خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » دریچه گاز و سوزن انژکتور کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۲۱۸۲۱-۲۵۱۸۰*** STD. PART$1.30
22210BODY ASSY, THROTTLE
22210-20120دریچه گاز۱$۱,۲۵۴٫۳۹
۲۲۲۱۵AGASKET, IDLE SPEED CONTROL VALVE
22215-20010واشر پایه دریچه سوخت۱$۴٫۵۵
۲۲۲۷۰VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY)
22270-20040استپر موتور۱$۴۴۰٫۳۲
۲۲۲۷۱GASKET, THROTTLE BODY
22271-20010واشر دریچه گاز۱$۶٫۶۸
۲۳۲۳۲GASKET(FOR FUEL PUMP HOSE)
23232-410812$2.21
23250INJECTOR ASSY, FUEL
23209-20010سوزن انزکتور۶$۲۸۸٫۷۴
۲۳۲۵۰BRING, O(FOR FUEL INJECTOR)
90301-0702412$3.01
23250CGROMMET(FOR FUEL INJECTOR)
90480-130056$3.80
23270DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
23270-62011فشار شکن سوخت۱$۱۰۴٫۳۰
۲۳۲۹۱INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
23291-62010اورینگ سوزن انژکتور۶$۲٫۷۳
۲۳۸۰۱PPIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1
23801-201601$60.81
23802CBOLT, UNION(FOR FUEL PIPE NO.2)
90401-120151$2.89
23802DGASKET(FOR FUEL PIPE NO.2)
90430-120262$1.15
23807PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
23814-20021ریل سوخت۱$۶۶٫۹۴
۲۳۸۰۷VSPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
90561-080204$3.68
23815PIPE, FUEL DELIVERY, NO.2
23815-20021ریل سوخت۱$۶۶٫۹۴
۲۳۸۴۱BCLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
23841-280101$2.81
تویوتا کار

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید