خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم موتوری RX » منیفولد لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸
۱۷۱۰۴MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH
17140-31200منیفولد اگزوز راست۱$۱,۲۷۵٫۲۳
۱۷۱۰۵MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, LH
17150-31270منیفولد اگزوز چپ۱$۱,۳۱۸٫۵۵
۱۷۱۱۱MANIFOLD, INTAKE
17111-31141منیفولد هوا۱$۸۲۶٫۷۷
۱۷۱۱۸STAY, MANIFOLD
17118-310701$28.62
17119STAY, MANIFOLD, NO.2
17119-310201$9.41
17125STAY, SURGE TANK, NO.1
17125-310401$10.75
17168خنک کن منیفولد
۱۷۱۶۸-۳۱۰۲۰ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۲/۲۰۰۷)۱$۵۰٫۴۵
۱۷۱۶۸-۳۱۰۲۱ (۰۴/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸)۱$۵۰٫۴۵
۱۷۱۷۳GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
17173-31020واشر منیفولد دود۱$۱۷٫۹۴
۱۷۱۷۳AGASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD, LH
17173-31020واشر منیفولد دود چپ۱$۱۷٫۹۴
۱۷۱۷۶GASKET, AIR SURGE TANK TO INTAKE MANIFOLD
17176-31040واشرمنیفولد هوا۳$۹٫۷۰
۱۷۱۷۷GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
17177-31040واشر منیفولد هوا۱$۱۰٫۰۲
۱۷۱۷۸GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.2
17178-31030واشرمنیفولد هوا۱$۱۰٫۰۲
۱۷۱۹۰TANK ASSY, INTAKE AIR SURGE
17190-31061منیفولد ورودی هوا۱$۶۶۸٫۷۷
۲۲۲۶۷ABRACKET, THROTTLE BODY
22267-310201$8.94
منیفولد لکسوس RX350 2008
فروشگاه تویوتا کار

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید