خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر » سنسور ABS لندکروزر استیشن ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۸۶۶۵۲A BUZZER ASSY, SKID CONTROL
Not applicable
۸۸۲۶۳A RELAY, SKID CONTROL
۸۸۲۶۳-۲۴۰۲۰ ۱ $۵۸٫۶۳
۸۸۲۶۳E RELAY, SKID CONTROL NO.2
۸۸۲۶۳-۲۴۰۳۰ ۱ $۶۱٫۰۸
۸۸۲۶۳G RELAY, SKID CONTROL
۸۹۶۳۳-۲۴۰۱۰ ۱ $۷۳٫۲۲
۸۸۲۶۶B CLAMP, SKID CONTROL SENSOR, NO.1
۸۸۲۶۶-۶۰۳۹۰ ۱ $۸٫۷۰
۸۸۲۶۶C CLAMP, SKID CONTROL SENSOR, NO.2
۸۸۲۶۶-۶۰۴۰۰ ۱ $۸٫۷۰
۸۹۱۸۳A SENSOR, YAWRATE
Not applicable
۸۹۴۴۱A SENSOR, DECELERATION
۸۹۴۴۰-۶۰۰۹۰ ۱ $۴۵۴٫۵۶
۸۹۵۴۰ COMPUTER ASSY, SKID CONTROL
۸۹۵۴۰-۶۰۴۱۰ ۱ $۷۳۴٫۹۹
۸۹۵۴۲ SENSOR, SPEED, FRONT RH
۸۹۵۴۲-۶۰۰۴۰ ۱ سنسور سرعت چرخ جلو راست
۸۹۵۴۳ SENSOR, SPEED, FRONT LH
۸۹۵۴۳-۶۰۰۱۰ ۱ سنسور سرعت چرخ جلو چپ
۸۹۵۴۵ SENSOR, SPEED, REAR RH
۸۹۵۴۵-۶۰۰۳۰ ۱ سنسور سرعت چرخ عقب راست
۸۹۵۴۶ SENSOR, SPEED, REAR LH
۸۹۵۴۶-۶۰۰۳۰ ۱ سنسور سرعت چرخ عقب چپ

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید