خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر » تیغه برف پاک کن لندکروزر ۲۰۰۸-
۸۵۱۱۰ MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۱۰-۶۰۳۹۰ ۱ موتور برف پاک کن
۸۵۱۶۰ LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۵۰-۶۰۳۱۰ ۱ $۱۸۴٫۰۸
۸۵۱۷۸ NUT (FOR FRONT WIPER ARM SETTING)
۹۰۱۸۲-۱۰۰۰۶ ۲ $۱٫۰۷
۸۵۲۱۱B ARM, FRONT WIPER, RH
۸۵۲۱۱-۶۰۲۶۰ ۱ بازویی برف پاک کن
۸۵۲۱۲A BLADE, FR WIPER, RH
۸۵۲۲۲-۵۳۰۷۱ ۱ تیغه برف پاک کن راست
۸۵۲۱۴A RUBBER, WIPER, RH
۸۵۲۱۴-۵۳۰۸۰ ۱ لاستیک تیغه برف پاک کن راست
۸۵۲۱۴B RUBBER, WIPER, LH
۸۵۲۱۴-۳۰۳۸۰ ۱ لاستیک تیغه برف پاک کن چپ
۸۵۲۲۱B ARM, FRONT WIPER, LH
۸۵۲۲۱-۶۰۲۸۰ ۱ بازووی برف پاک کن چپ
۸۵۲۲۲A BLADE, FR WIPER, LH
۸۵۲۲۲-۴۲۱۱۰ ۱ تیغه برف پاک کن چپ
۸۵۲۹۲B CAP, FRONT WIPER ARM HEAD
۸۵۲۹۲-۱۳۰۱۰ ۲ $۵٫۸۵
۸۹۹۴۱ SENSOR, RAIN
Not applicable
۸۹۹۴۳ COVER, RAIN SENSOR
Not applicable
۸۹۹۴۴ TAPE, RAIN SENSOR
Not applicable

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید