خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم بدنه راوفور » قفل و لولای کاپوت راوفور ۲۰۱۳-۲۰۱۴
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۴۲۱۲۰ لولای کاپوت راست ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۴۲۱۲۰ لولای کاپوت چپ ۱
۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT
۵۳۴۴۰-۴۲۰۶۰ نگهدارنده درب موتور ۱
۵۳۴۵۱A GROMMET(FOR HOOD SUPPORT ROD)
۵۳۴۵۴-۴۲۰۱۰ ۱ $۱٫۹۰
۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY
۵۳۴۵۲-۴۲۰۲۰ ۱ $۵٫۲۶
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۲۰۰۷۰ T=2.0 ۴ $۲٫۷۷
۵۳۴۹۷-۴۲۰۱۰ T=0.5 ۴ $۱٫۶۲
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۴۲۱۰۰ قفل کاپوت ۱
۵۳۶۰۱ اهرم باز مننده درب موتور از اتاق
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۳۰ CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۳۰-۴۲۱۱۰ سیم کاپوت ۱

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید