خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم گیربکس و جلوبندی RX » تلسکوپی فرمان لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸
۴۵۰۲۶ COVER SUB-ASSY, STEERING COLUMN HOLE, NO.2
۴۵۰۲۶-۴۸۰۵۰ ۱ $۵۱٫۵۶
۴۵۲۰۱B RING, SHAFT SNAP(FOR STEERING MAIN SHAFT)
۹۰۵۲۰-۱۷۰۰۴ T=1.20 ۱ $۱٫۵۸
۴۵۲۰۲ SHAFT SUB-ASSY, STEERING INTERMEDIATE
۴۵۲۰۲-۴۸۰۶۰  چهارشاخه فرمان پایین ۱ $۳۱۸٫۳۵
۴۵۲۱۰ SHAFT ASSY, STEERING MAIN
۴۵۲۱۰-۴۸۰۲۰  میل فرمان ۱ $۲۴۵٫۳۳
۴۵۲۳۰B JOINT ASSY, STEERING SHAFT UNIVERSAL
۴۵۲۳۰-۴۸۰۵۰  چهار شاخه فرمان بالا ۱ $۱۷۱٫۸۳
۴۵۲۵۰ تلسکوپی فرمان
۴۵۲۵۰-۴۸۰۳۰ LUXURY PACKAGE ۱ $۹۷۸٫۳۸
۴۵۲۵۰-۴۸۰۵۰ ۱ $۶۷۲٫۹۶
۴۵۲۵۳ COVER, STEERING COLUMN HOLE
۴۵۲۵۳-۴۸۰۴۰ ۱ $۲۳٫۸۸
۴۵۲۵۴ SHIELD, STEERING COLUMN HOLE
۴۵۲۵۴-۴۸۰۴۰ ۱ $۴۱٫۸۳
۴۵۲۷۱ CLAMP, STEERING COLUMN, UPPER
۴۵۲۷۱-۱۲۰۶۰ ۱ $۱۶٫۰۱
۴۵۲۸۰A BRACKET ASSY, STEERING COLUMN, UPPER
۴۵۲۸۰-۴۸۰۳۰ ۱ $۳۴۷٫۹۳
۴۵۲۸۶ قاب فرمان
۴۵۲۸۶-۴۸۹۰۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱ $۹۳٫۱۱
۴۵۲۸۶-۴۸۹۰۰-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۹۳٫۱۱
۴۵۲۸۶-۴۸۹۰۲-C0 LUXURY PACKAGE, BLACK, TRIM1*, 2* ۱ $۹۷٫۴۲
۴۵۲۸۶-۴۸۹۰۲-E0 LUXURY PACKAGE, SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۹۷٫۴۲
۴۵۲۸۹C COVER, STEERING COLUMN, LWR NO.2
۴۵۲۸۹-۴۸۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱ $۶٫۸۴
۴۵۲۸۹-۴۸۰۱۰-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۶٫۸۴
۴۵۸۹۷ BOLT, STEERING LOCK SET
۴۵۸۹۷-۱۲۰۲۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید