خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر » کامپیوتر لندکروزر وانت ۴۵۰۰ مدل ۲۰۰۷-۲۰۰۹
۲۸۳۸۰ RELAY ASSY, FUEL PUMP
۲۸۳۸۰-۶۶۰۱۰ ۱ رله پمپ بنزین
۲۸۳۸۰F RELAY ASSY, FUEL PUMP SELECT
Not applicable
۸۵۹۱۰A RELAY ASSY, CIRCUIT OPENING (FOR EFI)
۸۵۹۱۰-۶۰۰۱۰ ۱ $۱۱۶٫۰۴
۸۵۹۱۵A RELAY, MAIN
۸۵۹۱۵-۶۰۰۴۰ ۱ $۱۱۷٫۷۸
۸۵۹۹۹F BRACKET, RELAY
Not applicable
۸۹۴۲۱ SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۱-۲۰۱۹۰ ۱ سنسور وکیوم
۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۲-۳۵۰۱۰ ۱ مهره آب
۸۹۴۲۴ SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۴-۱۲۰۱۰ ۱ سنسور هواکش
۸۹۴۵۲ SENSOR, THROTTLE POSITION (FOR E.F.I.)
Not applicable
۸۹۴۵۶ RESISTOR, VARIABLE
Not applicable
۸۹۴۵۹A BRACKET, VARIABLE RESISTOR
Not applicable
۸۹۶۶۱ COMPUTER, ENGINE CONTROL
۸۹۶۶۶-۶۰۶۷۱ COLOMBIA CKD PACKAGE ۱ کامپیوتر
۸۹۶۶۷ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
۸۹۶۶۷-۶۰۲۳۰ VENEZUELA CKD PACKAGE ۱ $۹٫۴۹
۸۹۶۶۷E BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.1
Not applicable
۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
۸۹۶۶۸-۶۰۱۸۰ ۱ $۱۰٫۸۳
۸۹۶۶۹ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.3
Not applicable

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید