خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » گلگیر و کاپوت پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY
۵۳۳۰۱-۶۰۴۷۰ درب موتور ۱ $۶۸۳٫۷۷
۵۳۳۰۱B CUSHION, HOOD BUMPER
۹۰۵۴۱-۱۵۰۰۴ ۲ $۵٫۵۰
۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD
۵۳۳۴۱-۶۰۲۴۰ نمد درب موتور ۱ $۳۶۱٫۸۰
۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR)
۹۰۴۶۷-۰۹۰۵۰ خار نمد کاپوت ۱۱ $۱٫۲۷
۵۳۳۴۳A BRACKET, AIR DEFLECTOR, NO.1 RH
Not applicable
۵۳۳۴۴A BRACKET, AIR DEFLECTOR, NO.1 LH
Not applicable
۵۳۳۶۱A WEATHERSTRIP, HOOD
Not applicable
۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT
۵۳۳۸۱-۶۰۰۵۰ لاستیک زیر کاپوت ۱ $۲۷٫۳۶
۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL)
۹۰۴۶۷-۰۸۰۱۱ خار لاستیک کاپوت ۵ $۰٫۹۹
۵۳۳۸۸D SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, RH
۵۳۳۸۸-۶۰۰۱۲ کشویی بالای گلگیر راست ۱ $۱۶٫۲۹
۵۳۳۸۹B SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, LH
۵۳۳۸۹-۶۰۰۱۱ کشویی بالای گلگیر چپ ۱ $۱۶٫۲۹
۵۳۳۹۵A SEAL, HOOD TO FRONT END PANEL, NO.1
۵۳۳۹۵-۶۰۰۱۰ SAUDI ARABIA SPEC, RH ۱ $۱۹٫۲۱
۵۳۳۹۶-۶۰۰۳۰ SAUDI ARABIA SPEC, LH ۱ $۱۹٫۲۱
۵۳۸۰۱ گلگیر جلو راست
۵۳۸۰۱-۶۰۸۵۰ OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۳۳۲٫۶۸
۵۳۸۰۱-۶۰۸۶۰ ۱ $۳۳۲٫۶۸
۵۳۸۰۲ گلگیر جلو چپ
۵۳۸۰۲-۶A160 OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۳۳۲٫۶۸
۵۳۸۰۲-۶A180 ۱ $۳۳۲٫۶۸
۵۳۸۲۷K PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, RH
۵۳۸۲۷-۶۰۰۱۰ کشویی پشت گلگیر جلو راست ۱ $۵۴٫۹۲
۵۳۸۲۸J PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, LH
۵۳۸۲۸-۶۰۰۳۰ کشویی پشت گلگیر جلو چپ ۱ $۵۴٫۹۲
۵۳۸۳۵A BRACE, FRONT FENDER TO APRON, RH
۵۳۸۳۵-۶۰۰۵۰ ۱ $۱۴٫۷۵
۵۳۸۳۶A BRACE, FRONT FENDER TO APRON, LH
۵۳۸۳۵-۶۰۰۵۰ ۱ $۱۴٫۷۵
۵۳۸۶۶ SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH
۵۳۸۶۶-۶۰۰۳۰ ۱ $۱۸٫۵۴
۵۳۸۶۷ SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH
۵۳۸۶۷-۶۰۰۴۰ ۱ $۱۸٫۵۴
۵۳۸۷۵A LINER, FRONT FENDER, RH
۵۳۸۷۵-۶۰۰۳۳ شلگیر جلو راست ۱ $۱۲۴٫۵۸
۵۳۸۷۵-۶۰۰۴۳ OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۱۲۴٫۵۸
۵۳۸۷۶A LINER, FRONT FENDER, LH
۵۳۸۷۶-۶۰۰۳۳ شلگیر جلو چپ ۱ $۱۲۴٫۵۸
۵۳۸۷۶-۶۰۰۴۳ OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۱۲۴٫۵۸
۵۳۸۸۲K SEAL, FRONT FENDER
۵۳۸۸۲-۱۶۰۳۰ ۲ $۰٫۸۳

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید