خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » هواکش داخل گلگیر عقب پرادو ۲۰۰۵-۲۰۱۸ چهار درب
۶۲۹۰۳ هواکش داخل گلگیر عقب راست
۶۲۹۰۳-۶۰۰۸۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۹/۲۰۰۷) ۱ $۱۲۴٫۵۸
۶۲۹۰۳-۶۰۰۸۱ (۱۱/۲۰۰۷ – ) ۱ $۱۱۸٫۶۹
۶۲۹۰۴ هواکش داخل گلگیر عقب چپ
۶۲۹۰۴-۶۰۰۵۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۹/۲۰۰۷) ۱ $۱۱۰٫۹۴
۶۲۹۰۴-۶۰۰۵۱ (۱۱/۲۰۰۷ – ) ۱ $۱۱۰٫۵۱

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید