خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم موتوری RX » اگزوز لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸
۱۷۴۰۳PIPE SUB-ASSY, EXHAUST, FRONT NO.3
17403-20160لوله اگزوز جلو۱$۱۹۹٫۳۱
۱۷۴۰۸BAFFLE SUB ASSY, EXHAUST TAIL PIPE
17408-16020سر اگزوز۱$۹۵٫۰۵
۱۷۴۱۰PIPE ASSY, EXHAUST, FRONT
17410-31660اگزوز جلو۱$۱۹۹٫۳۱
۱۷۴۱۰ANUT, EXHAUST PIPE SET STUD BOLT
90179-100704$1.98
17410Bواشر گلویی اگزوز
۹۰۹۱۷-۰۶۰۶۵TYPE A:REFER ILLUST.2$12.18
90917-06089TYPE B:REFER ILLUST.2$18.50
17420منبع اگزوز وسط
۱۷۴۲۰-۳۱۱۴۰*۱۱۴=TOYOTA/X18/Y1$1,554.98
17420XGASKET, EXHAUST PIPE, CENTER
17451-22060واشر گلویی اگزوز۱$۵۰٫۳۳
۱۷۴۳۰منبع اگزوز عقب
۱۷۴۳۰-۲۰۱۰۰ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۴/۲۰۰۷)۱$۲۶۹٫۱۸
۱۷۴۳۰-۲۰۱۰۱ (۰۵/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸)۱$۲۶۹٫۱۸
۱۷۴۵۱واشر گلویی اگزوز
۱۷۴۵۱-۲۲۰۷۰NO.11$54.44
90917-06046NO.21$9.53
17562منجید اگزوز
۱۷۵۶۵-۱۱۱۶۰ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۴/۲۰۰۷)۱$۲۱٫۸۲
۱۷۵۶۵-۲۲۰۳۰ (۰۵/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸)۱$۲۰٫۵۲
۱۷۵۶۳ASUPPORT, EXHAUST PIPE, NO.3
17565-31040منجید اگزوز ۳$۲۰٫۵۶
۱۷۵۷۱BRACKET, EXHAUST PIPE SUPPORT, NO.1
17571-31200بست اگزوز۱$۵۱٫۴۰
۱۷۵۷۲BRACKET, EXHAUST PIPE NO.1 SUPPORT
Not applicable
17573BRACKET, EXHAUST PIPE NO.1 SUPPORT, LOWER
17573-20070بست اگزوز۱$۲۶٫۳۷
۱۷۵۷۴BRACKET, EXHAUST PIPE SUPPORT, NO.4
17574-20070بست اگزوز۱$۲۶٫۳۷
۱۷۵۷۵BRACKET, EXHAUST PIPE SUPPORT, NO.5
17575-20040 (01/2006 – 04/2007)1$23.05
17575-31090 (05/2007 – 11/2008)1$24.16
17581ADAMPER, EXHAUST PIPE
17581-310101$61.88
اگزوز لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸
تویوتا کار

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید