خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » منیفولد کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۷۱۰۴MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH
17141-20050منیفولد اگزوز دود سمت راست۱$۲۷۱٫۸۳
۱۷۱۰۵MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, LH
17142-20050منیفولد اگزوز دود سمت چپ۱$۲۷۱٫۸۳
۱۷۱۱۱MANIFOLD, INTAKE
17101-20010منیفولد هوا۱$۵۲۳٫۳۲
۱۷۱۱۸STAY, MANIFOLD
17118-200201$7.47
17125STAY, SURGE TANK, NO.1
17125-20010(J)1$30.29
17127GASKET, SURGE TANK COVER
17127-62030(J)1$6.13
17129TANK, INTAKE AIR SURGE
17109-20090مخزن ورودی هوا۱$۴۸۱٫۸۸
۱۷۱۳۹STAY, MANIFOLD, NO.2
17139-200101$11.23
17152BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO EXHAUST PIPE)
90116-101492$2.13
17152ABOLT,STUD(FOR MANIFOLD TO EXHAUST PIPE)
90116-101492$2.13
17159BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
90126-08013NO.24$3.48
90126-10030NO.112$1.50
17167INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
17167-20050عایق حرارت گیر منیفولد دود ۱$۵۹٫۰۳
۱۷۱۶۸INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.2
17168-20050عایق حرارات گیر منیفولد دود۱$۴۴٫۴۸
۱۷۱۷۳GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
17173-20010واشر منیفولد دود۱$۲۸٫۰۰
۱۷۱۷۳AGASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD, LH
17173-20010واشر منیفولد دود سمت چپ۱$۲۸٫۰۰
۱۷۱۷۶GASKET, AIR SURGE TANK TO INTAKE MANIFOLD
17176-62030واشر منیفولد مخزن ورودی هوا۱$۱۰٫۷۴
۱۷۱۷۷GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
17177-20020واشر منیفولد هوا۱$۳۳٫۲۶
۱۷۱۷۸GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.2
17178-20020واشر منیفولد هوا۱$۳۱٫۹۰
۱۷۳۰۰VALVE ASSY, INTAKE AIR CONTROL
17300-20020سوپاپ ورودی هوا۱$۲۸۳٫۷۶
۱۷۳۰۰APLUG, W/HEAD TAPER SCREW(FOR AIR CONTROL VALVE)
90345-510061$1.23
17315AGASKET, INTAKE AIR CONTROL VALVE
17315-620201$5.02

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید