خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم موتوری RX » سوپاپ و میل سوپاپ و دنده vvt لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۱۳۰۵۰GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING
13050-31170دنده میل سوپاپ۲
۱۳۰۵۳CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3
13053-31080میل سوپاپ۱$۵۵۷٫۵۵
۱۳۰۵۴CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4
13054-31080میل سوپاپ۱$۵۵۷٫۵۵
۱۳۰۸۰GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING EXHAUST, LH
13080-31030دنده سر میل سوپاپ۲$۳۰۵٫۷۴
۱۳۵۰۶زنجیر تایم
۱۳۵۰۶-۳۱۰۲۰ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۳/۲۰۰۸)۱$۱۵۶٫۲۹
۱۳۵۰۶-۳۱۰۳۱ (۰۴/۲۰۰۸ – ۱۱/۲۰۰۸)۱$۱۵۶٫۲۹
۱۳۵۰۷CHAIN SUB-ASSY, NO.2
13507-31020زنجیر بالانسر۲$۴۶٫۳۰
۱۳۵۱۱CAMSHAFT
13501-31100میل سوپاپ۱$۵۵۷٫۵۵
۱۳۵۱۲CAMSHAFT, NO.2
13502-31080میل سوپاپ۱$۵۵۷٫۵۵
۱۳۵۳۰SPROCKET ASSY, IDLE
13530-31021دنده زنجیر تایم۱$۱۷٫۵۱
۱۳۵۴۰TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
13540-31021زنجیر سفت کن۱$۹۸٫۸۸
۱۳۵۵۰TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.2
13550-31020زنجیر سفت کن بالانسر۱$۹۸٫۸۸
۱۳۵۵۹SLIPPER, CHAIN TENSIONER
13559-31020بالشتک زنجیر۱$۳۶٫۴۱
۱۳۵۶۰ATENSIONER ASSY, CHAIN, NO.3
13560-31020زنجیر شفت کن بالانسر۱$۹۸٫۸۸
۱۳۵۶۱DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
13561-31021بالشتک زنجیر تایم۱$۹۱٫۴۱
۱۳۵۶۲DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.2
13562-31020بالشتک زنجیر۲$۱۹٫۷۷
۱۳۷۱۱VALVE, INTAKE
13711-31100سوپاپ هوا۱۲$۳۱٫۶۱
۱۳۷۱۱BSPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
90501-36007فنر سوپاپ۲۴$۵٫۱۰
۱۳۷۱۱ESEAL, INTAKE VALVE STEM OIL
90913-02101لاستیک سوپاپ هوا۱۲$۹٫۶۱
۱۳۷۱۵VALVE, EXHAUST
13715-31120سوپاپ دود۱۲$۳۷٫۹۵
۱۳۷۱۵ASEAL, EXHAUST VALVE STEM OIL
90913-02112لاستیک سوپاپ دود۱۲$۹٫۶۱
۱۳۷۱۶CAP, VALVE STEM
13716-7502024$0.75
13734SEAT, VALVE SPRING
13734-6202024$0.59
13741RETAINER, VALVE SPRING
13741-3102024$3.32
13741ALOCK, VALVE SPRING RETAINER
90913-0302848$1.34
13750ADJUSTER ASSY, VALVE LASH
13750-31030 (02/2008 – 11/2008)24$78.56
13750-75020 (01/2006 – 01/2008)24$78.96
13801ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1
13801-23011انگشتی سوپاپ۲۴$۵۳٫۱۸
سوپاپ و میل سوپاپ و دنده VVT و زنجیرموتور RX350
فروشگاه تویوتاکار

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید