خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » شیشه روی گلگیر پرادو دو درب ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۶۲۷۱۰A شیشه روی گلگیر عقب راست
۶۲۷۱۰-۶A080 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=4.0, GREEN ۱ $۱۸۶٫۱۳
۶۲۷۱۰-۶A100 TINTED TEMPERED GLASS, T=4.0, DK.GRAY ۱ $۲۱۲٫۲۵
۶۲۷۱۰-۶A111 TINTED TEMPERED GLASS, T=4.0, DK.GRAY, AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-AM/FM/SW1/SW2/CDCHANGER 6SP ۱ $۲۲۰٫۰۳
۶۲۷۱۰-۶A141 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=4.0, GREEN, AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-AM/FM/SW1/SW2/CDCHANGER 6SP ۱ $۲۳۷٫۹۳
۶۲۷۲۰A شیشه روی گلگیر عقب چپ
۶۲۷۲۰-۶۰۸۶۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=4.0, GREEN ۱ $۲۸۰٫۰۹
۶۲۷۲۰-۶۰۸۸۱ TINTED TEMPERED GLASS, T=4.0, DK.GRAY ۱ $۲۹۴٫۰۲
۶۲۷۳۵ RETAINER, QUARTER WINDOW HINGE
۶۲۷۳۵-۲۸۰۴۰ ۲ $۹٫۰۱
۶۲۷۴۱ WEATHERSTRIP, QUARTER WINDOW, RH
۶۲۷۴۱-۶۰۱۲۱ لاستیک دور شیشه روی گلگیر عقب راست ۱ $۷۱٫۲۴
۶۲۷۴۲ WEATHERSTRIP, QUARTER WINDOW, LH
۶۲۷۴۲-۶۰۱۱۱ لاستیک دور شیشه روی گلگیر عقب چپ ۱ $۷۱٫۲۴
۶۲۹۱۰D قفل و دستگیره شیشه روی گلگیر
۶۲۹۱۰-۶۰۰۶۰-A0 IVORY, TRIM0* ۲ $۶۱٫۱۲
۶۲۹۱۰-۶۰۰۶۰-B0 MD.GRAY, TRIM1*

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید