خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » وایر شمع و کویل کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۱۲۶۵COVER, COIL & RESISTIVE CORD, UPR
11265-20020قاب روی وایر۱$۳۱٫۶۳
۱۹۱۰۰Pشمع موتور
۹۰۹۱۹-۰۱۱۹۴PK20TR116$18.34
90919-01195BKR6EKPB116$19.98
19500COIL ASSY, IGNITION
90919-02215کویل۳$۱۸۶٫۶۶
۱۹۵۳۹HOLDER, RESISTIVE CODE, NO.4
19539-110403$5.18
19901CORD SET, COIL & SPARK, W/RESISTIVE
19037-20011مجموعه کامل وایر شمع۱$۷۲٫۸۲
۱۹۹۰۱BCORD, SPARK PLUG RESISTIVE, NO.1
90919-15308وایر شمع شماره ۱۱$۲۳٫۸۴
۱۹۹۰۱CCORD, SPARK PLUG RESISTIVE, NO.2
90919-15309وایر شمع شماره ۲۱$۲۴٫۴۲
۱۹۹۰۱DCORD, SPARK PLUG RESISTIVE, NO.3
90919-15310وایر شمع شماره ۳۱$۲۵٫۸۵
۱۹۹۴۱CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.1
19941-20010NO.11$1.19
19941-20020NO.21$5.46
19941ACLAMP(FOR RESISTIVE CORD)
19941-650401$4.27
19942CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.2
19942-200101$1.19
19946CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.3
19946-200101$7.55
19947CLAMP, RESISTIVE CORD, NO.4
19947-200101$1.19

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید