خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی ES » لوازم الکتریکی و کامپیوتر ES » کامپیوتر موتور (ECU) لکسوس ES250 مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵
۸۵۹۱۰A RELAY ASSY, CIRCUIT OPENING (FOR EFI)
Not applicable
۸۹۴۲۱ SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.)
Not applicable
۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۲-۳۳۰۳۰ ۱ مهره آب
۸۹۶۶۱ COMPUTER, ENGINE CONTROL
۸۹۶۶۱-۳۳L61 ۱ کامپیوتر موتور
۸۹۶۶۷ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
۸۹۶۶۷-۳۳۱۵۰ ۱
۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
۸۹۶۶۸-۳۳۲۳۰ ۱

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید