خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم گیربکس و جلوبندی RX » لنت عقب RX350 مدل ۲۰۰۸
۰۴۴۶۶ PAD KIT, DISC BRAKE, REAR
۰۴۴۶۶-۴۸۰۹۰ MARK SUMITOMO PS506H ۱ لنت ترمز عقب
۰۴۴۷۹A CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR
۰۴۴۷۹-۴۸۰۵۰ ۱ لوازم سیلندر چرخ عقب
۰۴۹۴۶ SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE)
۰۴۹۴۶-۴۸۰۶۰ ۱ شیم لنت عقب
۰۴۹۴۸ FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR
۰۴۹۴۸-۴۸۰۲۰ ۱ خار لنت عقب
۳۱۴۷۸C CAP, BLEEDER PLUG(FOR REAR DISC BRAKE)
۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲٫۲۱
۴۷۵۴۷C PLUG, BLEEDER(FOR REAR DISC BRAKE)
۴۷۵۴۷-۲۰۰۱۰ ۲ $۴٫۳۵
۴۷۷۲۱C MOUNTING, REAR DISC BRAKE CYLINDER, RH
۴۷۸۲۱-۴۸۰۵۰ ۱ فکی سیلندر چرخ عقب راست
۴۷۷۲۲A MOUNTING, REAR DISC BRAKE CYLINDER, LH
۴۷۸۲۱-۴۸۰۵۰ ۱ فکی سیلندر چرخ عقب چپ
۴۷۷۳۰B CYLINDER ASSY, REAR DISC BRAKE, RH
۴۷۸۳۰-۴۸۰۵۰ ۱ سیلندر چرخ عقب راست
۴۷۷۳۱B PISTON, REAR DISC BRAKE
۴۷۷۳۱-۴۸۰۵۰ ۲ پیستون سیلندر چرخ عقب
۴۷۷۵۰A CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, REAR LH
۴۷۸۵۰-۴۸۰۵۰ ۱ سیلندر چرخ عقب چپ
۴۷۷۶۹A BUSH, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)
۴۷۷۶۹-۳۳۰۲۰ ۲ $۰٫۹۵
۴۷۷۷۵D BOOT, BUSH DUST(FOR REAR DISC BRAKE)
۴۷۷۷۵-۴۱۰۳۰ ۴ $۵٫۲۲
۴۷۸۱۰A BOLT, HEXAGON(FOR REAR CALIPER)
۹۰۱۰۵-۱۲۱۷۴ ۴ $۲٫۰۶
۴۷۸۱۴ PIN, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)
۴۷۸۱۴-۴۸۰۵۰ ۲ $۲٫۳۷
۴۷۸۱۵ PIN, REAR CYLINDER SLIDE, NO.2(FOR REAR DISC BRAKE)
۴۷۸۱۵-۴۸۰۵۰ ۲ $۲٫۳۷
۴۷۸۱۶ PLATE, PAD SUPPORT, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)
۴۷۸۱۶-۴۸۰۵۰ ۲ $۸٫۵۸
۴۷۸۱۷ PLATE, PAD SUPPORT. NO.2(FOR REAR DISC BRAKE)

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید