سردنده و لیور و مکانیزم و سیم تعویض دنده لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۳۳۵۰۴F سردنده ۳۳۵۰۴-۴۸۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱ $۱۶۴.۲۴ ۳۳۵۰۴-۴۸۰۱۰-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۱۶۴.۲۴ ۳۳۵۰۴-۴۸۰۲۰-E0 STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), MD.BROWN, TRIM1*, 2*, MARK = A ۱ $۵۲۰.۲۳ ۳۳۵۰۴-۴۸۰۲۰-E1 STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), LIGHTBROWN, TRIM0*, MARK = A ۱ $۵۲۰.۲۳ ۳۳۵۰۴-۴۸۰۵۰-B0 STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), DK.GRAY, TRIM1*, MARK = J ۱ $۵۲۰.۲۳ ۳۳۵۵۰D […]

کارتل گیربکس و واشر کارتل و پوسته گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۳۰۵۰۰E BOLT(FOR TRANSAXLE & ENGINE SETTING) ۹۰۱۰۵-۱۰۴۲۵ *۱۰-۱.۲۵PX41-28 ۱ $۱.۷۴ ۹۰۱۱۹-۱۲۱۶۸ *۱۲-۱.۲۵PX55-30 ۵ $۲.۸۹ ۹۰۱۱۹-۱۲۲۵۰ *۱۲-۱.۲۵PX50-30 ۱ $۲.۳۳ ۹۱۶۱۹-۶۱۲۶۵ *۱۲-۱.۲۵PX65-30 ۱ $۳.۷۲ ۳۳۴۰۳M COVER SUB-ASSY, SPEEDOMETER DRIVEN HOLE (ATM) ۳۳۴۰۳-۲۱۰۲۰ ۱ $۱۹.۲۱ ۳۳۴۰۳N RING, O (FOR ATM SPEEDOMETER DRIVEN HOLE COVER) ۹۶۷۱۱-۲۴۰۲۰ ۱ $۳.۷۶ ۳۵۰۱۳ TUBE SUB-ASSY, TRANSMISSION OIL FILLER ۳۵۰۱۳-۴۸۱۲۰ ۱ $۷۴.۹۶ ۳۵۱۰۲ COVER […]

قفل پارک گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۳۵۵۰۱ ROD SUB-ASSY, PARKING LOCK ۳۵۵۰۱-۲۱۰۱۰ ۱ $۳۹.۷۰ ۳۵۵۰۵ LEVER SUB-ASSY, MANUAL VALVE ۳۵۵۰۵-۲۱۰۱۰ ۱ $۴۰.۵۳ ۳۵۵۰۵B SPACER (FOR MANUAL VALVE LEVER) ۹۰۵۶۰-۲۰۰۰۶ ۱ $۴.۲۳ ۳۵۵۰۵G PIN, SLOTTED SPRING (FOR MANUAL VALVE LEVER) ۹۰۲۵۴-۰۴۰۱۱ ۱ $۲.۲۵ ۳۵۵۰۶F SEAL, OIL (FOR MANUAL VALVE LEVER SHAFT) ۹۰۳۱۱-۱۲۰۰۲ ۱ $۷.۲۴ ۳۵۵۰۶J SPRING, RETAINER (FOR MANUAL VALVE LEVER SHAFT) […]

خنک کن روغن گیربکس و لوله خنک کن روغن گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۳۲۹۰۷ TUBE SUB-ASSY, OIL COOLER OUTLET, NO.2 ۳۲۹۰۷-۴۸۰۴۰ لوله خروجی سرکن روغن گیربکس ۱ $۳۳.۴۱ ۳۲۹۲۰ COOLER ASSY, OIL W/HOSE ۳۲۹۲۰-۴۸۰۲۰ خنک کن روغن کیربکس (سردکن روغن گیربکس) ۱ $۵۳۹.۳۲ ۳۲۹۲۱ TUBE, OIL COOLER INLET, NO.1 ۳۲۹۲۱-۴۸۱۴۰ لوله ورودی سردکن روغن گیربکس ۱ $۲۶.۲۹ ۳۲۹۲۱C UNION(FOR OIL COOLER TUBE) ۹۰۴۰۴-۱۶۰۳۱ NO.1 ۱ $۱۱.۲۳ ۹۰۴۰۷-۱۶۰۱۰ NO.2 […]

هوزینگ و پوسته کمک گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۳۳۱۴۶A DEFLECTOR, TRANSFER EXTENSION HOUSING DUST ۳۳۱۴۶-۴۸۰۱۰ ۱ $۵۳.۰۲ ۳۳۱۸۳ DAMPER, TRANSFER DYNAMIC ۳۳۱۸۳-۳۳۰۱۰ ۱ $۱۸۲.۷۴ ۳۳۳۰۹H WASHER, TRANSFER OUTPUT SHAFT ۳۶۲۷۵-۲۱۰۱۰ T=1.20, MARK AA ۱ $۶.۱۷ ۳۶۲۷۵-۲۱۰۳۰ T=1.22, MARK AC ۱ $۶.۱۷ ۳۶۲۷۵-۲۱۰۵۰ T=1.24, MARK BB ۱ $۶.۱۷ ۳۶۲۷۵-۲۱۰۷۰ T=1.26, MARK CA ۱ $۶.۱۷ ۳۶۲۷۵-۲۱۰۹۰ T=1.28, MARK CC ۱ $۶.۱۷ ۳۶۲۷۵-۲۱۱۱۰ T=1.30, MARK DB […]

دنده کمک گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۴۱۲۰۱K BEARING (FOR TRANSFER DRIVEN PINION FRONT) ۹۰۳۶۶-۴۰۱۰۵ بلبرینگ داخلی پنیون کمک گیربکس ۱ $۱۳۴.۶۶ ۴۱۲۰۱L BEARING (FOR TRANSFER DRIVEN PINION REAR) ۹۰۳۶۶-۳۵۰۹۶ بلبرینگ پنیون بیرونی کمک گیربکس ۱ $۴۸.۳۹ ۴۱۲۰۱P GEAR KIT, TRANSFER ۴۱۲۰۱-۴۸۰۱۰ کرانویل پنیون کمک گیربکس ۱ $۹۷۱.۲۵ ۴۱۲۰۱Q NUT (FOR TRANSFER GEAR) ۹۰۱۷۷-۳۰۰۰۱ ۱ $۳.۸۰ ۴۱۲۲۲C BOLT (FOR TRANSFER RING GEAR) […]

گاردون و قفل گاردان و منجید گاردون لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۷۱۰۰ SHAFT ASSY, PROPELLER W/CENTER BEARING ۳۷۱۰۰-۴۸۰۲۰ گاردون ۱ $۱,۸۷۱.۳۴ ۳۷۱۰۰D BOLT, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING) ۹۰۱۰۵-۱۰۰۸۵ پیچ گاردون ۴ $۱.۲۳ ۳۷۱۰۰E NUT, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING) ۹۰۱۷۹-۱۰۰۵۹ ۴ $۲.۶۵ ۳۷۱۰۰F WASHER, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING) ۹۰۲۰۴-۱۰۰۰۲ ۴ $۰.۸۳ ۳۷۱۱۷ INSULATOR, PROPELLER SHAFT HEAT ۳۷۱۱۷-۴۸۰۱۰ ۱ […]

دیفرانسیل و کله گاوی عقب لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۴۱۰۳۹ GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR ۴۱۰۳۹-۲۱۰۱۰ کیت دنده دشلی و پنیون دیفرانسیل عقب ۱ $۱۸۵.۹۱ ۴۱۱۰۱ CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, REAR ۴۱۱۰۱-۱۲۰۵۰ پوسته دیفرانسیل عقب ۱ $۴۹۱.۱۴ ۴۱۱۰۱E BOLT (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER) ۹۰۱۰۵-۱۲۱۱۴ ۴ $۳.۰۴ ۴۱۱۱۰ کله گاوی عقب ۴۱۱۱۰-۴۸۰۷۰ *FGR=41:14=2.928 ۱ $۲,۵۶۴.۰۳ ۴۱۱۱۰D PLUG (FOR REAR DIFFERENTIAL DRAIN) ۹۰۳۴۱-۱۸۰۳۵ ۱ $۴.۸۶ ۴۱۱۱۰E GASKET (FOR […]

پلوس عقب لکسوس و توپی چرخ عقب و دیسک چرخ عقب RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۰۴۴۳۸N BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD JOINT, RH ۰۴۴۲۹-۴۸۰۳۰ ۱ گردگیر پلوس کامل عقب راست ۰۴۴۳۸P BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, INBOARD JOINT, RH ۰۴۴۳۹-۴۸۰۳۰ ۱ گردگیر پلوس داخلی عقب راست ۴۱۳۳۶J COVER, REAR DRIVE SHAFT DUST, RH ۴۱۳۳۶-۱۴۰۱۰ ۱ $۹.۶۱ ۴۲۳۳۰ SHAFT ASSY, REAR DRIVE, RH ۴۲۳۴۰-۴۸۰۳۰ ۱ پلوس کامل عقب […]

رینگ چرخ و قالپاق چرخ لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۴۲۶۰۱ رینگ چرخ ۴۲۶۱۱-۴۸۲۲۲ ۱۸X7JJ, TIRE & DISK WHEEL-235/55R18 ALUMI(CHROME PAINTING), TYPE C:REFER ILLUST. ۴ $۱,۲۱۸.۸۵ ۴۲۶۱۱-۴۸۲۳۲ ۱۸X7JJ, TIRE & DISK WHEEL-235/55R18 ALUMI(CHROME PAINTING), TYPE D:REFER ILLUST. ۴ $۱,۱۴۱.۷۳ ۴۲۶۱۱-۴۸۳۸۱ ۱۸X7JJ, TIRE & DISK WHEEL-235/55R18 ALUMI, TYPE D:REFER ILLUST. ۴ $۱,۱۶۷.۴۷ ۴۲۶۱۱-۴۸۵۶۰ ۱۸X7J, TYPE G:REFER ILLUST. ۴ $۱,۱۶۷.۴۷ ۴۲۶۱۱-۴۸۵۹۰ ۱۸X7J, TYPE H:REFER ILLUST. ۴ $۱,۱۶۷.۴۷ […]

پوسته دیفرانسیل جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۳۵۱۱۱C پوسته دیفرانسیل جلو ۳۵۱۰۵-۴۸۰۲۲ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۳/۲۰۰۷) ۱ $۱,۴۹۵.۳۷ ۳۵۱۰۵-۴۸۰۲۳ (۰۴/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ $۱,۵۰۹.۰۱ ۳۵۱۱۱D SEAL, OIL (FOR TRANSAXLE HOUSING) ۹۰۳۱۱-۶۲۰۰۶ کاسه نمد دیفرانسیل جلو ۱ $۲۴.۵۵ ۴۱۲۰۱S FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, FRONT Not applicable ۴۱۲۱۱ PINION, DIFFERENTIAL DRIVE ۴۱۲۱۱-۴۸۰۹۰ دنده پنیون دیفرانسیل جلو ۱ $۲۹۷.۳۶ ۴۱۲۲۱ GEAR, FRONT DIFFERENTIAL RING ۴۱۲۲۱-۴۸۰۹۰ دنده […]

شلنگ هیدرولیک لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۴۴۳۲۷A GASKET, PRESSURE PORT, NO.1 ۴۴۳۲۷-۳۰۰۳۰ ۱ $۲.۹۷ ۴۴۳۴۸A HOSE, OIL RESERVOIR TO PUMP, NO.1 ۴۴۳۴۸-۴۸۰۹۰ شلنگ مخزن هیدرولیک به پمپ هیدرولیک ۱ $۱۱۹.۸۰ ۴۴۳۴۸B CLAMP(FOR OIL RESERVOIR TO PUMP HOSE) ۴۴۳۴۹-۴۱۰۱۰ ۱ $۷.۰۰ ۴۴۴۰۲ COOLER SUB-ASSY, POWER STEERING OIL, NO.1 ۴۴۴۰۲-۴۸۰۵۰ لوله خنک کن روغن هیدرولیک ۱ $۲۹۱.۱۵ ۴۴۴۰۶ TUBE SUB-ASSY, RETURN ۴۴۴۰۶-۴۸۱۳۰ لوله […]

ایربگ فرمان و روبوقی و قربیلک فرمان لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۸

۴۵۱۰۰ قربیلک فرمان ۴۵۱۰۰-۴۸۲۹۱-C0 ۳-SPOKE, WOOD(BROWN), STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), BLACK, TRIM1*, 2* ۱ $۴,۷۳۹.۰۲ ۴۵۱۰۰-۴۸۲۹۱-E0 ۳-SPOKE, WOOD(BROWN), STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۴,۷۳۹.۰۲ ۴۵۱۰۰-۴۸۳۸۰-C0 ۳-SPOKE, LEATHER, BLACK, TRIM1*, 2* ۱ $۱,۹۸۵.۳۵ ۴۵۱۰۰-۴۸۳۸۰-E0 ۳-SPOKE, LEATHER, SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۱,۹۸۵.۳۵ ۴۵۱۰۰-۴۸۴۰۰-C0 ۳-SPOKE, WOOD(BLACK), STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), BLACK, TRIM1* […]

سیم و لنت ترمز دستی لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۶۲۰۰ PEDAL ASSY, PARKING BRAKE CONTROL ۴۶۲۰۰-۴۸۰۵۰ سیم ترمز دستی (پدالی) داخل اتاق ۱ $۳۹۹.۴۸ ۴۶۲۵۲ PAD, PARKING PEDAL ۴۶۲۵۲-۶۸۰۱۰ لاستیک روی پدال ترمز دستی(پدالی) ۱ $۹.۶۹ ۴۶۳۴۱ EQUALIZER, PARKING BRAKE ۴۶۳۴۱-۴۸۰۱۰ ۱ $۸.۴۲ ۴۶۴۱۰ CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.1 ۴۶۴۱۰-۴۸۰۵۰ سیم ترمز دستی(پایی) داخل اتاق ۱ $۷۶.۴۳ ۴۶۴۲۰ سیم ترمز دستی(پدالی) چرخ عقب راست […]

پدال ترمز لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۷۱۰۱ PEDAL SUB-ASSY, BRAKE ۴۷۱۰۶-۴۸۰۵۰ پدال ترمز ۱ $۲۴۴.۸۹ ۴۷۱۰۱A SPRING(FOR BRAKE PEDAL RETURN) ۹۰۵۰۷-۱۵۰۰۴ فنر پدال ترمز ۱ $۴.۷۴ ۴۷۱۰۱B BUSH(FOR BRAKE PEDAL) ۹۰۳۸۶-۱۳۰۱۵ ۲ $۱.۹۴ ۴۷۱۲۱ PAD, BRAKE PEDAL ۴۷۱۲۱-۵۰۰۲۰ لاستیک روی پدال ۱ $۱۰.۱۲ ۴۷۱۲۴A COLLAR(FOR BRAKE PEDAL SHAFT) ۹۰۳۸۷-۱۰۰۰۳ ۱ $۶.۱۷ ۴۷۱۳۱ CUSHION(FOR STOP LAMP SWITCH) ۹۰۵۴۱-۰۶۰۳۶ ۱ $۱.۱۹ ۴۷۲۶۴A PIN(FOR […]

پمپ ترمز لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۷۰۲۸ CYLINDER SUB-ASSY, BRAKE MASTER W/PLATE ۴۷۰۲۸-۴۸۰۲۱ پمپ ترمز ۱ $۴۲۰.۷۲ ۴۷۲۰۱B RING, O(FOR BRAKE MASTER CYLINDER) ۹۰۰۲۹-۲۰۰۵۹ ۱ $۳.۲۴ ۴۷۲۰۱C RING PIN, BRAKE MASTER CYLINDER ۹۰۰۲۹-۱۵۸۰۳ ۱ $۱.۶۲ ۴۷۲۰۲ مخزن پمپ ترمز ۴۷۲۲۰-۴۸۰۲۰ NO.1 ۱ $۲۱.۴۷ ۴۷۲۲۰-۴۸۱۳۰ NO.2 ۱ $۱۲۲.۵۶ ۴۷۲۳۰ CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER ۴۷۲۳۰-۲۰۱۰۰ درب مخزن پمپ ترمز ۱ […]

بوستر ترمز لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۴۶۱۰ BOOSTER ASSY, BRAKE ۴۴۶۱۰-۴۸۲۳۰ بوستر ترمز ۱ $۹۷۸.۳۸ ۴۴۶۹۶ GROMMET, CHECK VALVE ۹۰۴۸۰-۲۴۴۳۹ ۱ $۱۱.۸۶ ۴۴۷۳۰ VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE) ۴۴۷۳۰-۱۲۰۷۰ ۱ $۴۰.۳۳ ۴۴۷۳۰F UNION, VACUUM HOSE(FOR MANIFOLD SIDE) Not applicable ۴۴۷۵۸ BRACKET, VACUUM CHECK VALVE ۴۴۷۵۸-۱۴۱۵۰ ۱ $۲.۱۰ ۴۴۷۷۳A CLIP, NO.1(FOR VACUUM HOSE, NO.2) ۹۰۴۶۷-۱۶۰۱۴ ۲ $۲.۵۷ ۴۴۷۷۳F HOSE, UNION TO CHECK […]

شلنگ ترمز و بلوک ای بی اس و پمپ abs لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۷۳۱۱B WAY, NO.1(FOR FRONT BRAKE TUBE) ۹۰۴۱۲-۱۰۲۱۳ ۱ $۱۰.۴۴ ۴۷۳۱۲E WAY, NO.2(FOR FRONT BRAKE TUBE) ۹۰۴۱۲-۱۰۲۴۶ ۱ $۲۰.۶۰ ۴۷۳۱۳A HOSE, FLEXIBLE, NO.1(FOR FRONT) ۹۰۹۴۷-۰۲F64 شلنگ ترمز جلو راست ۱ $۶۵.۴۳ ۴۷۳۱۳B BOLT, UNION(FOR FRONT FLEXIBLE HOSE) ۹۰۴۰۱-۱۰۰۵۸ ۲ $۸.۳۰ ۴۷۳۱۳J HOSE, FLEXIBLE, NO.2(FOR FRONT) ۹۰۹۴۷-۰۲F65 شلنگ ترمز جلو چپ ۱ $۶۵.۴۳ ۴۷۳۱۳P GASKET(FOR FRONT FLEXIBLE […]

طبق و سیبک طبق و سگدست لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۳۲۱۱ KNUCKLE, STEERING, RH ۴۳۲۱۱-۵۸۰۲۰ سگدست راست ۱ $۳۵۵.۹۱ ۴۳۲۱۱K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۲ OD=17, TYPE A:REFER ILLUST. ۲ $۶.۴۰ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۳ OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۵.۸۵ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۴ OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. ۱ $۵.۸۵ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۵ OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. ۱ $۴.۹۴ ۴۳۲۱۱L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۲ ۲ $۲.۴۱ ۴۳۲۱۲ KNUCKLE, STEERING, […]

کمک عقب لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۲۳۰۴ سگدست عقب راست ۴۲۳۰۴-۴۸۰۳۱ PNC 42304D=M15X1.5 ۱ $۴۸۱.۸۴ ۴۲۳۰۴-۴۸۰۵۰ PNC 42304D=M17X1.5 ۱ $۴۸۱.۸۴ ۴۲۳۰۴-۴۸۰۵۱ ۱ $۴۸۱.۸۴ ۴۲۳۰۴D BOLT (FOR REAR AXLE CARRIER RH) ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۲ M17X1.5 ۲ $۶.۴۰ ۹۰۹۰۱-۰۵۰۰۱ M15X1.5 ۲ $۹.۲۱ ۴۲۳۰۴E NUT (FOR REAR AXLE CARRIER RH) ۹۰۱۷۸-۱۵۰۰۲ M15X1.5 ۲ $۲.۰۲ ۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۲ M17X1.5 ۲ $۲.۴۱ ۴۲۳۰۵ سگدست عقب چپ ۴۲۳۰۵-۴۸۰۳۱ PNC 42305A=M15X1.5 ۱ […]

کمک جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۸۱۳۱ SPRING, FRONT COIL, RH ۴۸۱۳۱-۴۸۳۱۱ L=366.1 ۱ فنرلول جلو راست ۴۸۱۳۲ SPRING, FRONT COIL, LH ۴۸۱۳۱-۴۸۳۱۱ L=366.1 ۱ فنرلول جلو چپ ۴۸۱۵۷B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER RH ۴۸۱۵۷-۴۸۰۳۰ ۱ گردگیر بالایی فنرلول راست ۴۸۱۵۷C INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER LH ۴۸۱۵۷-۴۸۰۳۰ ۱ گردگیر بالایی فنر لول چپ ۴۸۱۵۸B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, LOWER […]

لنت عقب RX350 مدل ۲۰۰۸

۰۴۴۶۶ PAD KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۴۶۶-۴۸۰۹۰ MARK SUMITOMO PS506H ۱ لنت ترمز عقب ۰۴۴۷۹A CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۴۷۹-۴۸۰۵۰ ۱ لوازم سیلندر چرخ عقب ۰۴۹۴۶ SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE) ۰۴۹۴۶-۴۸۰۶۰ ۱ شیم لنت عقب ۰۴۹۴۸ FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۹۴۸-۴۸۰۲۰ ۱ خار لنت عقب ۳۱۴۷۸C CAP, BLEEDER PLUG(FOR REAR […]

لنت ترمز جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۰۴۴۶۵ PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۴۶۵-0W070 TEXTAR T4146 ۱ لنت ترمز جلو ۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۴۷۸-۴۸۱۶۰ (۱۱/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ لوازم سیلندر چرخ جلو ۰۴۴۷۹-۴۸۰۴۰ (۰۱/۲۰۰۶ – ۱۰/۲۰۰۷) ۱ لوازم سیلندر چرخ جلو ۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT ۰۴۹۴۵-۴۸۰۸۰ ۱ شیم لنت ۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۹۴۷-۴۸۰۵۰ ۱ […]

تلسکوپی فرمان لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۵۰۲۶ COVER SUB-ASSY, STEERING COLUMN HOLE, NO.2 ۴۵۰۲۶-۴۸۰۵۰ ۱ $۵۱.۵۶ ۴۵۲۰۱B RING, SHAFT SNAP(FOR STEERING MAIN SHAFT) ۹۰۵۲۰-۱۷۰۰۴ T=1.20 ۱ $۱.۵۸ ۴۵۲۰۲ SHAFT SUB-ASSY, STEERING INTERMEDIATE ۴۵۲۰۲-۴۸۰۶۰  چهارشاخه فرمان پایین ۱ $۳۱۸.۳۵ ۴۵۲۱۰ SHAFT ASSY, STEERING MAIN ۴۵۲۱۰-۴۸۰۲۰  میل فرمان ۱ $۲۴۵.۳۳ ۴۵۲۳۰B JOINT ASSY, STEERING SHAFT UNIVERSAL ۴۵۲۳۰-۴۸۰۵۰  چهار شاخه فرمان بالا ۱ $۱۷۱.۸۳ […]

جعبه فرمان لکسوس  RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۴۲۰۰ LINK ASSY, POWER STEERING ۴۴۲۰۰-۴۸۰۹۱ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۸) ۱ جعبه فرمان ۴۴۲۰۰-۴۸۱۸۰ (۰۹/۲۰۰۸ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ ۴۵۰۴۶A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END) ۹۰۱۷۱-۱۲۰۲۸ ۲ $۱.۹۴ ۴۵۴۶۰ ROD ASSY, TIE, RH ۴۵۴۶۰-۲۹۴۳۵ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۴/۲۰۰۷) ۱ سیبک فرمان راست ۴۵۴۶۰-۴۹۰۷۵ (۰۶/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ سیبک فرمان راست ۴۵۴۷۰ ROD ASSY, TIE, LH ۴۵۴۶۰-۲۹۴۳۵ (۰۱/۲۰۰۶ – […]

پمپ هیدرولیک لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۰۴۴۴۶ GASKET KIT, POWER STEERING PUMP ۰۴۴۴۶-۳۲۰۵۰  لوازم پمپ هیدرولیک ۱ $۳۲.۳۴ ۴۴۳۰۳A SHAFT SUB-ASSY, W/PULLEY ۴۴۳۰۳-۲۸۰۱۰  پولی سر پمپ هیدرولیک ۱ $۱۳۲.۱۳ ۴۴۳۰۵ درب مخزن پمپ هیدرولیک ۴۴۳۰۵-۲۸۰۳۰ (۰۱/۲۰۰۶ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۲۴.۴۷ ۴۴۳۰۵-۲۸۰۶۰ (۰۲/۲۰۰۸ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ $۲۴.۴۷ ۴۴۳۱۰ PUMP ASSY, VANE ۴۴۳۱۰-۴۸۰۷۰  پمپ هیدرولیک ۱ $۱,۰۷۳.۸۲ ۴۴۳۳۷ UNION, POWER STEERING SUCTION PORT […]

دیسک چرخ جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۴۳۲۴۶A DEFLECTOR, FRONT WHEEL BEARING DUST, NO.1 RH ۴۳۲۴۶-۲۸۰۲۰ ۱ $۱۷.۱۶ ۴۳۲۴۶B DEFLECTOR, FRONT WHEEL BEARING DUST, NO.1 LH ۴۳۲۴۶-۲۸۰۲۰ ۱ $۱۷.۱۶ ۴۳۵۰۱C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH ۴۳۵۰۲-۲۸۱۰۰ ۱ توپی چرخ جلو راست ۴۳۵۰۱D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE RH) ۹۰۹۴۲-۰۲۰۴۹ ۵ پیچ چرخ ۴۳۵۰۱E BEARING (FOR FRONT AXLE HUB RH) ۹۰۳۶۹-۴۵۰۰۳ ۱  بلبرینگ […]

پلوس چرخ جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۰۴۴۳۸F BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, RH ۰۴۴۳۸-0E040  گردگیر پلوس سمت راست ۱ $۱۲۵.۹۳ ۰۴۴۳۸G BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH ۰۴۴۳۸-۰۸۰۳۰  گردگیر پلوس داخلی راست ۱ $۷۸.۲۴ ۳۶۱۱۳D SEAL, OIL (FOR TRANSFER CASE RH) ۹۰۳۱۱-۳۴۰۲۱ ۱ $۸.۹۴ ۴۳۰۳۰ JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, RH ۴۳۰۳۰-0E010  مشعلی پلوس راست ۱ […]

ساعت گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۳۵۱۹۵A CLAMP, TRANSAXLE APPLY TUBE, NO.1 ۳۵۱۹۵-۲۱۰۱۰ ۱ $۷.۵۵ ۳۵۱۹۶ CLAMP, TRANSAXLE APPLY TUBE, NO.2 ۳۵۱۹۶-۲۱۰۱۰ ۱ $۵.۴۲ ۳۵۲۱۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1 ۳۵۲۱۰-۳۳۰۲۰  شیر برقی ۱ $۱۹۱.۹۵ ۳۵۲۲۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.2 ۳۵۲۲۰-۳۳۰۲۰  شیر برقی ۲ $۱۹۱.۹۵ ۳۵۲۳۰ شیر برقی ۳۵۲۳۰-۳۳۰۱۰ NO.1 ۱ $۳۰۶.۵۷ ۳۵۲۳۰-۳۳۰۲۰ NO.2 ۱ $۳۰۶.۵۷ ۳۵۲۴۰ شیر برقی ۳۵۲۴۰-۳۳۰۳۰ […]

توربین لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۳۲۰۰۰ CONVERTER ASSY, TORQUE ۳۲۰۰۰-۴۲۰۶۰  توربین ۱ $۱,۶۹۵.۶۳ ۳۲۱۰۱ GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING ۳۲۱۰۱-۴۸۰۱۰  فلایویل ۱ $۲۶۷.۱۱ ۳۲۱۰۱A پیچ فلایویل ۹۰۱۰۹-۰۹۰۰۱ *۹-۱.۲۵PX12.4-7.3, GREEN X $۱.۰۳ ۹۰۱۱۹-۰۹۰۲۵ *۹-۱.۲۵PX12.4-8.4, YELLOW X $۱.۰۳ ۳۲۱۰۱C پیچ فلایویل (هشت ضلعی) ۹۰۱۰۵-۱۰۰۴۸ *۱۰-۱.۲۵PX18-13 X $۱.۴۲ ۳۲۱۱۶ SPACER, DRIVE PLATE, FRONT ۳۲۱۱۶-۳۲۰۲۰ ۱ $۳۵.۳۱ ۳۲۱۱۷ SPACER, DRIVE PLATE, REAR ۳۲۱۱۷-۳۲۰۲۰ […]

گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸

۰۴۳۵۱A GASKET KIT, TRANSAXLE OVERHAUL(ATM) ۰۴۳۵۱-۴۸۱۰۰  واشر کامل گیربکس ۱ $۳۰۷.۷۲ ۰۴۳۵۲A KIT, TRANSAXLE OVERHAUL(ATM) ۰۴۳۵۲-۴۸۱۷۰  کیت کامل گیربکس ۱ $۱,۵۵۳.۴۵ ۳۰۵۰۰ گیربکس کامل ۳۰۵۰۰-۴۸۲۴۰ U151F (01/2006 – 03/2007) ۱ $۸,۰۲۹.۵۵ ۳۰۵۰۰-۴۸۲۴۱ U151F (04/2007 – 11/2008) ۱ $۸,۰۲۹.۵۵  

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید