خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » موتور و دستگاه شیشه بالابر درب جلو پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۶۸۷۱۰ لولای بالایی درب جلو راست
۶۸۷۱۰-۳۵۰۳۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ $۵۳٫۲۲
۶۸۷۱۰-۳۵۰۳۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۵۳٫۲۲
۶۸۷۲۰ لولای بالایی درب جلو چپ
۶۸۷۲۰-۳۵۰۳۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ $۵۳٫۲۲
۶۸۷۲۰-۳۵۰۳۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۵۳٫۲۲
۶۸۷۳۰ لولای پایینی درب جلو راست
۶۸۷۳۰-۳۵۰۳۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ $۵۹٫۰۳
۶۸۷۳۰-۳۵۰۳۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۵۹٫۴۶
۶۸۷۴۰ لولای پایینی درب جلو چپ
۶۸۷۴۰-۳۵۰۳۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ $۵۹٫۰۳
۶۸۷۴۰-۳۵۰۳۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۵۹٫۴۶
۶۹۸۰۱ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
۶۹۸۰۱-۵۸۰۱۰ دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست ۱ $۸۱٫۹۵
۶۹۸۰۲ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
۶۹۸۰۲-۵۸۰۱۰ دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ ۱ $۸۱٫۹۵
۸۵۷۱۰D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
۸۵۷۱۰-۵۸۰۱۰ موتور شیشه بالابر درب جلو راست ۱ $۲۹۷٫۳۶
۸۵۷۲۰C MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
۸۵۷۲۰-۵۸۰۱۰ موتور شیشه بالابر درب جلو چپ ۱ $۲۹۷٫۳۶

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید