خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » اویل پمپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۱۳۲۴APLATE, TIMING BELT
11324-20010اویل پمپ۱$۱٫۷۰
۱۵۱۰۰PUMP ASSY, OIL
15100-20020(J)1$184.62
15100CSEAL(FOR OIL PUMP)
90311-40022کاسه نمد سر میل لنگ۱$۱۰٫۶۴
۱۵۱۰۰RSENSOR, CRANK POSITION
90919-05012سنسور موقعیت میل لنگ۱$۱۲۳٫۴۳
۱۵۱۰۱BODY SUB-ASSY, OIL PUMP
Not applicable
15102ROTOR SET, OIL PUMP
Not applicable
15104STRAINER SUB-ASSY, OIL
15104-20020توری اویل پمپ۱$۴۹٫۴۶
۱۵۱۰۴CGASKET(FOR OIL STRAINER)
15147-20010(J)1$3.12
15115COVER, OIL PUMP
Not applicable
15131VALVE, OIL PUMP RELIEF
15131-420211$4.35
15132SPRING, OIL PUMP RELIEF VALVE
15132-20020(J)1$2.13
15133PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE
15133-200101$4.11
15134GASKET, OIL PUMP RELIEF VALVE
15134-670101$2.57

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید