۱۲۳۴۰  دیاق آهنی پشت سپر جلو ۱ $۱۹۵.۲۷ ۵۲۱۱۴A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING ۵۲۱۱۴-۱۲۱۳۰ ۱ $۳۹.۰۶ ۵۲۱۱۵A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH ۵۲۱۱۵-۱۲۴۳۰  کشویی سپر جلو راست ۱ $۳۳.۴۱ ۵۲۱۱۶A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH ۵۲۱۱۶-۱۲۳۹۰  کشویی سپر جلو چپ ۱ $۳۳.۴۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-۱۲۹۴۶  سپر جلو […]

رام و سینی زیر موتور کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۵۱۲۰۱ رام زیر موتور جلو ۵۱۲۰۱-۱۲۴۳۱ ۱ $۸۰۷.۸۶ ۵۱۲۰۴A رام زیر موتور وسط ۵۱۲۰۴-۱۲۱۵۰ ۱ $۱۴۴.۵۵ ۵۱۲۲۷B DAMPER, FRONT SUSPENSION MEMBER DYNAMIC ۵۱۲۲۷-۱۲۰۸۱ ۱ $۱۲۷.۱۵ ۵۱۴۴۱C سینی زیر موتور راست ۵۱۴۴۱-۱۲۲۴۰ ۱ $۵۶.۹۷ ۵۱۴۴۱D سینی زیر موتور ۵۱۴۵۱-۱۲۱۱۰ ۱ $۹۱.۴۱ ۵۱۴۴۲C سینی زیر موتور چپ ۵۱۴۴۲-۱۲۲۳۰ ۱ $۴۶.۵۴ ۵۱۹۶۳B HOOK, TRANSPORT, FRONT RH ۵۱۹۶۰-۱۲۰۸۰ ۱ […]

درب جلو کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۶۷۰۰۱ درب جلو راست ۶۷۰۰۱-۰۲۴۷۰ ۱ ۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۲۴ ۴ $۲.۷۳ ۶۷۰۰۲ درب جلو چپ ۶۷۰۰۲-۰۲۴۷۰ ۱ ۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۱-۰۲۲۵۰ ۱ ۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۲-۰۲۲۵۰ ۱ ۶۷۴۰۳F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH ۶۷۴۰۳-۰۲۱۹۰ ۱ ۶۷۴۰۴F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH ۶۷۴۰۴-۰۲۱۹۰ […]

شیشه جلو کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP ۵۳۳۸۳-۰۲۲۲۰ ۱ ۵۳۸۲۱A PROTECTOR, FRONT SIDE PANEL, NO.1 RH ۵۳۸۲۳-۰۲۱۰۰ ۱ ۵۳۸۲۲A PROTECTOR, FRONT SIDE PANEL, NO.1 LH ۵۳۸۲۴-۰۲۱۵۰ ۱ ۵۵۷۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL ۵۵۷۰۰-۰۲۵۶۰ ۱ ۵۵۷۰۱J PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER ۵۵۷۰۱-۰۲۴۳۰ ۱ ۵۵۷۰۵B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, RH ۵۵۷۰۵-۰۲۱۵۰ ۱ ۵۵۷۰۶B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, […]

داشبورد کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۵۵۳۰۱ داشبورد ۵۵۳۰۱-۰۲۰۶۰-C0 UP GRADE PACKAGE & AUDIO-AM/FM & CD & USB & 6SPEAKER, BLACK, TRIM0*, 1* ۱ ۵۵۳۰۱-۰۲۰۹۰-C0 UP GRADE PACKAGE, BLACK, TRIM0*, 1* ۱ ۵۵۳۰۱-۰۲۱۱۰-C0 AUDIO-AM/FM & CD & USB & 6SPEAKER, BLACK, TRIM0*, 1* ۱ ۵۵۳۰۱-۰۲۱۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1* ۱ ۵۵۳۰۲A PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, UPPER ۵۵۳۰۲-۰۲۷۰۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1* ۱ ۵۵۳۰۳B استخونی […]

دوبل گلگیر کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۵۱۴۶۱ سینی زیر رادیاتور ۵۱۴۶۱-۰۲۰۳۰ RH ۱ ۵۱۴۶۲-۰۲۰۳۰ LH ۱ ۵۳۲۰۱ سینی جلو رادیاتور ۵۳۲۰۱-۰۲۳۸۰ ۱ ۵۳۲۰۲ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH ۵۳۲۰۲-۰۲۱۹۰ ۱ ۵۳۲۰۳ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH ۵۳۲۰۳-۰۲۱۹۰ ۱ ۵۳۲۰۵ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, UPPER ۵۳۲۰۵-۰۲۲۵۰ ۱ ۵۳۲۱۷A BRACE, HOOD LOCK SUPPORT ۵۳۲۰۸-۰۲۲۱۰ ۱ ۵۳۲۷۳ BRACKET, FRONT BUMPER ARM MOUNTING, RH ۵۳۲۷۳-۰۲۱۹۰ ۱ ۵۳۲۷۴ BRACKET, […]

قفل و لولای کاپوت کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۰۲۳۶۰  لولای کاپوت راست ۱ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۰۲۳۶۰  لولای کاپوت چپ ۱ ۵۳۴۴۰D SUPPORT ASSY, HOOD ۵۳۴۴۰-۰۲۲۲۰ ۱ ۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY ۵۳۴۵۲-۰۲۱۸۰ ۱ ۵۳۴۵۴ CLIP, HOOD SUPPORT ROD ۵۳۴۵۴-۱۲۰۴۰ ۱ $۱.۷۰ ۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD ۵۳۵۱۰-۰۲۶۸۰  قفل کاپوت ۱ ۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK) ۹۰۵۰۶-۱۰۰۴۶ WD=1.0, […]

درب موتور و گلگیر جلو کرولا۲۰۱۴-۲۰۱۵

۴۷۷۴۹-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۱.۱۵ ۵۳۱۵۳K GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, RH ۵۳۱۵۳-۰۲۰۶۰ ۱ ۵۳۱۵۴L GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, LH ۵۳۱۵۴-۰۲۰۶۰ ۱ ۵۳۱۵۵C SEAL, RADIATOR GRILLE, NO.1 ۵۳۱۵۵-۰۲۰۸۰ ۱ ۵۳۱۵۶H SEAL, RADIATOR GRILLE, NO.2 ۵۳۱۵۶-۰۲۰۷۰ ۱ ۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-۰۲۳۱۰ ۱ ۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD Not applicable ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) Not applicable ۵۳۳۸۱ SEAL, […]

جلو پنجره کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۵۲۱۶۱R PIECE, FRONT BUMPER ۵۲۱۶۱-0K060 (L) ۶ ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ (J) ۶ $۲.۴۱ ۵۳۱۰۱ جلو پنجره ۵۳۱۰۰-۰۲۶۶۰ SPORTY PACKAGE ۱ ۵۳۱۰۰-۰۲۶۷۰ ۱ ۵۳۱۱۴B GRILLE, RADIATOR, UPPER ۵۳۱۱۴-۰۲۳۱۰  زه بالای جلو پنجره ۱ ۵۳۱۲۱F زه بالایی جلو پنجره راست ۵۳۱۲۱-۰۲۲۳۰ SPORTY PACKAGE ۱ ۵۳۱۲۱-۰۲۲۴۰ ۱ ۵۳۱۲۴E زه پایینی جلو پنجره چپ ۵۳۱۲۴-۰۲۲۲۰ SPORTY PACKAGE ۱ ۵۳۱۲۴-۰۲۲۳۰ ۱ ۵۳۱۲۵A […]

سپر عقب کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

  ۵۲۰۲۳ REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER ۵۲۰۲۳-۰۲۱۹۰  دیاق سپر عقب ۱ ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-0Z909  سپر عقب ۱ ۵۲۱۵۹-0Z922 SPORTY PACKAGE ۱ ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-0K060 ۴ ۵۲۱۸۱ ARM, REAR BUMPER, RH ۵۲۱۸۱-۰۲۱۸۰ ۱ ۵۲۱۸۲ ARM, REAR BUMPER, LH ۵۲۱۸۲-۰۲۱۵۰ ۱ ۵۲۱۹۷A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH ۵۲۱۹۷-۲۲۰۲۰ ۱ $۴.۲۷ ۵۲۱۹۷B BRACKET, REAR […]

سپر جلو کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۵۲۱۱۲D EXTENSION, FRONT BUMPER, RH ۵۲۱۱۲-۰۲۰۷۰ SPORTY PACKAGE ۱ ۵۲۱۱۳D EXTENSION, FRONT BUMPER, LH ۵۲۱۱۳-۰۲۰۲۰ SPORTY PACKAGE ۱ ۵۲۱۱۵A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH ۵۲۱۱۵-۰۲۲۷۰ ۱ ۵۲۱۱۶A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH ۵۲۱۱۶-۰۲۲۷۰ ۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-0Z944  سپر جلو ۱ ۵۲۱۱۹-0Z945 SPORTY PACKAGE ۱ ۵۲۱۲۷D COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH قاب پرژکتور ۵۲۱۲۸B […]

رام زیر موتور کرولا ۲۰۱۴-۲۰۱۵

۵۱۲۰۱ رام جلویی زیر موتور کرولا ۵۱۲۰۱-۰۲۱۷۰ ۱ ۵۱۲۰۴A رام وسط ۵۱۲۰۴-۰۲۱۲۰ ۱ ۵۱۲۲۷B DAMPER, FRONT SUSPENSION MEMBER DYNAMIC Not applicable ۵۱۹۶۳B HOOK, TRANSPORT, FRONT RH ۵۱۹۶۰-۰۲۱۱۰ ۱ ۵۱۴۴۱C سینی زیر موتور راست ۵۱۴۴۱-۰۲۴۴۰ ۱ ۵۱۴۴۲C سینی زیر موتور چپ ۵۱۴۴۲-۰۲۵۳۰ ۱ ۵۱۴۵۱A سینی زیر موتور وسط ۵۱۴۵۱-۰۲۰۹۰ ۱ ۵۲۶۱۸A فیبر زیر سپر جلو

پرژکتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹ و کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۱۲۱۰A LAMP ASSY, FOG, RH ۸۱۲۱۰-۰۶۰۷۰ پرژکتور جلو راست ۱ $۲۲۱.۰۱ ۸۱۲۱۰B لامپ پرژکتور ۹۰۹۸۱-AD006 ۱۲V 55W, FRONT FOG LAMP-WITH ۱ $۲۷.۸۳ ۸۱۲۲۰ LAMP ASSY, FOG, LH ۸۱۲۲۰-۰۶۰۷۰ پرژکتور جلو چپ ۱ $۲۲۱.۰۱

اطلاعات فنی کرولا

فروشگاه تویوتا کار عرضه کننده قطعات موتوری -بدنه -گیریبکس و جلوبندی و لوازم الکتریکی -کامپیوتر کرولا میباشد جهت سفارش با شماره های ۳۶۶۱۰۱۸۶-۰۲۱ یا ۳۶۶۱۰۱۸۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.     مشخصات فنی :     خودرو نام خودرو تویوتا کرولا کشور سازنده ژاپن سال (طراحی) ۲۰۱۴ مشخصات فنی موتور ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه حجم موتور […]

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید