خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر » تیغه و موتور برف پاک کن لندکروزر استیشن ۲۰۰۱-۲۰۰۷
۸۵۱۱۰ MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۱۰-۶۰۲۹۰ ۱ موتور برف پاک کن
۸۵۱۶۰ LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۵۰-۶۰۲۳۰ ۱ $۲۵۳٫۶۷
۸۵۱۷۸ NUT (FOR FRONT WIPER ARM SETTING)
۹۰۱۷۹-۰۸۱۱۳ ۲ $۱٫۳۴
۸۵۲۱۱B ARM, FRONT WIPER, RH
۸۵۲۱۱-۶۰۲۰۰ ۱ بازویی برف پاک کن راست
۸۵۲۱۲A BLADE, FR WIPER, RH
۸۵۲۱۲-۶۰۱۷۱ ۱ تیغه برف پاک کن راست
۸۵۲۱۴A RUBBER, WIPER, RH
۸۵۲۱۴-۴۸۰۱۰ ۱ لاستیک تیغه برف پاک کن راست
۸۵۲۱۴B RUBBER, WIPER, LH
۸۵۲۱۴-۵۰۱۰۰ ۱ لاستیک تیغه برف پاک کن چپ
۸۵۲۲۱B ARM, FRONT WIPER, LH
۸۵۲۲۱-۶۰۲۱۰ ۱ بازویی برف پاک کن چپ
۸۵۲۲۲A BLADE, FR WIPER, LH
۸۵۲۲۲-۶۰۲۱۱ ۱ تیغه برف پاک کن چپ
۸۵۲۲۴A PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.1
Not applicable
۸۵۲۲۴B PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.2
Not applicable
۸۵۲۲۴C PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.3
Not applicable
۸۵۲۲۴D PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.4
Not applicable
۸۵۲۹۲B CAP, FRONT WIPER ARM HEAD
۸۵۲۹۲-۴۴۰۱۰ ۲

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید