خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » شیر درب سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۲۲۰۴شیر درب سوپاپ
۱۲۲۰۴-۲۰۰۴۰TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (08/2002 – 07/2004)1$17.51
12204-20060TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (12/2004 – 12/2004)1$21.94
12204AGROMMET(FOR VENTILATION SYSTEM)
Not applicable
12261لوله هواگیری
۱۲۲۶۱-۲۰۰۱۱(۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴)۱$۱۲٫۳۴
۱۲۲۶۱-۲۰۰۹۰(۱۲/۲۰۰۴ – ۰۸/۲۰۰۵)۱$۱۴٫۰۰
۱۲۲۶۱-۲۰۰۹۱(۰۹/۲۰۰۵ – )۱$۱۳٫۹۶
۱۲۲۶۱ACLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-14017بست۲$۱٫۳۸
۱۲۲۶۲HOSE, VENTILATION, NO.2
12262-20020لوله هواگیری۱$۱۷٫۳۶
۱۲۲۶۲Aبست
۹۶۱۳۴-۴۱۹۰۰NO.21$2.33
96134-51700NO.11$2.61

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید