خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » بخاری پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۸۷۰۵۰ RADIATOR ASSY, AIR CONDITIONER
۸۷۰۵۰-۶۰۱۹۰  بخاری ۱ $۲,۶۳۴٫۳۹
۸۷۱۰۳A موتور بخاری
۸۷۱۰۳-۳۵۰۶۰ (۰۸/۲۰۰۳ – ۰۶/۲۰۰۷) ۱ $۴۹۵٫۴۴
۸۷۱۰۳-۶۰۳۳۰ (۰۷/۲۰۰۷ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۵۰۱٫۱۷
۸۷۱۰۶G SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR BLOWER)
۸۷۱۰۶-۳۵۱۷۰ ۱ $۱۹۵٫۷۱
۸۷۱۰۶H SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR AIRMIX)
۸۷۱۰۶-۳۵۱۸۰ ۱ $۲۰۷٫۷۷
۸۷۱۰۶J SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR MODE)
۸۷۱۰۶-۳۵۱۲۰  موتور دریچه کولر ۱ $۲۰۴٫۵۶
۸۷۱۰۶L SERVO SUB-ASSY, DAMPER
۸۷۱۰۶-۳۵۱۵۰ ۱ $۱۸۶٫۳۸
۸۷۱۰۷A UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR
۸۷۱۰۷-۳۵۱۰۰  رادیاتور بخاری ۱ $۵۷۱٫۳۱
۸۷۱۲۸-۳۵۰۲۰ *** STD. PART $۷٫۵۵
۸۷۱۳۰D مجموعه فن بخاری
۸۷۱۳۰-۳۵۱۵۱ (۱۱/۲۰۰۴ – ۰۶/۲۰۰۷) ۱ $۷۸۶٫۳۵
۸۷۱۳۰-۶۰۵۴۰ (۰۷/۲۰۰۷ – ۰۶/۲۰۰۸) ۱ $۷۲۰٫۶۸
۸۷۱۳۰-۶۰۵۴۱ (۰۸/۲۰۰۸ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱
۸۷۱۳۹C FILTER, CLEAN AIR
۸۷۱۳۹-۳۲۰۱۰  فیلتر کابین ۱ $۷۹٫۶۵
۸۷۱۶۵C CONTROL, BLOWER MOTOR
۸۷۱۶۵-۱۳۰۱۰ ۱ $۱۰۸٫۷۷
۸۷۱۹۳-۸۷۱۰۱ *** STD. PART $۱٫۱۹
۸۸۵۰۱ اواپوراتور
۸۸۵۰۱-۶۰۳۰۰ (۰۳/۲۰۰۵ – ۰۵/۲۰۰۸) ۱ $۷۸۶٫۳۵
۸۸۵۰۱-۶۰۴۳۰ (۰۶/۲۰۰۸ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱
۸۸۵۰۸ FILTER SUB-ASSY, CLEAN AIR
۸۸۵۰۸-۶۰۰۱۱  مجموعه فیلتر کابین ۱ $۸۷٫۲۲
۸۸۵۱۵ VALVE, COOLER EXPANSION
۸۸۵۱۵-۶۰۱۹۰  شیر کولر ۱ $۱۹۱٫۶۰
۸۸۵۳۹ HOSE, COOLER UNIT DRAIN, NO.1
۸۸۵۳۹-۳۵۰۳۰ FRONT ۱ $۱۵٫۷۸
۸۸۵۳۹-۶۰۲۴۰ WITH(COOL BOX) ۱ $۱۰٫۲۴
۸۸۵۶۹-۲۱۰۱۰ *** STD. PART $۲٫۸۵
۸۸۵۷۸B PACKING, COOLING UNIT, NO.1
۸۸۵۷۸-۳۵۱۷۰ ۱ $۶٫۶۰
۸۸۶۲۵ THERMISTOR, COOLER, NO.1
۸۸۶۲۵-۶۰۱۹۰ ۱ $۱۷٫۵۵
۸۸۷۱۰H TUBE & ACCESSORY ASSY, AIR CONDITIONER
۸۸۷۱۰-۳۵۶۵۰ ۱ $۱۶۴٫۱۲
۸۸۷۹۰D THERMISTOR ASSY
Not applicable
۸۸۸۹۱S COVER, COOLER, NO.1
Not applicable
۸۸۸۹۷-۳۵۰۲۰ *** STD. PART $۸٫۰۷
۸۸۸۹۹-۳۵۰۶۰ *** STD. PART $۱٫۷۸
۸۸۸۹۹-۴۴۰۵۰ *** STD. PART $۱٫۹۰
۸۸۸۹۹K PLATE, COVER
۸۸۸۹۹-۳A010 NO.1 ۱ $۶٫۲۹
۸۸۸۹۹M PLATE, COVER(FOR AIR FILTER)
Not applicable

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید