دسته: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
46201 اهرم ترمز دستی
46201-42170-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
46341 EQUALIZER, PARKING BRAKE
46341-42020 1
46410 CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.1
46410-42051 1
46410C CLAMP(FOR PARKING BRAKE FRONT CABLE)
46411-42010 1 $11.43
46420 CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.2
46420-42132 سیم ترمز دستی 1
46430 CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.3
46430-42132 سیم ترمز دستی 1
46441 NUT, WIRE ADJUSTING, NO.1
46441-12010 1 $2.93
46441A NUT, WIRE ADJUSTING, NO.2
90179-06299 1 $0.79

46503 PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, RH
46503-42040 1 $450.25
46504 PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, LH
46504-42040 1 $450.25
46540 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, RH OR CENTER NO.1
46540-42010 لنت ترمز دستی 1 $27.99
46550 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, RH OR CENTER NO.2
46540-42010 لنت ترمز دستی 1 $27.99
46550A SPRING, TENSION, NO.1(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)
90905-06046 فنر لنت ترمز دستی 2 $2.65
46550E SPRING, TENSION, NO.2(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)
90015-DY005 RH 1 $2.89
90015-DY006 LH 1 $2.89
46550G SPRING, TENSION, NO.3(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)
90905-06043 2 $2.65
46580 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, LH NO.1
46540-42010 لنت ترمز دستی 1 $27.99
46590 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, LH NO.2
46540-42010 لنت ترمز دستی 1 $27.99
47405A SCREW SET, SHOE ADJUSTING, RH(FOR PARKING BRAKE)
47405-32010 1 $20.76
47406A SCREW SET, SHOE ADJUSTING, LH(FOR PARKING BRAKE)
47406-32010 1 $20.76
47447D SPRING, COMPRESSION(FOR PARKING BRAKE SHOE HOLD DOWN)
47446-32010 4 $2.13
47447E PIN, SHOE HOLD DOWN SPRING, NO.1(FOR PARKING BRAKE)
47447-11010 4 $1.86
47611 LEVER, PARKING BRAKE SHOE, RH
46601-42040 1 $28.82
47612 LEVER, PARKING BRAKE SHOE, LH
46602-42040 1 $28.82
47613E STRUT, PARKING BRAKE SHOE, RH
46612-42040 1 $13.28
47614 STRUT, PARKING BRAKE SHOE, LH
46622-42040 1 $13.28

201

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
44610 BOOSTER ASSY, BRAKE
44610-42350 1 بوستر ترمز
44696 GROMMET, CHECK VALVE
90480-24439 1 $11.86
44730 VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE)
44730-20170 1 $40.17
44763A TUBE, HOSE TO HOSE, NO.1
44763-42060 1 $45.31
44772 HOSE, CHECK VALVE TO CONNECTOR TUBE
44772-42070 1 $22.22
44772A CLIP(FOR CHECK VALVE TO CONNECTOR TUBE)
96133-41500 2 $3.87
44774 HOSE, UNION TO CONNECTOR TUBE
44774-42110 1 $55.31
44774A CLIP(FOR UNION TO CONNECTOR TUBE HOSE)
96133-41500 2 $3.87
44783 CLAMP, VACUUM HOSE
44783-42030 1 $6.01
44785 GASKET, BRAKE BOOSTER
44785-12040 1 $4.55
47264D CLEVIS, BRAKE MASTER CYLINDER PUSH ROD
47264-63010 1 $6.13

160

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
47028 پمپ ترمز
47201-42340 VSC-WITHOUT 1 $424.91
47201-42382 1
47201B RING, O(FOR BRAKE MASTER CYLINDER)
90015-AH002 1 $1.58
47201C RING PIN, BRAKE MASTER CYLINDER
90029-15803 1 $1.62
47202 RESERVOIR SUB-ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER
47220-42100 مخزن پمپ ترمز 1 $134.15
47230 CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER
47230-20140 درب مخزن پمپ ترمز 1 $13.28
47255 GROMMET, MASTER CYLINDER RESERVOIR
90029-48001 2 $11.74
47287 LABEL, BRAKE FLUID INFORMATION
47287-20010 1 $2.41
47299 STRAINER, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR
47299-25010 1 $9.69
90179-08204 *** STD. PART $1.11
148

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
04466 لنت عقب
04466-42060 MARK ADVICS PS558 1 $79.48
04479A CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR
04479-33350 لوازم سیلندر چرخ عقب 1
04946 SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE)
04946-42050 صفحه لنت عقب 1
04948 FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR
04948-42030 خار لنت عقب 1
31478C CAP, BLEEDER PLUG(FOR REAR DISC BRAKE)
31478-50020 2 $3.56
47547C PLUG, BLEEDER(FOR REAR DISC BRAKE)
47547-20010 2 $4.35
47716A PLATE, PAD SUPPORT, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)
47816-42080 4
47721C MOUNTING, REAR DISC BRAKE CYLINDER, RH
47821-42080 فکی سیلندر چرخ عقب راست 1
47721D BOLT(FOR REAR DISC BRAKE CYLINDER MOUTING)
90105-08164 PLANT NO.A32-1.00PX23-15 4 $1.27
47722A MOUNTING, REAR DISC BRAKE CYLINDER, LH
47822-42070 فکی سیلندر چرخ عقب چپ 1
47730B CYLINDER ASSY, REAR DISC BRAKE, RH
47830-42080 سیلندر چرخ عقب کامل راست 1
47731B PISTON, REAR DISC BRAKE
47831-33210 پیستون سیلندر چرخ عقب 2 $20.99
47750A CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, REAR LH
47850-42070 سیلندر چرخ عقب کامل چپ 1
47769A BUSH, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)
47879-33240 2
47771A PLATE, PAD WEAR INDICATOR(FOR REAR DISC BRAKE)
47871-47060 4
47810A BOLT, HEXAGON(FOR REAR CALIPER)
90105-12314 4 $1.90
47814 PIN, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)
47814-33240 2
47815 PIN, REAR CYLINDER SLIDE, NO.2(FOR REAR DISC BRAKE)
47815-33240 2
90520-52006 *** STD. PART $3.20

138

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
04465 لنت جلو
04465-42190 MARK TEXTAR T4146 1
04479 CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT
04478-33100 لوازم سیلندر چرخ جلو 1 $62.44
04945 SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT
04945-42060 صفحه لنت جلو 1 $89.47
04947 FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT
04947-42050 خار لنت جلو 1 $61.95
31478B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE)
31478-30010 2 $2.21
47547B PLUG, BLEEDER(FOR FRONT DISC BRAKE)
47547-20010 2 $4.35
47710A BOLT, HEXAGON(FOR FRONT DISC BRAKE CALIPER)
90105-12208 *12-1.25PX29.5-23 4 $2.02
47715A PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE
47715-12A10 2 $8.97
47715B BOLT(FOR FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE)
90105-08164 4 $1.27
47715D PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE, NO.2
47715-52190 2 $8.97
47716 PLATE, PAD SUPPORT, NO.1(FOR FRONT DISC BRAKE)
47716-52191 4 $8.62
47717 PLATE, PAD SUPPORT, NO.2(FOR FRONT DISC BRAKE)
47717-52191 4 $8.62
47721 MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, RH
47721-42091 فکی سیلندر چرخ جلو راست 1
47722 MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, LH
47722-42091 فکی سیلندر چرخ جلو چپ 1
47730 CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH
47730-42091 سیلندر ترمز چرخ جلو راست 1
47731 PISTON, FRONT DISC BRAKE
47731-12A70 پیستون سیلندر ترمز چرخ جلو 2 $50.33
47750 CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH
47750-42091 سیلندر ترمز چرخ جلو چپ 1
47771 PLATE, PAD WEAR INDICATOR, NO.1
47771-52191 4 $2.25
47781 COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT RH
47781-42040 1 $54.56
47782 COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT LH
47782-42040 1 $54.56
138

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
43211 KNUCKLE, STEERING, RH
43211-42081 سگدست راست 1
43211K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
90105-17008 OD=17, TYPE A:REFER ILLUST. 2 $5.89
90105-17009 OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.89
90105-17010 OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. 1 $5.89
90105-17011 OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. 1 $4.98
43211L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
90178-17002 2 $2.41
43212 KNUCKLE, STEERING, LH
43212-42081 سگدست چپ 1
43212D BOLT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
90105-17008 OD=17, TYPE A:REFER ILLUST. 2 $5.89
90105-17009 OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.89
90105-17010 OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. 1 $5.89
90105-17011 OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. 1 $4.98
43212E NUT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
90178-17002 2 $2.41
43330K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
43330-49095 سیبک طبق راست 1 $87.80
43330L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
90171-14003 1 $1.62
43330M BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
90105-12346 1 $1.50
43330S NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
90178-12019 2 $1.50
43340A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
43330-49095 سیبک طبق چپ 1 $87.80
43340B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
90171-14003 1 $1.62
43340C BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
90105-12346 1 $1.50
43340G NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
90178-12019 2 $1.50
48068 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
48068-42060 طبق راست 1
48068H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH)
90105-16090 1
48068K NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
90178-16006 1 $2.21
48068M BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
90105-16090 1
48069 ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
48069-42060 طبق چپ 1
48069D BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH)
90105-16090 1
48069F NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
90178-16006 1 $2.21
48069H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
90105-16090 1

157

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
04438F BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, RH
04427-42010  گردگیر پلوس چرخ جلو راست 1 $126.40
04438G BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH
04438-42180  گردگیر پلوس داخلی چرخ جلو راست 1 $71.80
36113D SEAL, OIL (FOR TRANSFER CASE RH)
90311-35056 1 $12.41
41336D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH
41336-52020 1 $6.64
43030 JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, RH
43030-42070  پلوس داخلی چرخ جلو راست 1 $556.64
43410 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, RH
43410-42200  پلوس کامل چرخ جلو راست 1 $988.44
43410C BEARING (FOR FRONT DRIVE SHAFT)
90363-36006 1 $52.31
43410M OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH
90316-34001  کاسه نمد پلوس چرخ جلو راست 1 $18.27
43410N RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT RH)
90520-33008 1 $2.81
43411E RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER RH)
43425-28010 1 $0.79
43447C CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-42120 1 $5.69
43447D CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-42110 X $8.90
43448C CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-42010 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $2.65
90949-01559 TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.54
43448E CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12160 1 $6.44
43457 BRACKET, DRIVE SHAFT BEARING
43457-42150 1
43457A BOLT (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET SETTING NO.1)
90119-10461 *10-1.25PX19.8-8.3 1 $1.46
43457B RING, HOLE SNAP (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET)
90521-75002 1 $24.71
43457D BOLT(FOR DRIVE SHAFT BEARRING BRACKET SETTING NO.2)
90105-10381 3 $1.30
43460 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
43470-49655  پلوس جلو سمت چرخ راست 1 $777.81
43474D DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, RH
43474-48030 1 $64.33
43474F CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER RH)
42345-14010

diag_1r05KLX

04438H BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, LH
04428-42120  گردگیر پلوس چرخ جلو چپ 1 $120.39
04438J BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, LH
04438-42180  گردگیر پلوس جلو داخلی چپ 1 $71.80
41336E COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, LH
41336-28020 1 $6.05
43040 JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, LH
43040-28011  پلوس چرخ جاو داخلی چپ 1 $407.90
43412B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER LH)
43425-28010 1 $0.79
43420 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, LH
43420-28090  پلوس کامل جلو چپ 1 $753.12
43420G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT LH)
90521-33002 1 $2.65
43420H OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, LH
90311-50045 1
43447E CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-42120 X $5.69
43447F CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-42110 X $8.90
43448F CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-42010 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $2.65
90949-01559 TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.54
43448G CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-12160 1 $6.44
43470 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, LH
43470-80176  پلوس جلو سمت چرخ چپ 1 $643.31
43474E DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, LH
43474-42050 1
43474G CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER LH)
42345-14010 1 $8.58
 diag_1r05KLX
161

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
45046 END SUB-ASSY, TIE ROD, RH
45046-49195  سیبک فرمان راست 1 $89.75
45046A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
90171-12028 2 $1.94
45047 END SUB-ASSY, TIE ROD, LH
45047-49135  سیبک فرمان چپ 1 $89.75
45510 GEAR ASSY, STEERING
45510-42160  جعبه فرمان 1
45510-42170 TIRE & DISC WHEEL-235/55R18H ALM 7.5J ALL SEASON TIRE 1
45535 BOOT, STEERING RACK, NO.1
45535-49045  گردگیر جعبه فرمان 1
45535B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
45537-42020 2
45535D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
45538-42010 1
45536 BOOT, STEERING RACK, NO.2
45535-49045  گردگیر جعبه فرمان 1
45536A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
45538-42010

diag_1r05KLX

140

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
42304 CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, RH
42304-42020  سگدست عقب راست 1 $256.91
42305 CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, LH
42305-42020  سگدست عقب چپ 1 $256.91
48198H CAM, CAMBER ADJUST, NO.2
48198-42010 2
48231A SPRING, COIL, REAR RH
48231-42300 1
48231B SPRING, COIL, REAR LH
48231-42300 1
48257C INSULATOR, REAR COIL SPRING, UPPER RH
48257-42030 1 $13.21
48258B INSULATOR, REAR COIL SPRING, LOWER RH
48258-42020 1 $8.22
48258C INSULATOR, REAR COIL SPRING, LOWER LH
48258-42020 1 $8.22
48259A INSULATOR, REAR COIL SPRING, UPPER LH
48257-42030 1 $13.21
48341A BUMPER, REAR SPRING, NO.1 RH
48341-42010 1 $39.06
48341B BUMPER, REAR SPRING, NO.1 LH
48341-42010 1 $39.06
48409 CAM SUB-ASSY, REAR SUSPENSION TOE ADJUST
48409-42030 2
48516C BRACKET, REAR SHOCK ABSORBER, NO.1 RH
48505-42010 1 $91.73
48517A BRACKET, REAR SHOCK ABSORBER, NO.1 LH
48506-42010 1 $91.73
48530 کمک فنر عقب راست
48531-42301 MARK 48531-42301 1
48540 کمک فنر عقب چپ
48531-42301 MARK 48531-42301 1
48710A ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.1 RH
48710-42030 1
48710B ARM ASSY, TRAILING, REAR
48760-48110 RH 1
48780-48110 LH 1
48717 BRACKET, REAR SUSPENSION ARM, RH
48717-42010 1 $54.76
48720A ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.1 LH
48710-42030 1
48727 BRACKET, REAR SUSPENSION ARM, LH
48727-42010 1 $54.76
48730F ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 RH
48730-42050 1 $199.46
48737 COVER, REAR SUSPENSION ARM, RH
Not applicable
48738 COVER, REAR SUSPENSION ARM, LH
Not applicable
48740F ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 LH
48740-42020 1 $199.46
48770A ARM ASSY, UPPER CONTROL, REAR RH
48770-42040 1 $158.46
48790 ARM ASSY, UPPER CONTROL, REAR LH
48790-42020 1 $158.46
48812 BAR, STABILIZER, REAR
48812-42040  میل موجگیر عقب 1
48817R CUSHION, STABILIZER(FOR REAR)
48817-48010 NO.2 2
48817-48020 NO.1 2
48818 BUSH, STABILIZER, REAR
48818-42020  لاستیک چاکدار 2
48830D LINK ASSY, REAR STABILIZER, RH
48830-42022 سیبک موجگیر عقب راست 1
48832A BRACKET, REAR STABILIZER BAR, NO.1
48832-42010 2 $15.93
48840A LINK ASSY, REAR STABILIZER, LH
48830-42022  سیبک موجگیر عقب چپ 1

diag_1r05KLX

147

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
48471B SEAT, FRONT COIL SPRING, UPPER RH
48471-42010 1 $23.41
48471C SEAT, FRONT COIL SPRING, UPPER LH
48471-42010 1 $23.41
48510 کمک جلو راست
48510-80648 MARK 48510-42401 1
48520 کمک جلو چپ
48520-80350 MARK 48520-42401 1
48603 SUPPORT SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, RH
48609-42040  توپی سر کمک جلو راست 1
48603A NUT(FOR FRONT SUSPENSION SUPPORT)
90178-10030 6 $1.23
48609 SUPPORT SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LH
48609-42040  توپی سر کمک چلو چپ 1
48619 BEARING, STRUT MOUNTING, RH
48619-28010 1 $22.69
48619A BEARING, STRUT MOUNTING, LH
48619-28010 1 $22.69
48680A NUT(FOR FRONT SUPPORT TO FRONT SHOCK ABSORBER)
90177-14005 2 $1.58
48684A COVER, FRONT SUSPENSION SUPPORT DUST, RH
48684-42020 1 $24.20
48684B COVER, FRONT SUSPENSION SUPPORT DUST, LH
48684-42020 1 $24.20
48687A PLATE, FRONT SUSPENSION SUPPORT, RH
48687-28010 1 $6.29
48687B PLATE, FRONT SUSPENSION SUPPORT, LH
48687-28010 1 $6.29
48810 LINK ASSY, FRONT STABILIZER, LH
48820-42030  سیبگ موجگیر جلو چپ 1 $83.54
48811 BAR, STABILIZER, FRONT
48811-42071 1
48815 BUSH, FRONT STABILIZER BAR, NO.1
48815-42130 LH 1
48815-42140 RH 1
48820B سیبک موجگیر جلو راست
48820-42030

diag_1r05KLX

134

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
42311N NUT (FOR REAR AXLE SHAFT RH)
90177-22001 1 $3.64
42311U BOLT, HUB (FOR REAR AXLE RH)
90942-02049 5 $4.15
42312B NUT (FOR REAR AXLE SHAFT LH)
90177-22001 1 $3.64
42312E BOLT, HUB (FOR REAR AXLE LH)
90942-02049 5 $4.15
42410 توپی و بلبرینگ چرخ عقب راست
42410-42040 1 $322.58
42421E BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE RH)
90105-12350 4 $1.86
42422A BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE LH)
90105-12350 4 $1.86
42431 DISC, REAR
42431-42060 2 $148.86
42440 توپی و بلبرینگ چرخ عقب چپ
42410-42040 1 $322.58
42491 PLUG, SHOE ADJUSTING HOLE (FOR PARKING BRAKE)
47491-22020 2 $3.00
 diag_1zHwEcW (1)
04437C BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH
04439-12020  گردگیر پلوس داخلی چرخ عقب راست 1
04437D BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, LH
04439-12020  گردگیر پلوس داخلی چرخ عقب چپ 1
04438N BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD JOINT, RH
04429-12030  گردگیر پلوس چرخ عقب راست 1
04438Q BOOT KIT, REAR DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD JOINT, LH
04429-12030  گردگیر پلوس چرخ عقب چپ 1
41336J COVER, REAR DRIVE SHAFT DUST, RH
41336-28050 1 $5.18
41336K COVER, REAR DRIVE SHAFT DUST, LH
41336-28050 1 $5.18
42330 SHAFT ASSY, REAR DRIVE, RH
42330-42060  پلوس کامل چرخ عقب راست 1
42330G OIL SEAL, REAR DRIVE SHAFT, RH
90311-37004  کاسه نمد پلوس چرخ عقب راست 1 $14.04
42340B SHAFT ASSY, REAR DRIVE, LH
42330-42060  پلوس کامل چرخ عقب چپ 1
42340D OIL SEAL, REAR DRIVE SHAFT, LH
90311-37004  کاسه نمد پلوس چرخ عقب چپ 1 $14.04
42341B RING, SNAP (FOR REAR DRIVE SHAFT RH)
43425-12150 1
42341C RING, SNAP (FOR REAR DRIVE SHAFT LH)
43425-12150 1
42346C CLAMP (FOR REAR DRIVE SHAFT OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-52270 ID=24.3 1 $5.61
42346D CLAMP (FOR REAR DRIVE SHAFT OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-52270 ID=24.3 1 $5.61
42346E CLAMP, NO.2 (FOR REAR DRIVE SHAFT OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12280 1
42346F CLAMP, NO.2 (FOR REAR DRIVE SHAFT OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-12280 1
42347C CLAMP (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-42070 1 $5.93
42347D CLAMP (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-42070 1 $5.93
42347E CLAMP, NO.2 (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12290 1
42347F CLAMP, NO.2 (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT BOOT LH
42345-12290 1
42360C JOINT ASSY, REAR DRIVE SHAFT INBOARD, RH
42360-12010  پلوس عقب داخلی سمت راست 1
42360D JOINT ASSY, REAR DRIVE SHAFT INBOARD, LH
42360-12010  پلوس عقب داخلی سمت چپ 1
42360L RING, SHAFT SNAP (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT RH)
90520-19018 1 $1.74
42360M RING, SHAFT SNAP (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT LH)
90520-19018 1 $1.74
42370A SHAFT ASSY, REAR DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
42370-49295  پلوس عقب سمت چرخ راست 1
42380 SHAFT ASSY, REAR DRIVE OUTBOARD JOINT, LH
42370-49295  پلوس عقب سمت چرخ چپ 1
 diag_1r05KLX
162

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
43501C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH
43550-42020  توپی و بلبرینگ جلو راست 1 $336.89
43501D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE RH)
90942-02049 5 $4.15
43501H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT RH)
90177-22001 1 $3.64
43502C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, LH
43550-42020  توپی و بلبرینگ جلو چپ 1 $336.89
43502D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE LH)
90942-02049 5 $4.15
43502H NUT (FOR FRONT AXLE SHAFT LH)
90177-22001 1 $3.64
43512 DISC, FRONT
43512-42100  دیسک چرخ جلو 2
91552-L1250 *** STD. PART $2.21
 diag_1zHwEcW (1)
152

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور, لوازم یدکی راوفور
04438F BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, RH
04427-42010  گردگیر پلوس راست 1 $126.40
04438G BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH
04438-42180  گردگیر پلوس داخلی راست 1 $71.80
36113D SEAL, OIL (FOR TRANSFER CASE RH)
90311-35056  کاسه نمد داخل دیفرانسیل پلوس 1 $12.41
41336D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH
41336-52020 1 $6.64
43030 JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, RH
43030-42070  پلوس سمت دیفرانسیل راست 1 $556.64
43410 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, RH
43410-42200  پلوس کامل راست 1 $988.44
43410C BEARING (FOR FRONT DRIVE SHAFT)
90363-36006  بلبرینگ شفت پلوس داخلی 1 $52.31
43410M OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH
90316-34001 1 $18.27
43410N RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT RH)
90520-33008 1 $2.81
43411E RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER RH)
43425-28010 1 $0.79
43447C CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-42120 1 $5.69
43447D CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
42345-42110 X $8.90
43448C CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-42010 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $2.65
90949-01559 TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.54
43448E CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
42345-12160 1 $6.44
43457 BRACKET, DRIVE SHAFT BEARING
43457-42150 1
43457A BOLT (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET SETTING NO.1)
90119-10461 *10-1.25PX19.8-8.3 1 $1.46
43457B RING, HOLE SNAP (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET)
90521-75002 1 $24.71
43457D BOLT(FOR DRIVE SHAFT BEARRING BRACKET SETTING NO.2)
90105-10381 3 $1.30
43460 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
43470-49655  سرپلوس سمت راست 1 $777.81
43474D DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, RH
43474-48030 1 $64.33
43474F CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER RH)
42345-14010 1 $8.58
04438H BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, LH
Not applicable
04438J BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, LH
04438-42180  گردگیر پلوس داخلی سمت دیفرانسیل چپ 1 $71.80
41336E COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, LH
41336-28020 1 $6.05
43040 JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, LH
43040-28011  پلوس سمت دیفرانسیل چپ 1 $407.90
43412B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER LH)
43425-28010 1 $0.79
43420 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, LH
43420-28090  پلوس کامل سمت چپ 1 $753.12
43420G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT LH)
90521-33002 1 $2.65
43420H OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, LH
90311-50045  کاسه نمد پلوس چپ 1
43447E CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-42120 X $5.69
43447F CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
42345-42110 X $8.90
43448F CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-42010 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $2.65
90949-01559 TYPE B:REFER ILLUST. 1 $5.54
43448G CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
42345-12160 1 $6.44
43470 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, LH
43470-80176  سر پلوس سمت چپ 1 $643.31
43474E DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, LH
43474-42050 1
43474G CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER LH)
42345-14010 1 $8.58

diag_1r9lBt6 diag_1x3wxqL

137