خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » رام موتور و سینی زیر موتور لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۵
۴۸۶۹۱DDAMPER, SUSPENSION TOWER
Not applicable
51035PLATE SUB-ASSY, FRAME SIDE RAIL, RH
51035-48021پایه رام راست۱
۵۱۰۳۶PLATE SUB-ASSY, FRAME SIDE RAIL, LH
51036-48021پایه رام چپ۱
۵۱۱۰۰GFRAME ASSY, FRONT
51100-48071رام جلویی زیر موتور۱€ ۱,۶۲۷٫۳۸
۵۱۲۰۶AMEMBER SUB-ASSY, REAR SUSPENSION
51206-48080رام عقبی زیر موتور۱
۵۱۲۲۷BDAMPER, FRONT SUSPENSION MEMBER DYNAMIC
51227-48120ضربه گیر رام۱
۵۱۴۴۱COVER, ENGINE UNDER, NO.1
51441-48071سینی زیر موتور جلویی۱
۵۱۴۴۲COVER, ENGINE UNDER, NO.2
51442-48040سینی زیر موتور عقبی۱
۵۱۴۵۴CSILENCER, ENGINE UNDER COVER, REAR
51454-480101€ ۴٫۷۰
۵۱۴۵۵ASEAL, ENGINE UNDER COVER, NO.1
51455-480102€ ۶٫۹۶
۵۲۱۶۱QPIECE, FRONT BUMPER
52161-160102€ ۲٫۱۵
۵۲۲۱۱JCUSHION, FRONT SUSPENSION MEMBER BODY MOUNTING, FRONT
52211-28020بوش رام۲€ ۷۱٫۹۸
۵۲۲۱۳ASTOPPER, FRONT SUSPENSION MEMBER BODY MOUNTING, FRONT
52213-28020بوش رام۲€ ۳۶٫۹۹
۵۲۲۱۵CUSHION, FRONT SUSPENSION MEMBER BODY MOUNTING, REAR
52215-28010بوش رام۱€ ۸۹٫۴۲
۵۲۲۱۶BSTOPPER, FRONT SUSPENSION MEMBER BODY MOUNTING, REAR
52216-28010بوش رام۲€ ۲۷٫۰۷
۵۲۲۱۷ECUSHION, FRONT SUSPENSION MEMBER BODY MOUNTING, REAR LH
52217-28010بوش عقب چپ رام جلویی۱€ ۸۳٫۱۰
۵۲۲۵۷BRACE, FRONT SUSPENSION MEMBER, REAR RH
51023-48030بست نگهدارنده عقب راست رام جلویی۱€ ۸۴٫۴۴
۵۲۲۵۸ABRACE, FRONT SUSPENSION MEMBER, REAR LH
51024-48040بست نگهرارنده عقب چپ رام جلویی۱€ ۱۰۱٫۴۹
۵۲۲۷۱DCUSHION, REAR SUSPENSION MEMBER BODY MOUNTING, FRONT
52271-48030بوش رام جلویی۲
۵۲۲۷۲STOPPER, REAR SUSPENSION MEMBER, UPPER
52272-48020بوش رام جلویی۲
۵۲۲۷۳ASTOPPER, REAR SUSPENSION MEMBER, LOWER RH
52273-48010بست نگهدارنده راست رام عقبی۱
۵۲۲۷۴ASTOPPER, REAR SUSPENSION MEMBER, LOWER LH
52274-48010بست نگهدارنده چپ رام عقبی۱
۵۲۲۷۵BCUSHION, REAR SUSPENSION MEMBER BODY MOUNT, REAR RH
52275-48021بوش رام عقب راست رام عقبی۱
۵۲۲۷۶ACUSHION, REAR SUSPENSION MEMBER BODY MOUNT, REAR LH
52276-48011بوش رام عقب چپ رام عقبی۱
۵۲۲۷۷BSTOPPER, REAR SUSPENSION MEMBER, REAR UPPER
52277-48020بوش رام عقبی رام عقب۲
۵۳۶۵۳BBRACE, REAR SUSPENSION, LOWER
53653-48010بست پایینی رام عقب۲
سینی زیر موتور لکسوس RX350

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید