خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر » چراغ جلو لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰
۸۱۱۱۰D لامپ نور بالا
۹۰۹۸۱-۱۳۰۷۵ ۱۲V 55W, HALOGEN ۲ $۳۰٫۴۴
۸۱۱۱۰L لامپ نور پایین
۹۰۹۸۱-۲۰۰۱۳ ۴۵V 35W, SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (09/2007 – 12/2007) ۲ $۴۲۹٫۱۰
۹۰۹۸۱-۲۰۰۲۱ ۴۵V 35W, SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (01/2008 – 01/2009) ۲ $۳۹۲٫۱۳
۸۱۱۲۵ جا زغالی چراغ
۸۱۱۲۵-۶۰C80 ۲ $۳۴٫۵۲
۸۱۱۲۵-۶۰D00 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) ۲ $۳۴٫۵۲
۸۱۱۳۴ GASKET, HEADLAMP
۹۰۰۷۵-۶۸۰۰۷ SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) X $۱۰٫۷۵
۸۱۱۳۵ چراغ جلو کامل راست
۸۱۱۳۰-۶۰C80 (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۳۸۴٫۶۱
۸۱۱۳۰-۶۰C81 (۰۱/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۰۹) ۱ $۳۸۴٫۶۱
۸۱۱۴۰-۶۰D20 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (09/2007 – 12/2007) ۱ $۱,۴۰۸٫۵۰
۸۱۱۴۰-۶۰D21 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (01/2008 – 12/2009) ۱ $۱,۳۴۱٫۴۴
۸۱۱۳۹ COVER, HEADLAMP SOCKET
۸۱۱۸۹-۲۸A10 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) ۲ $۱۶٫۱۳
۸۱۱۷۵ چراغ جلو کامل چپ
۸۱۰۷۰-۶۰C90 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (09/2007 – 12/2007) ۱ $۱,۴۰۸٫۵۰
۸۱۰۷۰-۶۰C91 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (01/2008 – 12/2009) ۱ $۱,۳۴۱٫۴۴
۸۱۱۷۰-۶۰C50 (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۳۸۴٫۶۱
۸۱۱۷۰-۶۰C51 (۰۱/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۰۹) ۱ $۳۱۷٫۴۶
۸۱۱۹۳ RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER RH
۸۱۱۹۳-۶۰۰۵۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۱۹۳C RETAINER, RH HEADLAMP PROTECTOR, UPPER RH
۸۱۱۹۳-۶۰۰۶۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۱۹۴ RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER LH
۸۱۱۹۴-۶۰۰۵۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۱۹۴D RETAINER, LH HEADLAMP PROTECTOR, UPPER LH
۸۱۱۹۴-۶۰۰۶۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۱۹۵A RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LOWER RH
۸۱۱۹۵-۶۰۰۵۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۱۹۵B RETAINER, RH HEADLAMP PROTECTOR, LOWER RH
۸۱۱۹۵-۶۰۰۶۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۱۹۶A RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LOWER LH
۸۱۱۹۶-۶۰۰۴۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۱۹۶C RETAINER, LH HEADLAMP PROTECTOR, LOWER LH
۸۱۱۹۶-۶۰۰۵۰ ۱ $۱۱٫۶۶
۸۱۵۱۰C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
۹۰۹۸۱-۱۵۰۲۱ ۱۲V 21W, AMBER ۲ $۵٫۱۴
۸۱۶۱۰F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
۹۹۱۳۲-۱۲۰۵۰ ۱۲V 5W ۲ $۳٫۶۸
۸۵۶۶۱ موتور تنظیم راست
۸۵۶۶۱-۱۲۰۱۰ SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) ۱ $۲۳۶٫۳۱
۸۵۶۶۲ موتور تنظیم چپ
۸۵۶۶۱-۱۲۰۱۰ SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) ۱ $۲۳۶٫۳۱
۸۵۶۶۹ PACKING, HEADLAMP LEVELING MOTOR BASE
۹۰۰۷۵-۹۹۱۲۰ SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) ۲

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید