خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » مخزن شیشه شور پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۸۵۳۸۱-۴۴۰۱۰  چشمه شیشه شور ۲ $۱۳٫۴۸
۸۵۳۰۱ INLET SUB-ASSY, WASHER
۸۵۳۰۱-۶۰۰۴۰  لوله ورودی آب مخزن ۱ $۷۲٫۷۵
۸۵۳۱۰ موتور شیشه شور
۸۵۳۳۰-۶۰۱۵۰ WITH(HEAD LAMP CLEANER) ۱ $۱۶۹٫۴۶
۸۵۳۳۰-۶۰۱۷۰ ۱ $۱۶۱٫۳۹
۸۵۳۱۷ WIRING ASSY, WASHER
۸۵۳۱۷-۶۰۳۰۰ ۱ $۱۴٫۱۱
۸۵۳۳۰ مخزن شیشه شور
۸۵۳۱۵-۶۰۳۰۰ ۱ $۱۲۰٫۵۱
۸۵۳۵۵-۶۰۱۵۰ WITH(HEAD LAMP CLEANER) ۱ $۱۲۶٫۵۲
۸۵۳۳۰A BUSH, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۳۶-۶۰۳۰۰ ۱ $۳٫۹۹
۸۵۳۳۲ CAP, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۱۶-۳۳۱۲۰  درب مخزن شیشه شور ۱ $۵٫۵۴
۸۵۳۳۳ FILTER, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۱۲-۶۳۰۱۰ ۱ $۱۲٫۱۸
۸۵۳۳۶J PROTECTOR, WASHER JAR
۸۵۳۳۶-۶۰۲۹۰ ۱ $۳۱٫۹۱
۸۵۳۴۸ JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.1
۸۵۳۴۹-۸۹۱۲۲ ۱ $۲٫۰۶
۸۵۳۴۸D JOINT, WINDSHIELD WASHER ELBOW, NO.1
۸۵۳۵۵-۱۴۴۸۱ ۱ $۳٫۲۰
۸۵۳۴۸E JOINT, WINDSHIELD WASHER ELBOW, NO.2
۸۵۳۵۵-۲۰۲۰۰ ۱ $۱٫۳۴
۸۵۳۴۸F JOINT, WINDSHIELD WASHER ELBOW, NO.3
۸۵۳۷۵-۶۰۲۹۰ ۱ $۲٫۸۵
۸۵۳۴۸G JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.2
۸۵۳۴۹-۸۹۱۲۲ ۱ $۲٫۰۶
۸۵۳۴۸M JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.3
۸۵۳۴۹-۸۹۱۲۲ ۱ $۲٫۰۶
۸۵۳۴۸N JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.4
۸۵۳۴۸-۱۲۲۵۰ ۱ $۱٫۲۳
۸۵۳۴۹ JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.1
۸۵۳۷۵-۱۰۲۶۰ ۲ $۲٫۱۰
۸۵۳۷۱ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM MOTOR TO JOINT)
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=60 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۱-۳۵۰۳۰ *** STD. PART $۲٫۶۵
۸۵۳۷۲ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.1
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=210 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۲B HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.2
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=1040 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۲H HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.3
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=630 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۲J HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.4
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=180 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۲K HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.5
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=40 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۲L HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.6
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=750 ۱ $۸٫۳۰
۸۵۳۷۳ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO NOZZLE)
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=200 ۲ $۸٫۳۰
۸۵۳۸۹D SPRING(WASHER HOSE)
۸۵۳۸۵-۶۰۰۴۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید