دسته: لوازم موتوری کمری

دسته بندی ها: لوازم موتوری NX, لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی NX, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی کمری, لوازم یدکی هایس
19100Pشمع موتور کمری هیبرید و NX300
90919-01259FK16HR-A8, *1074
19500کویل کمری هیبرید و NX300
90919-02256*1074
90105-A0103*** STD. PART$0.71
91551-80625*** STD. PART$0.75
91551-A0625*** STD. PART$0.75
شمع و کویل کمری هیبرید و NX300
شمع کمری هیبرید
شمع NX300
224

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
25601PIPE SUB-ASSY, EGR, NO.1
25611-20040لوله EGR1$127.15
25602PIPE SUB-ASSY, EGR, NO.2
25612-20030لوله EGR1$81.45
25620VALVE ASSY, EGR
25620-20020سوپاپ ورودی EGR1$353.07
25627GASKET, EGR VALVE
25627-20010(J)1$1.23
25627CGASKET(FOR EGR PIPE NO.2)
25627-20010(J)2$1.23
25628GASKET, EGR INLET
25628-20010(J)2$6.48
25681COOLER, EGR, NO.1
25681-20020خنک کن EGR1$274.19
25685GASKET, EGR COOLER, NO.1
25685-20010(J)1$14.67
25691BRACKET, EGR VACUUM MODULATOR
25691-200301$6.33
سیستم EGR
سیستم EGR مکانیزمی جهت کنترل بخشی از آلاینده خروجی اگزوز است که در بخشی از خوروهای کمپانی تویوتا مورد استفاده قرار میگرد که این مکانیزم جهت به حداقل رساندن گاز اکسید نیتروژن است که در دمای معمول اکسیژن و نیتروژن معمولا تمایلی به واکنش ندارند اما در محفظه احتراق به دلیل دمای بالا اکسیژن و نیتروژن که هر دو در هوا موجود است ترکیب میشوند و جهت به حداق رساندن آن از بازیابی خروجی اگزوز استفاده میشود تا بدینوسیله بخشی از اکسیژن مورد نیاز احتراق از شکسته شدن ترکیب در اکسیژن نیتروژن موجود در خروجی احتراق تامین شود از سوی دیگر خروجی اگزوز دمای بالایی دارد از این رو استفاده مجدد آن در محفظه احتراق دمای محفظه را بالاتر میبرد و مجددا احتمال افزایش تولید اکسید نیتروژن بالا میرود به همین جهت از خنک کننده سیستم EGR استفاده میشود
321

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
21821-25180*** STD. PART$1.30
22210BODY ASSY, THROTTLE
22210-20120دریچه گاز1$1,254.39
22215AGASKET, IDLE SPEED CONTROL VALVE
22215-20010واشر پایه دریچه سوخت1$4.55
22270VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY)
22270-20040استپر موتور1$440.32
22271GASKET, THROTTLE BODY
22271-20010واشر دریچه گاز1$6.68
23232GASKET(FOR FUEL PUMP HOSE)
23232-410812$2.21
23250INJECTOR ASSY, FUEL
23209-20010سوزن انزکتور6$288.74
23250BRING, O(FOR FUEL INJECTOR)
90301-0702412$3.01
23250CGROMMET(FOR FUEL INJECTOR)
90480-130056$3.80
23270DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
23270-62011فشار شکن سوخت1$104.30
23291INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
23291-62010اورینگ سوزن انژکتور6$2.73
23801PPIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1
23801-201601$60.81
23802CBOLT, UNION(FOR FUEL PIPE NO.2)
90401-120151$2.89
23802DGASKET(FOR FUEL PIPE NO.2)
90430-120262$1.15
23807PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
23814-20021ریل سوخت1$66.94
23807VSPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
90561-080204$3.68
23815PIPE, FUEL DELIVERY, NO.2
23815-20021ریل سوخت1$66.94
23841BCLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
23841-280101$2.81
تویوتا کار
283

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
28011CLUTCH SUB-ASSY, STARTER
28011-74070دنده استارت1$45.72
28100استارت
28100-7426012V 1.4KW1$511.01
28120YOKE ASSY, STARTER
28120-66040بالشتک استارت1$238.01
28140HOLDER ASSY, STARTER BRUSH
28140-74070زغال استارت1$26.92
28150SWITCH ASSY, MAGNET STARTER
28150-74270اتوماتیک استارت1$107.44
28160ARMATURE ASSY, STARTER
28160-74070آرمیچر استارت1$93.19
327

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
27020دینام
27060-2026012V 80A1$768.73
27330ROTOR ASSY, ALTERNATOR
27330-74550آرمیچر دینام1$253.83
27357HOLDER, ALTERNATOR, W/RECTIFIER
27357-22050دیود دینام1$106.79
27370HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH
27370-75060زغال دینام1$24.67
27411PULLEY, ALTERNATOR
27411-46080پولی دینام1$24.63
27700AREGULATOR ASSY, GENERATOR
27700-20050آفتامات دینام1$211.22
90179-06158*** STD. PART$1.34
دینام کمری گرند 2005-2006
384

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
11265COVER, COIL & RESISTIVE CORD, UPR
11265-20020قاب روی وایر1$31.63
19100Pشمع موتور
90919-01194PK20TR116$18.34
90919-01195BKR6EKPB116$19.98
19500COIL ASSY, IGNITION
90919-02215کویل3$186.66
19539HOLDER, RESISTIVE CODE, NO.4
19539-110403$5.18
19901CORD SET, COIL & SPARK, W/RESISTIVE
19037-20011مجموعه کامل وایر شمع1$72.82
19901BCORD, SPARK PLUG RESISTIVE, NO.1
90919-15308وایر شمع شماره 11$23.84
19901CCORD, SPARK PLUG RESISTIVE, NO.2
90919-15309وایر شمع شماره 21$24.42
19901DCORD, SPARK PLUG RESISTIVE, NO.3
90919-15310وایر شمع شماره 31$25.85
19941CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.1
19941-20010NO.11$1.19
19941-20020NO.21$5.46
19941ACLAMP(FOR RESISTIVE CORD)
19941-650401$4.27
19942CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.2
19942-200101$1.19
19946CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.3
19946-200101$7.55
19947CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.4
19947-200101$1.19
315

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی کمری
17303BPIPE SUB-ASSY, AIR, NO.1
17303-20010(J)1$10.99
17308BHOSE SUB-ASSY, VACUUM
17308-0A0301
17345DHOSE, AIR, NO.5
17345-20010(J)1$14.91
17345ECLAMP OR CLIP(FOR AIR HOSE, NO.5)
96133-415002$3.87
17346BHOSE, AIR, NO.6
17346-20010(J)1$11.43
17346ECLIP(FOR AIR HOSE NO.6)
96132-513002$2.13
17347BHOSE, AIR, NO.7
17347-20010(J)1$11.43
17347ECLIP(FOR AIR HOSE NO.7)
96132-513002$2.13
17650GVALVE, DUTY VACUUM SWITCHING
90910-122411$115.09
23275AVALVE, VACUUM CONTROL
90925-031931$74.37
23826HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.1
23826-0A070(L)1
23826-20050(J)1$28.31
23826ACLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE, NO.1)
90466-110032$2.65
23827DHOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2
23827-200701$27.40
25701VALVE SET, EMISSION CONTROL
25701-202101$257.15
25760HOSE ASSY, VACUUM TRANSMITTING
25760-200301$42.42
25860VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1
25860-620101$81.88
25860AVALVE, VACUUM SWITCHING, NO.1
90910-121741$99.71
593

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
17104MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH
17141-20050منیفولد اگزوز دود سمت راست1$271.83
17105MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, LH
17142-20050منیفولد اگزوز دود سمت چپ1$271.83
17111MANIFOLD, INTAKE
17101-20010منیفولد هوا1$523.32
17118STAY, MANIFOLD
17118-200201$7.47
17125STAY, SURGE TANK, NO.1
17125-20010(J)1$30.29
17127GASKET, SURGE TANK COVER
17127-62030(J)1$6.13
17129TANK, INTAKE AIR SURGE
17109-20090مخزن ورودی هوا1$481.88
17139STAY, MANIFOLD, NO.2
17139-200101$11.23
17152BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO EXHAUST PIPE)
90116-101492$2.13
17152ABOLT,STUD(FOR MANIFOLD TO EXHAUST PIPE)
90116-101492$2.13
17159BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
90126-08013NO.24$3.48
90126-10030NO.112$1.50
17167INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
17167-20050عایق حرارت گیر منیفولد دود 1$59.03
17168INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.2
17168-20050عایق حرارات گیر منیفولد دود1$44.48
17173GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
17173-20010واشر منیفولد دود1$28.00
17173AGASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD, LH
17173-20010واشر منیفولد دود سمت چپ1$28.00
17176GASKET, AIR SURGE TANK TO INTAKE MANIFOLD
17176-62030واشر منیفولد مخزن ورودی هوا1$10.74
17177GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
17177-20020واشر منیفولد هوا1$33.26
17178GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.2
17178-20020واشر منیفولد هوا1$31.90
17300VALVE ASSY, INTAKE AIR CONTROL
17300-20020سوپاپ ورودی هوا1$283.76
17300APLUG, W/HEAD TAPER SCREW(FOR AIR CONTROL VALVE)
90345-510061$1.23
17315AGASKET, INTAKE AIR CONTROL VALVE
17315-620201$5.02
291

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
16361FAN
16361-0A161پروانه فن چپ1$81.52
16361BFAN, NO.2
16361-0A171پروانه فن سمت راست1$104.61
16363MOTOR, COOLING FAN
16363-0A190موتور فن چپ1
16363AMOTOR, COOLING FAN, NO.2
16363-0A200موتور فن راست1
16400رادیاتور آب
16400-0A370MARK 16400-0A3701
16400BPLUG, RADIATOR DRAIN COCK
23322-54010شیر تخلیه آب رادیات1$7.51
16400FPACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
16492-210501$3.24
16470TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
16470-0H040مخزن ذخیره آب رادیات1$95.56
16470AHOSE OR PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
16472-0A050شلنگ مخزن ذخیره آب1
16470BCLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
90467-110852$0.91
16471CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
16471-03020درب مخزن ذخیره آب1
16523ACUSHION, RADIATOR SUPPORT
16523-030202
16533SUPPORT, RADIATOR, UPPER
16533-0H0202
16535SUPPORT, RADIATOR, LOWER
16535-0A0402
16571HOSE, RADIATOR, INLET
16571-0A060شلنگ بالای رادیاتور 1
16571ACLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET)
90467-370052$6.01
16572HOSE, RADIATOR, OUTLET
16572-0A060شلنگ پایین رادیات1
16572ACLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1)
90467-370052$6.01
16611BRACKET, RADIATOR RESERVE TANK
16611-030401
16701SHROUD SUB-ASSY, FAN
16711-0A190بادگیر رادیاتور1
16261GHOSE, WATER BY-PASS, NO.1
16261-20010(J)1$22.77
16261HCLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.1)
90467-280072$4.51
16264HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16264-20010(J)1$17.83
16264ACLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
96135-51300(08/2002 – 04/2004)2$3.20
96137-41501(05/2004 – 07/2004)2$3.16
16267HOSE, WATER BY-PASS, NO.3
16267-20010(J)1$17.83
16267ACLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.3)
96135-51300(08/2002 – 04/2004)2$3.20
96137-41501(05/2004 – 07/2004)2$3.16
16321INLET, WATER
16321-20010(J)1$91.41
16322PIPE, WATER INLET
16322-20020(J)1$42.42
16322ARING, O(FOR WATER INLET)
96761-350311$3.62
16323HOUSING, WATER INLET
16323-20010(J)1$159.53
16325GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
16325-620101$6.37
16331OUTLET, WATER
16331-200701$114.70
16331Aترموستات
90916-03084WAX TYPE (OPENING TEMPERATURE – FULLY OPEN TEMPERATURE) 82-95 (08/2002 – 07/2004)1$41.74
90916-03129WAX TYPE (OPENING TEMPERATURE – FULLY OPEN TEMPERATURE) 82-95 (09/2004 – )1$41.60
16331FCAP SUB-ASSY(FOR WATER OUTLET)
16401-620901$27.56
16384BRACKET, FAN BELT ADJUSTING BAR
16384-200201$14.11
337

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
11324APLATE, TIMING BELT
11324-20010اویل پمپ1$1.70
15100PUMP ASSY, OIL
15100-20020(J)1$184.62
15100CSEAL(FOR OIL PUMP)
90311-40022کاسه نمد سر میل لنگ1$10.64
15100RSENSOR, CRANK POSITION
90919-05012سنسور موقعیت میل لنگ1$123.43
15101BODY SUB-ASSY, OIL PUMP
Not applicable
15102ROTOR SET, OIL PUMP
Not applicable
15104STRAINER SUB-ASSY, OIL
15104-20020توری اویل پمپ1$49.46
15104CGASKET(FOR OIL STRAINER)
15147-20010(J)1$3.12
15115COVER, OIL PUMP
Not applicable
15131VALVE, OIL PUMP RELIEF
15131-420211$4.35
15132SPRING, OIL PUMP RELIEF VALVE
15132-20020(J)1$2.13
15133PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE
15133-200101$4.11
15134GASKET, OIL PUMP RELIEF VALVE
15134-670101$2.57
239

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
13053CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3
13053-20010میل سوپاپ1$311.60
13054CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4
13054-20010میل سوپاپ1$311.60
13502IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.2
13503-62030پولی هرزگرد تسمه تایم1$100.58
13505IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.1
13505-20010هرزگرد تسمه تایم1$112.60
13511CAMSHAFT
13501-20020میل سوپاپ1$311.60
13512CAMSHAFT, NO.2
13502-20010میل سوپاپ1$311.60
13515AWASHER, PLATE(FOR DISTRIBUTOR DRIVE GEAR)
90201-100981$2.13
13523PPULLEY, CAMSHAFT TIMING
13523-20020پولی تسمه تایم2$40.64
13529GEAR, CAMSHAFT SUB
13529-20900دهده سر میل سوپاپ1$44.08
13529AWASHER, WAVE(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
90206-420011$1.34
13529BRING, SHAFT SNAP(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
90520-410041$3.68
13529CGEAR, CAMSHAFT SUB, NO.3
13529-20900دنده سر میل سوپاپ1$44.08
13529DWASHER, WAVE(FOR CAMSHAFT SUB GEAR, NO.3)
90206-420011$1.34
13529ERING, SHAFT SNAP(FOR CAMSHAFT SUB GEAR, NO.3)
90520-410041$3.68
13540TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
13540-20021سفت کن تسمه تایم1$83.11
13553COVER, CHAIN TENSIONER DUST
13553-20010TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION1$1.30
13553-62020TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION1$4.74
13556SHAFT, TIMING BELT IDLER
13556-620101$15.22
13568BELT, TIMING
13568-29025تسمه تایم1$67.67
13579WASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT
13579-50020(08/2004 – )1$6.76
13579-62010(08/2002 – 07/2004)1$27.04
13579AWASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT, NO.3
13579-50020(08/2004 – )1$6.76
13579-62010(08/2002 – 07/2004)1$27.04
13584BRACKET, TIMING BELT IDLER
13584-200111$38.59
13711VALVE, INTAKE
13711-20020سوپاپ هوا12$27.17
13711Aلاستیک سوپاپ
90913-02101NO.2, (J)12$9.61
90913-02112NO.1, (J)12$9.61
13711BSPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
90501-31010فنر سوپاپ24$6.84
13715VALVE, EXHAUST
13715-20020سوپاپ دود12$68.70
13734SEAT, VALVE SPRING
13734-2001024$0.87
13741RETAINER, VALVE SPRING
13741-20020(08/2002 – 07/2004)24$3.04
13741-20021(06/2005 – )24$2.97
13741ALOCK, VALVE SPRING RETAINER
90913-0302848$1.34
13751LIFTER, VALVE
13751-46740استکان تایپیت24$19.69
265

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
11011WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST
11011-20020بغل یاتاقان1$42.42
11711BEARING, CRANKSHAFT
11071-20020یاتاقان ثابت2
11071-20020-01MARK 1, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-02MARK 2, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-04MARK 4, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-05MARK 5, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-06MARK 6, NO.2, (J):REFER R/M2$20.28
11071-20020-07MARK 7, NO.2, (J):REFER R/M2$20.28
11071-20021-01MARK1, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-02MARK2, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-03MARK3, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-04MARK4, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-05MARK5, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-06MARK6, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-07MARK7, NO.2, REFER R/M2$24.40
11701-20020یاتاقان ثابت2
11701-20020-01MARK 1, NO.1, (J):REFER R/M2$23.05
11701-20020-02MARK 2, NO.1, (J):REFER R/M2$23.05
11701-20020-03MARK 3, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-04MARK 4, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-05MARK 5, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-06MARK 6, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-07MARK 7, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20030-01MARK1, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-02MARK2, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-03MARK3, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-04MARK4, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-05MARK5, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-06MARK6, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-07MARK7, NO.1, REFER R/M2$26.00
13011رینگ موتور
13011-20023STD, ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX1$302.19
13041BEARING, CONNECTING ROD
13041-20010یاتاقان متحرک6
13041-20010-01REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 16$17.36
13041-20010-02REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 26$17.36
13041-20010-03REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 36$17.36
13041-20010-04REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 46$17.36
13041-20011-01MARK16$19.05
13041-20011-02MARK26$19.05
13041-20011-03MARK36$19.05
13041-20011-04MARK46$19.05
13101پیستون
13101-20041STD, ENGINE NO.=0XXXXXX-47XXXXX, RH3$95.41
13301-20031STD, ENGINE NO.=0XXXXXX-47XXXXX, LH3$95.41
13101ARING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-2202512$2.89
13201شاطون
13201-29165(08/2004 – 11/2004)6$174.17
13201-29525(12/2003 – 07/2004)6$174.17
13201ABUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
90999-731196$12.49
13265BOLT, CONNECTING ROD
13265-28010پیچ شاطون12$4.35
13405FLYWHEEL SUB-ASSY
Not applicable
13405APIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
13405BBOLT, FLYWHEEL SETTING
Not applicable
13411CRANKSHAFT
13401-20030میل لنگ1$1,412.02
13453GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
13471پولی میل لنگ
13408-0A010(L)1$334.01
13408-20010(J)1$334.01
13471AKEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
95161-305162$1.46
13471CBOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90119-160041$7.83
13521PPULLEY, CRANKSHAFT TIMING
13521-20020دنده سر میل لنگ1$57.76
13567GUIDE, TIMING BELT, NO.2
13567-620101$4.39
270

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
12204شیر درب سوپاپ
12204-20040TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (08/2002 – 07/2004)1$17.51
12204-20060TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (12/2004 – 12/2004)1$21.94
12204AGROMMET(FOR VENTILATION SYSTEM)
Not applicable
12261لوله هواگیری
12261-20011(08/2002 – 07/2004)1$12.34
12261-20090(12/2004 – 08/2005)1$14.00
12261-20091(09/2005 – )1$13.96
12261ACLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-14017بست2$1.38
12262HOSE, VENTILATION, NO.2
12262-20020لوله هواگیری1$17.36
12262Aبست
96134-41900NO.21$2.33
96134-51700NO.11$2.61
238

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
12307ABSORBER SUB-ASSY, ENGINE MOUNTING
12307-20021کمک موتور1$139.61
12311ABRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12311-0A030پایه دسته موتور جلو1
12313پایه دسته موتور بالا راست
12313-0A020(L)1$54.84
12313-20020(J)1$54.84
12315ABRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12315-20020پایه دسته موتور راست1$52.39
12316BRACKET, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH
12316-620201$60.69
12317STAY, ENGINE MOUNTING, RH
12317-200101$7.99
12321ABRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12321-0A040پایه دسته موتور عقب1$168.23
12322BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR NO.2
12322-0A0301$46.54
12325ABRACKET, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
Not applicable
12327ASTAY, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH
Not applicable
12361INSULATOR, ENGINE MOUNTING, FRONT
12361-20090دسته موتور جلو1$129.60
12363Aدسته موتور بالا راست
12363-0A030(L)1$71.48
12363-20020(J)1$71.48
12371AINSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR
12371-0A030بوش دسته موتور عقب1$105.13
12372AINSULATOR, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12372-0A030دسته موتور چپ1
12380INSULATOR ASSY, ENGINE MOUNTING, REAR
12380-0A060دسته موتور عقب کامل1$185.31
12381STABILIZER, ENGINE MOUNTING
12381-20010موجگیر دسته موتور1$60.29
12392INSULATOR, ENGINE MOUNTING HEAT, FRONT LH
Not applicable
12392AINSULATOR, ENGINE MOUNTING HEAT, REAR
12392-200301$14.83
12393INSULATOR, ENGINE MOUNTING HEAT, FRONT
Not applicable
12511BRACKET, ALTERNATOR, NO.1
12511-200201$147.47
12512ABRACKET, ALTERNATOR, NO.2
12512-200101$10.79
12514BAR, ALTERNATOR BELT ADJUSTING
12514-20010(J)1$22.02
12514ASLIDER, FAN BELT ADJUSTING
16385-200101$7.87
12515BOLT, ALTERNATOR THROUGH
12515-200101$5.2
275

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
11319GASKET, TIMING BELT COVER, NO.3
11319-200105$6.25
11322ACOVER, TIMING BELT, NO.1
11302-20040سینی موتور 11$50.73
11322BCOVER, TIMING BELT, NO.2
11303-20040سینی موتور 21$106.79
11322CCOVER, TIMING BELT, NO.3
11323-20030سینی موتور 31$130.47
11328AGASKET, TIMING BELT COVER, NO.1
11328-20020واشر سینی جلو موتور1$6.25
11329AGASKET, TIMING BELT OR CHAIN COVER, NO.2
11329-20010واشر سینی جلو موتور1$6.25
11381RETAINER, ENGINE REAR OIL SEAL
11381-20010(J)1$51.52
11381ASEAL, ENGINE REAR OIL
90080-31053کاسه نمد ته میل لنگ1$33.17
90311-92008(J)1$55.71
224

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
11401بلوک سیلندر
11401-29516(J)1$2,716.25
11415COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN(FOR CYLINDER BLOCK)
90910-090951$14.11
11415APLUG, WATER DRAIN COCK(FOR CYLINDER BLOCK)
90910-090871$4.31
11416BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET)
90910-0211416$3.87
11421BOLT, STUD(FOR OIL PAN)
90116-060982$1.11
11432RPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1(FOR CYLINDER BLOCK)
90341-160131$6.84
11432SPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2(FOR CYLINDER BLOCK)
90341-160131$6.84
11432TPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.3(FOR CYLINDER BLOCK)
90341-200131$7.71
11432UGASKET, STRAIGHT SCREW PLUG NO.1(FOR CYLINDER BLOCK)
90430-160091$1.07
11432VGASKET, STRAIGHT SCREW PLUG NO.2(FOR CYLINDER BLOCK)
90430-160091$1.07
11432WGASKET, STRAIGHT SCREW PLUG NO.3(FOR CYLINDER BLOCK)
90430-200041$1.34
11434BPIN, STRAIGHT(FOR CLUTCH HOUSING SET)
90250-10113L=22, OD=102$1.34
11434CPIN, STRAIGHT (FOR CYLINDER HEAD SET)
90250-04097L=12, OD=4.01$0.55
11434DPIN, STRAIGHT(FOR ENGINE REAR OIL SEAL)
90250-04097L=12, OD=4.02$0.55
11434JPIN, RING (FOR CYLINDER HEAD SET)
90253-160014$4.19
11434KPIN, STRAIGHT(FOR WATER PUMP)
90250-040972$0.55
11434LPIN, STRAIGHT(FOR ENGINE MOUNTING)
90250-040972$0.55
11434PPIN, STRAIGHT(FOR OIL PUMP SET)
90250-04097L=12, OD=4.02$0.55
11434TPIN, RING(FOR TIMING BELT IDLER BRACKET SET)
90253-110211$2.13
11434YPIN, STRAIGHT(FOR OIL PAN)
90250-040972$0.55
11452GUIDE, OIL LEVEL GAGE
11452-20020جای گیج روغن1$18.19
11452BRING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE)
96721-190101$2.11
11492CPLATE, WATER SEAL
11492-200101$9.69
12101PAN SUB-ASSY, OIL
12111-20032کارتل آلومینیومی زیر موتور1$348.52
12101APLUG(FOR OIL PAN DRAIN)
90341-120121$4.94
12101BGASKET(FOR OIL PAN DRAIN PLUG)
90430-120311$1.11
12102APAN SUB-ASSY, OIL, NO.2
12102-20010کارتل آهنی روغن موتور1$217.30
12121PLATE, OIL PAN BAFFLE, NO.1
12121-20021(J)1$32.66
15301GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL
15301-20021گیج روغن1$13.48
237

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
11101HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-29410سرسیلندر راست1$1,569.72
11101ABOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
90910-02117پیچ سرسیلندر16$8.34
11101BWASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
90201-1103116$1.98
11102HEAD, CYLINDER, LH
11102-29040سرسیلندر چپ1$1,569.72
11102ASENSOR, CAMSHAFT POSITION
90919-05013سنسور موقعیت میل سوپاپ1$135.45
11115GASKET, CYLINDER HEAD
11115-20041واشر سرسیلندر 1$43.70
11115-20042(08/2004 – )1$43.70
11116GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
11116-20041واشر سرسیلندر چپ1$43.70
11116-20042(08/2004 – )1$43.70
11116APLUG, TIGHT, NO.1
Not applicable
11116BPLUG, TIGHT, NO.2
Not applicable
11117EPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-240132$12.73
11117FPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-240132$12.73
11117HGASKET(FOR WATER HOLE)
90430-242462$1.34
11117JGASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-242462$1.34
11122گاید سوپاپ
11122-20020STD6$10.95
11123-20020O/S 0.056$10.95
11122Bگاید سوپاپ
11122-20020STD6$10.95
11123-20020O/S 0.056$10.95
11126گاید سوپاپ دود
11126-20020STD6$10.95
11127-20020O/S 0.056$10.95
11126Bگاید سوپاپ دود
11126-20020STD6$10.95
11127-20020O/S 0.056$10.95
11131SEAT, INTAKE VALVE
11131-62050STD6$11.23
11132-62050O/S 0.036$11.23
11131ASEAT, INTAKE VALVE, NO.2
11131-62050STD6$11.23
11132-62050O/S 0.036$11.23
11135SEAT, EXHAUST VALVE
11135-20040STD6$11.23
11136-20040O/S 0.036$11.23
11135ASEAT, EXHAUST VALVE, NO.2
11135-20040STD6$11.23
11136-20040O/S 0.036$11.23
11151BSEAL, OIL(FOR CAMSHAFT SETTING)
90311-38034(J)2$10.71
11155APIN, RING W/HEAD
90253-1000419$3.60
11155BPIN, RING
90253-1000419$3.60
11159ABOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
90119-0700920$1.11
11159CBOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
90119-0700920$1.11
11181PLATE, CYLINDER HEAD, REAR
Not applicable
11183PLUG, SEMICIRCULAR
11183-20010ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX4$7.83
11193GASKET, SPARK PLUG TUBE
11193-62040(08/2004 – 10/2004)3$3.52
11193-70010(08/2002 – 07/2004)3$3.52
11193AGASKET, SPARK PLUG TUBE, LH
11193-700103$3.52
11201درب سوپاپ
11201-20070ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX1$276.64
11201-200901$250.07
11202درب سوپاپ چپ
11202-20031ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX1$276.64
11209COVER SUB-ASSY, V-BANK
11209-20011کاور موتور1$71.92
11213GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-20020واشر درب سوپاپ1$26.68
11214GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
11214-20010واشر درب سوپاپ1$26.68
12108CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-20030درب روغن موتور1$18.27
12108AGASKET(FOR OIL FILLER CAP)
12195-200201$3.32
12281AHANGER, ENGINE, NO.1
12281-20030(J)1$28.90
12282DHANGER, ENGINE, NO.2
12282-20020X$19.06
سرسیلندر و درب سوپاپ گرند
247