خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم بدنه راوفور » دستگاه شیشه بالابر و لولای درب عقب راوفور ۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶-۲۰۱۷ RAV4
۶۸۷۵۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH
۶۸۷۵۰-۲۰۱۲۲ ۱ لولای بالایی درب عقب راست
۶۸۷۶۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH
۶۸۷۶۰-۲۰۱۲۲ ۱ لولای بالایی درب عقب چپ
۶۸۷۷۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH
۶۸۷۷۰-۵۲۰۳۱ ۱ لولای پایینی درب عقب راست
۶۸۷۸۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER LH
۶۸۷۸۰-۵۲۰۳۱ ۱ لولای پایینی درب عقب چپ
۶۹۸۰۳ REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, RH
۶۹۸۰۳-۴۲۰۵۰ ۱ دستگاه شیشه بالابر درب عقب راست
۶۹۸۰۴ REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, LH
۶۹۸۰۴-۴۲۰۵۰ ۱ دستگاه شیشه بالابر درب عقب چپ
۶۹۹۰۵B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, RH
۶۹۹۰۵-۵۲۰۶۰ ۱
۶۹۹۰۶B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, LH
۶۹۹۰۶-۵۲۰۶۰ ۱
۶۹۹۷۵A FILLER, REAR DOOR GLASS CHANNEL
۶۹۹۷۵-۵۲۰۱۰ ۲ $۸٫۵۴
۸۵۷۱۰E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
۸۵۷۲۰-۳۵۱۴۰ ۱ موتور شیشه بالابر درب عقب راست
۸۵۷۲۰D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
۸۵۷۱۰-۳۵۱۸۰ ۱ موتور شیشه بالابر درب عقب چپ

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید