خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » تیغه برف پاک کن پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۸۵۱۱۰ MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۱۰-۶۰۳۴۰  موتور برف پاک کن ۱ $۲۶۳٫۲۴
۸۵۱۱۰-۶۰۳۵۰ CHINA SPEC&COLD SPEC ۱ $۲۹۳٫۰۹
۸۵۱۱۱A COVER, FRONT WIPER MOTOR
۸۵۱۱۱-۶۰۱۲۰ ۱
۸۵۱۱۱-۶۰۱۳۰ CHINA SPEC&COLD SPEC ۱ $۲۴٫۴۷
۸۵۱۱۱B CLAMP, FRONT WIPER MOTOR COVER
۸۵۳۷۱-۶۰۰۴۰ ۱ $۲٫۱۳
۸۵۱۵۰B LINK ASSY, WIPER
۸۵۱۵۰-۶۰۲۶۰ ۱ $۲۰۱٫۴۴
۸۵۱۵۰-۶۰۲۷۰ CHINA SPEC&COLD SPEC ۱ $۲۰۱٫۴۴
۸۵۱۹۲ COVER, WINDSHIELD WIPER ARM
۸۵۲۹۲-۱۳۰۱۰ ۲ $۵٫۸۵
۸۵۲۱۱B ARM, FRONT WIPER, RH
۸۵۲۱۱-۶۰۲۳۰  بازویی برف پاک کن راست ۱ $۸۹٫۷۵
۸۵۲۱۲A تیغه برف پاک کن راست
۸۵۲۱۲-۶۰۱۹۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۴/۲۰۰۶) ۱ $۲۸٫۱۹
۸۵۲۱۲-۶۰۱۹۱ (۰۶/۲۰۰۶ – ) ۱ $۲۵٫۷۷
۸۵۲۱۴A لاستیک تیغه برف پاک کن راست
۸۵۲۱۴-۴۸۰۳۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۴/۲۰۰۶) ۱ $۲۰٫۹۵
۸۵۲۱۴-۴۸۰۳۱ (۰۶/۲۰۰۶ – ) ۱ $۲۰٫۹۵
۸۵۲۱۴B RUBBER, WIPER, LH
۸۵۲۱۴-۴۸۰۱۰  لاستیک تیغه برف پاک کن چپ ۱ $۲۱٫۹۴
۸۵۲۲۱B ARM, FRONT WIPER, LH
۸۵۲۲۱-۶۰۲۴۰  بازویی برف پاک کن چپ ۱ $۸۲٫۰۴
۸۵۲۲۲A تیغه برف پاک کن چپ
۸۵۲۲۲-۴۸۰۴۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید