خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور » لنت جلو راوفور ۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶-۲۰۱۷ RAV4
۰۴۴۶۵ لنت جلو
۰۴۴۶۵-۴۲۱۹۰ MARK TEXTAR T4146 ۱
۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۴۷۸-۳۳۱۰۰ لوازم سیلندر چرخ جلو ۱ $۶۲٫۴۴
۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT
۰۴۹۴۵-۴۲۰۶۰ صفحه لنت جلو ۱ $۸۹٫۴۷
۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۹۴۷-۴۲۰۵۰ خار لنت جلو ۱ $۶۱٫۹۵
۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE)
۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲٫۲۱
۴۷۵۴۷B PLUG, BLEEDER(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۵۴۷-۲۰۰۱۰ ۲ $۴٫۳۵
۴۷۷۱۰A BOLT, HEXAGON(FOR FRONT DISC BRAKE CALIPER)
۹۰۱۰۵-۱۲۲۰۸ *۱۲-۱٫۲۵PX29.5-23 ۴ $۲٫۰۲
۴۷۷۱۵A PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE
۴۷۷۱۵-۱۲A10 ۲ $۸٫۹۷
۴۷۷۱۵B BOLT(FOR FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE)
۹۰۱۰۵-۰۸۱۶۴ ۴ $۱٫۲۷
۴۷۷۱۵D PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE, NO.2
۴۷۷۱۵-۵۲۱۹۰ ۲ $۸٫۹۷
۴۷۷۱۶ PLATE, PAD SUPPORT, NO.1(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۱۶-۵۲۱۹۱ ۴ $۸٫۶۲
۴۷۷۱۷ PLATE, PAD SUPPORT, NO.2(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۱۷-۵۲۱۹۱ ۴ $۸٫۶۲
۴۷۷۲۱ MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, RH
۴۷۷۲۱-۴۲۰۹۱ فکی سیلندر چرخ جلو راست ۱
۴۷۷۲۲ MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, LH
۴۷۷۲۲-۴۲۰۹۱ فکی سیلندر چرخ جلو چپ ۱
۴۷۷۳۰ CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH
۴۷۷۳۰-۴۲۰۹۱ سیلندر ترمز چرخ جلو راست ۱
۴۷۷۳۱ PISTON, FRONT DISC BRAKE
۴۷۷۳۱-۱۲A70 پیستون سیلندر ترمز چرخ جلو ۲ $۵۰٫۳۳
۴۷۷۵۰ CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH
۴۷۷۵۰-۴۲۰۹۱ سیلندر ترمز چرخ جلو چپ ۱
۴۷۷۷۱ PLATE, PAD WEAR INDICATOR, NO.1
۴۷۷۷۱-۵۲۱۹۱ ۴ $۲٫۲۵
۴۷۷۸۱ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT RH
۴۷۷۸۱-۴۲۰۴۰ ۱ $۵۴٫۵۶
۴۷۷۸۲ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT LH
۴۷۷۸۲-۴۲۰۴۰ ۱ $۵۴٫۵۶

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید