خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » رادیاتور کولر پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۸۲۷۱۱-۲B640 *** STD. PART $۱٫۳۸
۸۸۴۵۳ فن کولر
۸۸۴۵۳-۶۰۰۱۰ AIR CONDITIONER-DUAL AUTO ۱ $۹۶٫۵۵
۸۸۴۵۴A بادگیر فن کولر
۸۸۴۵۴-۶۰۰۴۰ AIR CONDITIONER-DUAL AUTO ۱ $۱۰۲٫۲۰
۸۸۴۶۰B BRACKET, COOLER CONDENSER, NO.1
۸۸۶۸۸-۳۵۵۷۰ ۱ $۱۶٫۳۳
۸۸۴۶۱A CORE, COOLER CONDENSER
۸۸۴۶۱-۶۰۱۱۱  رادیاتور کولر ۱ $۶۲۳٫۱۰
۸۸۴۶۷ CUSHION, COOLER CONDENSER, NO.1
۸۸۴۶۷-۲۸۰۵۰ ۲ $۳٫۸۴
۸۸۴۶۷-۱۲۰۳۰ *** STD. PART $۷٫۶۷
۸۸۴۶۷-۹۵۷۰۴ *** STD. PART $۲۴٫۸۷
۸۸۴۶۷A CUSHION, COOLER CONDENSER, NO.2
۸۸۴۶۷-۳۵۰۸۰ ۲ $۷٫۴۳
۸۸۴۷۴ DRYER, COOLER
۸۸۴۷۴-۱۷۰۱۰  رطوبت گیر رادیاتور کولر ۱ $۱۰۷٫۱۵
۸۸۵۵۰ موتور فن کولر
۸۸۵۵۰-۱۲۱۶۰ AIR CONDITIONER-DUAL AUTO ۱ $۴۴۳٫۷۲
۸۸۵۹۰ مجموعه فن کولر
۸۸۵۹۰-۶۰۰۶۰ AIR CONDITIONER-DUAL AUTO ۱ $۵۶۹٫۵۷
۸۸۶۴۵H SWITCH, PRESSURE NO.1
Not applicable
۸۸۶۸۸-۳۵۶۲۰ *** STD. PART $۱۲٫۴۵
۸۸۶۸۸-۳۵۶۳۰ *** STD. PART $۱۴٫۱۵
۸۸۶۸۸-۳۵۶۴۰ *** STD. PART $۱۴٫۹۴
۸۸۶۸۸-۳۵۶۵۰ *** STD. PART $۱۶٫۸۸
۸۸۶۸۸-۳۵۶۶۰ *** STD. PART $۹٫۷۳
۸۸۶۸۸-۶A700 *** STD. PART $۱۰٫۵۶
۸۸۶۸۸-۶A710 *** STD. PART $۱۴٫۸۷
۸۸۶۸۸-۶A720 *** STD. PART $۸٫۷۸
۸۸۶۸۸-۶A730 *** STD. PART $۸٫۷۸
۸۸۶۹۰K VALVE ASSY, MAGNET
Not applicable
۸۸۷۰۳ HOSE SUB-ASSY, DISCHARGE
۸۸۷۰۳-۶۰۱۸۰  لوله کولر ۱ $۲۷۰٫۰۰
۸۸۷۰۴ HOSE SUB-ASSY, SUCTION
۸۸۷۰۴-۶۰۳۹۰  لوله کولر ۱ $۳۶۲٫۷۱
۸۸۷۱۶A PIPE, COOLER REFRIGERANT LIQUID, A
۸۸۷۱۶-۶B800  لوله کولر ۱ $۹۲٫۲۸
۸۸۷۱۶B PIPE, COOLER REFRIGERANT LIQUID, B
لوله کولر
۸۸۷۱۸-۰۸۱۹۰ *** STD. PART $۳٫۰۸
۸۸۷۱۸-۱۶۶۶۰ *** STD. PART $۱٫۷۰
۸۸۷۱۸-۲۶۶۸۰ *** STD. PART $۱٫۵۴
۸۸۷۱۸-۲D140 *** STD. PART $۱۶٫۹۲
۸۸۷۱۸-۲D150 *** STD. PART $۸٫۳۴
۸۸۷۱۸-۳۵۱۷۰ *** STD. PART $۳٫۱۶
۸۸۷۱۸-۳۵۱۸۰ *** STD. PART $۱۳٫۳۶
۸۸۷۱۸-۶A580 *** STD. PART $۴٫۷۴
۸۸۷۱۸-۶A650 *** STD. PART $۳٫۳۶
۸۸۷۱۸-۶A690 *** STD. PART
۸۸۷۲۱A HOSE, LIQUID, A
Not applicable
۸۸۷۲۳B LABEL, COOLER SERVICE CAUTION
۱۶۷۹۳-۱۵۰۲۰ AIR CONDITIONER-DUAL AUTO, NO.2 ۱ $۱٫۲۳
۸۸۷۲۳-۲۰۰۸۱ AIR CONDITIONER-DUAL AUTO, NO.1 ۱ $۹٫۸۴
۸۸۷۲۶A لوله کولر
۸۸۷۱۶-۶B820 WITH(COOL BOX) (01/2006 – 08/2007) ۱ $۲۳۶٫۲۷
۸۸۷۱۶-۶B821 WITH(COOL BOX) (10/2007 – 07/2009) ۱ $۲۳۴٫۱۸
۸۸۷۲۶B PIPE, COOLER REFRIGERANT LIQUID, B
Not applicable
۸۸۷۲۷A لوله کولر
۸۸۷۱۷-۶B070 WITH(COOL BOX) (01/2006 – 08/2007) ۱ $۵۲۰٫۲۳
۸۸۷۱۷-۶B071 WITH(COOL BOX) (10/2007 – 07/2009) ۱ $۴۹۶٫۱۱
۸۸۸۹۱C PACKING C (FOR COOLER)
۳۶۸۶۷-۶۰۰۱۰ NO.1 ۱ $۱۱٫۲۷
۸۸۵۷۸-۶۰۳۳۰ NO.2 ۱ $۱۶٫۸۸

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید