خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر » رادیات بخاری لندکروزر استیشن ۲۰۰۱-۲۰۰۷
۸۷۱۰۳ MOTOR SUB-ASSY, HEATER BLOWER, W/FAN
۸۷۱۰۳-۶۰۲۵۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ موتور بخاری
۸۷۱۰۶A SERVO SUB-ASSY, DAMPER
۸۷۱۰۶-۶۰۱۱۱ ۱ $۲۷۰٫۴۷
۸۷۱۰۶C SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR BLOWER)
۸۷۱۰۶-۶۰۲۰۰ ۱ $۱۸۶٫۳۸
۸۷۱۰۶M SERVO SUB-ASSY, DAMPER, NO.2
۸۷۱۰۶-۶۰۱۲۰ ۱ $۱۸۳٫۱۷
۸۷۱۰۷ UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR
۸۷۱۰۷-۶۰۳۷۱ ۱ رادیات بخاری
۸۷۱۲۸-۶۰۰۲۰ *** STD. PART $۱٫۴۲
۸۷۱۲۸-۶۰۰۳۰ *** STD. PART $۷٫۵۵
۸۷۱۳۰ BLOWER ASSY, HEATER, FRONT
۸۷۱۳۰-۶۰۳۶۳ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ موتور بخاری
۸۷۱۳۰C RELAY, HEATER BLOWER MOTOR
۸۸۶۳۰-۲۶۰۴۰ ۲ $۵۸٫۶۷
۸۷۱۳۸ RESISTOR, HEATER BLOWER
۸۷۱۳۸-۶۰۰۸۰ ۱ $۴۱٫۴۳
۸۷۱۵۰ RADIATOR ASSY, HEATER
۸۷۱۵۰-۶۰۴۳۴ ۱ مجموعه کامل بخاری
۸۷۱۶۵ CONTROL, BLOWER MOTOR, NO.1
Not applicable
۸۷۲۱۱E DUCT, AIR
۸۷۲۱۱-۶۰۳۱۰ ۱ $۱۲۰٫۵۱
۸۷۶۱۶-۳۵۰۱۰ *** STD. PART $۷٫۲۷
۸۸۶۳۰Z RELAY, BLOWER EXTRA HIGH
۸۸۶۳۰-۱۶۰۹۰ ۱ $۱۴۷٫۲۴
۸۸۶۶۹-۶۰۰۳۰ *** STD. PART $۱۲٫۶۹
۸۸۸۹۷-۱۲۲۱۰ *** STD. PART $۲۴٫۵۵
۸۸۸۹۷R ASPIRATOR
Not applicable
۹۰۱۱۹-۰۶۰۹۲ *** STD. PART $۱٫۳۴
۹۰۱۷۹-۰۶۳۱۴ *** STD. PART

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید