خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » شیشه روی گلگیر عقب پرادو چهار درب ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۶۲۷۱۰A شیشه روی گلگیر عقب راست
۶۲۷۱۰-۶۰۸۹۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=3.1, GREEN, AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-AM/FM/SW1/SW2/CDCHANGER 6SP ۱ $۱۹۴٫۲۳
۶۲۷۱۰-۶A011 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=3.1, GREEN ۱ $۱۳۰٫۸۹
۶۲۷۱۰-۶A031 TINTED TEMPERED GLASS, T=3.1, DK.GRAY ۱ $۱۳۷٫۸۲
۶۲۷۱۰-۶A051 TINTED TEMPERED GLASS, T=3.1, DK.GRAY, AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-AM/FM/SW1/SW2/CDCHANGER 6SP ۱ $۲۲۰٫۰۳
۶۲۷۲۰A شیشه روی گلگیر عقب چپ
۶۲۷۲۰-۶۰۷۹۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=3.1, GREEN ۱ $۱۹۹٫۰۸
۶۲۷۲۰-۶۰۸۱۱ TINTED TEMPERED GLASS, T=3.1, DK.GRAY ۱ $۲۳۱٫۹۸
۶۲۷۳۵ RETAINER, QUARTER WINDOW HINGE
۶۲۷۳۵-۲۸۰۴۰ ۲ $۹٫۰۱
۶۲۷۴۱ WEATHERSTRIP, QUARTER WINDOW, RH
۶۲۷۴۱-۶۰۱۱۱ لاستیک دور شیشه گلگیر عقب راست ۱ $۵۸٫۸۹
۶۲۷۴۲ WEATHERSTRIP, QUARTER WINDOW, LH
۶۲۷۴۲-۶۰۱۰۱ لاستیک دور شیشه گلگیر عقب چپ ۱ $۵۸٫۸۹
۶۲۹۱۰D دستگیره روی شیشه گلگیر عقب
۶۲۹۱۰-۶۰۰۶۰-A0 IVORY, TRIM0* ۲ $۶۱٫۱۲
۶۲۹۱۰-۶۰۰۶۰-B0 MD.GRAY, TRIM1*

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید