خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » قفل و جک کاپوت پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۵۳۴۱۰ لولای کاپوت راست
۵۳۴۱۰-۳۵۰۶۰ PAD T=0.5 ۱ $۳۷٫۵۲
۵۳۴۱۰-۴۸۰۲۰ PAD T=1.0 ۱ $۳۷٫۵۶
۵۳۴۲۰ لولای کاپوت چپ
۵۳۴۲۰-۳۵۰۶۰ PAD T=0.5 ۱ $۳۷٫۵۲
۵۳۴۲۰-۴۸۰۲۰ PAD T=1.0 ۱ $۳۷٫۵۶
۵۳۴۴۰A جک کاپوت راست
۵۳۴۴۰-۶۹۰۶۵ (۰۶/۲۰۰۵ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ $۱۶۲٫۳۰
۵۳۴۴۰-۶۹۰۷۵ (۱۲/۲۰۰۶ – ) ۱ $۱۷۰٫۴۴
۵۳۴۴۰B BOLT, HOOD SUPPORT, NO.1
۶۸۹۶۱-۳۰۰۲۰ ۴ $۹٫۵۳
۵۳۴۵۰A جک کاپوت چپ
۵۳۴۵۰-۶۹۰۶۵ (۰۶/۲۰۰۵ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ $۱۶۲٫۳۰
۵۳۴۵۰-۶۹۰۷۵ (۱۲/۲۰۰۶ – ) ۱ $۱۷۰٫۴۴
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۱۲۰۷۰ T=0.5 ۴ $۱٫۳۸
۵۳۴۹۷-۵۰۰۲۰ T=1.0 ۴ $۲٫۷۳
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۶۰۱۶۰ قفل کاپوت ۱ $۵۹٫۵۸
۵۳۵۱۰-۶۰۱۷۱ ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM ۱ $۸۶٫۸۶
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۰ WD=0.9, CW=20.5 ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21, ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۲۰۰۶۵ WD=2.0, CW=16.0 ۱ $۳٫۲۴
۵۳۵۲۵ PROTECTOR, HOOD LOCK RELEASE LEVER
۵۳۵۲۵-۳۳۰۴۰ ۱ $۱۶٫۹۶
۵۳۵۴۰ LEVER ASSY, AUXILIARY CATCH RELEASE
۵۳۵۴۰-۶۰۰۱۰ ۱ $۴۱٫۴۳
۵۳۵۴۰A SNAP, AUXILIARY CATCH RELEASE LEVER CONTROL LINK
۶۹۷۵۹-۲۰۰۴۰ NO.1 ۱ $۲٫۲۵
۶۹۷۵۹-۲۰۱۱۰ NO.2 ۱ $۲٫۴۱
۵۳۵۵۰ HOOK ASSY, HOOD AUXILIARY CATCH
۵۳۵۵۰-۶۰۰۴۰ ۱ $۶۵٫۴۳
۵۳۵۵۰A SPRING, TORSION(FOR HOOD LOCK HOOK)
۹۰۵۰۸-۱۸۱۰۲ ۱ $۲٫۱۷
۵۳۵۶۱A GUIDE, HOOD AUXILIARY CATCH HOOK
۵۳۵۶۱-۳۰۰۱۰ ۱ $۵٫۹۷
۵۳۶۰۱ LEVER SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۰۲ PROTECTOR SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL CABLE
۵۳۶۰۲-۶۰۰۲۰ ۱ $۲۳٫۸۴
۵۳۶۳۰ سیم کاپوت
۵۳۶۳۰-۶۰۱۰۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید