خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم بدنه راوفور » لولای درب و شیشه بالابر درب جلو راوفور ۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶-۲۰۱۷
۶۸۷۱۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
۶۸۷۱۰-۱۲۱۵۱ ۱ لولای بالایی درب جلو راست
۶۸۷۲۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
۶۸۷۲۰-۱۲۱۵۱ ۱ لولای بالایی درب جلو چپ
۶۸۷۳۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
۶۸۷۳۰-۱۲۱۲۰ ۱ لولای پایینی درب جلو راست
۶۸۷۴۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
۶۸۷۴۰-۱۲۱۲۰ ۱ لولای پایینی درب جلو چپ
۶۹۸۰۱ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
۶۹۸۰۱-۳۰۲۸۰ ۱ دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست
۶۹۸۰۲ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
۶۹۸۰۲-۳۰۲۸۰ ۱ دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ
۸۵۷۱۰D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
۸۵۷۱۰-۳۵۱۸۰ ۱ موتور شیشه بالابر درب جلو راست
۸۵۷۲۰C موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
۸۵۷۲۰-۴۲۱۱۰ ۱

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید