خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم موتوری RX » خنک کن روغن و لوله بغل سیلندر لکسوس RX350
۱۱۴۹۶BGASKET, OIL HOLE COVER
11496-31010واشر لوله بغل سیلندر۱$۳٫۴۰
۱۵۶۹۵BOLT, OIL COOLER UNION
15695-310101$16.05
15710COOLER ASSY, OIL
15710-31021خنک کن روغن۱$۸۵۴٫۵۵
۱۵۷۱۰BRING, O(FOR OIL COOLER)
90301-67004واشر خنک کن روغن۱$۴٫۴۸
۱۵۷۶۷PIPE, OIL COOLER
15767-31010لوله بغل سیلندر۱$۸۸٫۲۱
۱۵۷۷۱PIPE, OIL, NO.1
15771-31010لوله روغن۱$۴۰٫۴۵
۱۵۷۷۱AUNION(FOR OIL PIPE)
90401-160434$12.38
15771GGASKET
90430-16012NO.12$1.07
90430-16016NO.2 (01/2006 – 11/2008)1$1.03
90430-16017NO.1 (03/2008 – 11/2008)2$0.95
15771Mلوله روغن
۱۵۷۰۷-۳۱۰۱۲ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۳/۲۰۰۸)۱$۶۲٫۷۵
۱۵۷۷۲-۳۱۰۳۰ (۰۴/۲۰۰۸ – ۱۱/۲۰۰۸)۱$۲۷٫۱۲
۱۵۷۷۲EGASKET(FOR OIL PIPE)
90430-16012NO.12$1.07
90430-16016NO.2 (01/2006 – 11/2008)1$1.03
90430-16017NO.1 (03/2008 – 11/2008)2$0.95
15777HOSE, OIL COOLER
16281-31030شلنگ خنک کن روغن۱$۲۶٫۲۵
۱۵۷۷۷AHOSE, OIL COOLER
16282-31020شلنگ خنککن روغن۱$۲۹٫۶۹
۱۵۷۷۷DCLAMP OR CLIP, HOSE(FOR OIL COOLER HOSE)
96136-521012$4.35
15781BRACKET, OIL COOLER, NO.1
15781-310101$94.57
15785GASKET, OIL COOLER
15785-310101$4.27
16581GCLAMP, HOSE(FOR OIL COOLER HOSE)
16581-310201$8.54
16581HCLIP, HOSE(FOR OIL COOLER HOSE)
96136-521012$4.35
لوله بغل سیلندر و خنک کن روغن لکسوس RX350
تویوتا کار

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید