خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی IS » لوازم گیربکس و جلوبندی IS » کمک عقب لکسوس IS300 مدل ۲۰۰۸ و IS250
۴۲۳۰۴ CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, RH
۴۲۳۰۴-۳۰۰۹۰ سگدست عقب راست ۱ $۴۵۹٫۱۰
۴۲۳۰۵ CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, LH
۴۲۳۰۵-۳۰۰۹۰  سگدست عقب چپ ۱ $۴۵۹٫۱۰
۴۸۲۳۱A SPRING, COIL, REAR RH
۴۸۲۳۱-۵۳۱۸۱  فنر لول عقب راست ۱ $۱۰۴٫۴۳
۴۸۲۳۱-۵۳۲۰۱ PHILIPPINE SPEC ۱ $۱۰۷٫۷۹
۴۸۲۳۱B SPRING, COIL, REAR LH
۴۸۲۳۱-۵۳۱۸۱  فنر لول عقب چپ ۱ $۱۰۴٫۴۳
۴۸۲۳۱-۵۳۲۰۱ PHILIPPINE SPEC ۱ $۱۰۷٫۷۹
۴۸۲۵۷A INSULATOR, REAR COIL SPRING, LOWER
۴۸۱۵۸-۳۰۰۲۰  گردگیر زیر فنر لول ۲ $۷٫۹۱
۴۸۲۵۷C INSULATOR, REAR COIL SPRING, UPPER RH
۴۸۲۵۷-۳۰۰۷۰  گردگیر بالای فنرلول راست ۱ $۹٫۸۸
۴۸۲۵۹A INSULATOR, REAR COIL SPRING, UPPER LH
۴۸۲۵۷-۳۰۰۷۰  گردگیر بالای فنرلول چپ ۱ $۹٫۸۸
۴۸۳۴۱A BUMPER, REAR SPRING, NO.1 RH
۴۸۳۴۱-۳۰۱۱۰ ۱ $۳۵٫۵۸
۴۸۳۴۱B BUMPER, REAR SPRING, NO.1 LH
۴۸۳۴۱-۳۰۱۱۰ ۱ $۳۵٫۵۸
۴۸۴۰۹ CAM SUB-ASSY, REAR SUSPENSION TOE ADJUST
۴۸۴۰۹-۳۰۰۲۰ ۲ $۱۲٫۸۵
۴۸۴۵۲R PLATE, REAR SUSPENSION TOE ADJUST, NO.2
۴۸۴۵۲-۳۰۰۴۰ ۲ $۹٫۹۲
۴۸۵۳۰ کمک عقب راست
۴۸۵۳۰-۸۰۵۰۶ MARK 48530-53240 ۱
۴۸۵۳۰-۸۰۵۰۸ MARK 48530-53260, CHINA SPEC ۱
۴۸۵۳۰-۸۰۵۰۹ MARK 48530-53270, PHILIPPINE SPEC ۱
۴۸۵۳۰B WASHER, REAR SHOCK ABSORBER CUSHION, NO.1
۹۰۹۴۸-۰۳۰۲۱ ۲ $۹٫۸۱
۴۸۵۳۰G CUSHION, REAR SHOCK ABSORBER, NO.1
۹۰۹۴۸-۰۱۰۸۹ ۲ $۱۳٫۲۱
۴۸۵۳۰K CUSHION, REAR SHOCK ABSORBER, NO.2
۹۰۹۴۸-۰۱۰۹۰ ۲ $۲۱٫۲۳
۴۸۵۴۰ کمک عقب چپ
۴۸۵۳۰-۸۰۵۰۶ MARK 48530-53240 ۱
۴۸۵۳۰-۸۰۵۰۸ MARK 48530-53260, CHINA SPEC ۱
۴۸۵۳۰-۸۰۵۰۹ MARK 48530-53270, PHILIPPINE SPEC ۱
۴۸۷۰۵ LINK SUB-ASSY, TOE CONTROL, RH
۴۸۷۰۵-۵۳۰۲۰ میل تعادل عقب راست ۱ $۵۳٫۲۲
۴۸۷۰۶B LINK SUB-ASSY, TOE CONTROL, LH
۴۸۷۰۶-۵۳۰۲۰  میل تعادل عقب چپ ۱ $۵۳٫۲۲
۴۸۷۱۰A ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.1 RH
۴۸۷۱۰-۵۳۰۲۰  میل تعادل عقب راست ۱ $۱۹۲٫۳۱
۴۸۷۲۰A ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.1 LH
۴۸۷۱۰-۵۳۰۲۰  میل تعادل عقب چپ ۱ $۱۹۲٫۳۱
۴۸۷۳۰F ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 RH
۴۸۷۳۰-۳۰۰۹۰  طبق عقب راست ۱ $۱۵۷٫۷۵
۴۸۷۴۰F ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 LH
۴۸۷۴۰-۳۰۱۱۰  طبق عقب چپ ۱ $۱۵۷٫۷۵
۴۸۷۵۰H SUPPORT ASSY, REAR SUSPENSION, RH
۴۸۷۵۰-۳۰۱۵۰ ۱ $۱۵۳٫۲۸
۴۸۷۵۰J NUT(FOR REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER RH)
۹۰۱۷۹-۱۲۱۲۷ ۱ $۱٫۳۰
۴۸۷۶۰B SUPPORT ASSY REAR SUSPENSION, LH
۴۸۷۵۰-۳۰۱۵۰ ۱ $۱۵۳٫۲۸
۴۸۷۶۰C NUT(FOR REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER LH)
۹۰۱۷۹-۱۲۱۲۷ ۱ $۱٫۳۰
۴۸۷۷۰J ARM ASSY, UPPER CONTROL, REAR NO.1
۴۸۷۷۰-۳۰۰۹۰  میل تعادل عقب بالایی ۲ $۱۰۸٫۵۷
۴۸۷۹۰D ARM ASSY, UPPER CONTROL, REAR NO.2
۴۸۷۹۰-۵۳۰۳۰ میل تعادل عقب بالایی ۲ $۱۸۸٫۶۳
۴۸۸۰۵ BAR SUB-ASSY, REAR STABILIZER
۴۸۸۰۵-۵۳۰۱۰  میل تعادل عقب ۱ $۲۱۶٫۳۹
۴۸۸۱۲ BAR, STABILIZER, REAR
۴۸۸۱۲-۵۳۰۸۰  میل تعادل عقب ۱ $۱۵۸٫۶۶
۴۸۸۳۰A NUT(FOR REAR STABILIZER LINK)
۹۰۱۷۹-۱۲۱۵۱ ۲ $۱٫۲۷
۴۸۸۳۰D LINK ASSY, REAR STABILIZER, RH
۴۸۸۳۰-۳۰۰۹۰  سیبک موجگیر عقب راست ۱ $۸۷٫۲۶
۴۸۸۴۰A LINK ASSY, REAR STABILIZER, LH
۴۸۸۳۰-۳۰۰۹۰  سیبک موجگیر عقب چپ ۱ $۸۷٫۲۶

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید