خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر » کمپرسور کولر لندکروزر ۲۰۰۱-۲۰۰۷
۸۸۳۰۱ ROTOR SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH
۸۸۴۱۲-۲۲۰۷۰ ۱ $۴۵۱٫۴۳
۸۸۳۰۲ STATOR SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH
۸۸۴۱۱-۲A030 ۱ $۲۳۰٫۸۶
۸۸۳۲۰ کمپرسور کولر
۸۸۳۲۰-۶۰۵۹۰ W(DUAL AIR CONDITIONER) ۱ $۱,۶۴۴٫۷۸
۸۸۳۲۰-۶۰۷۳۰ W(SINGLE AIR CONDITIONER) (08/2002 – 04/2005) ۱ $۲,۱۷۰٫۸۲
۸۸۳۲۰-۶۰۷۵۰ W(DUAL AIR CONDITIONER) (08/2002 – 04/2005) ۱ $۱,۶۴۴٫۷۸
۸۸۳۳۰A WASHER (FOR MAGNET CLUTCH)
۸۸۳۳۵-۱۴۰۲۰ ۱ $۲٫۸۱
۸۸۳۳۶ SENSOR, COMPRESSOR
۸۸۳۳۶-۶۰۱۲۰ ۱ $۱۳۹٫۶۱
۸۸۴۰۳ HUB SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH
۸۸۴۰۳-۳۰۲۹۰ ۱ $۱۶۵٫۷۸
۸۸۴۱۰ مگنت کلاچ
۸۸۴۱۰-۶۰۳۳۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۴/۲۰۰۵) ۱ $۷۱۴٫۲۰
۸۸۴۱۰-۶A040 (۰۸/۲۰۰۵ – ) ۱ $۶۳۶٫۷۴
۸۸۴۳۱ پایه کمپرسور کولر
۸۸۴۳۱-۶۰۲۰۰ W(SINGLE AIR CONDITIONER) ۱ $۵۳۲٫۴۴
۸۸۴۳۱-۶۰۲۱۰ W(DUAL AIR CONDITIONER) ۱ $۴۵۳٫۶۱
۸۸۴۴۶ BOLT, IDLE PULLEY
۸۸۴۴۶-۳۵۰۴۰ ۱ $۲۰٫۷۲
۸۸۵۴۵ هرزگرد کولر
۸۸۴۴۰-۲۶۰۹۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید