خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی IS » لوازم گیربکس و جلوبندی IS » لنت جلو لکسوس IS300 مدل ۲۰۰۸ و IS250 کروک
۰۴۴۶۵ PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۴۶۵-۳۰۴۱۰ MARK TEXTAR T4146 ۱ لنت جلو
۰۴۴۶۵-۵۳۰۴۰ MARK TEXTAR T4146, PHILIPPINE SPEC ۱ لنت جلو
۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۴۷۸-۲۲۰۴۰ ۱ لوازم سیلندر چرخ جلو
۰۴۴۷۸-۳۰۲۵۰ PHILIPPINE SPEC ۱ لوازم سیلندر چرخ جلو
۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT
۰۴۹۴۵-۲۲۱۵۲ ۱  شیم لنت
۰۴۹۴۵-۵۳۰۵۰ PHILIPPINE SPEC ۱ شیم لنت
۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۹۴۷-۲۲۰۷۰ ۱ خار لنت
۰۴۹۴۷-۵۳۰۲۰ PHILIPPINE SPEC ۱ خار لنت
۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE)
۳۱۴۷۸-۱۴۰۱۰ ۲ $۴٫۱۱
۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ PHILIPPINE SPEC ۲ $۲٫۲۱
۴۷۵۴۷B PLUG, BLEEDER(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۵۴۷-۲۷۰۳۰ PHILIPPINE SPEC ۲ $۴٫۶۷
۴۷۵۴۷-۵۰۰۱۰ ۲ $۳٫۸۷
۴۷۷۱۰A BOLT, HEXAGON(FOR FRONT DISC BRAKE CALIPER)
۹۱۵۵۲-K1240 *۱۲-۱٫۲۵PX40-30 ۴ $۲٫۲۱
۴۷۷۱۵A PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE
۴۷۷۱۵-۲۲۰۷۰ PHILIPPINE SPEC ۲ $۹٫۴۵
۴۷۷۱۵B BOLT(FOR FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE)
۹۰۱۰۵-۰۸۱۶۴ PHILIPPINE SPEC ۴ $۱٫۲۷
۴۷۷۱۵D PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE, NO.2
۴۷۷۱۵-۵۲۱۹۰ PHILIPPINE SPEC ۲ $۸٫۹۷
۴۷۷۲۱ MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, RH
۴۷۷۲۱-۵۳۰۶۰ PHILIPPINE SPEC ۱ فکی سیلندر چرخ جلو راست
۴۷۷۲۲ MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, LH
۴۷۷۲۲-۵۳۰۶۰ PHILIPPINE SPEC ۱ فکی سیلندر چرخ جلو چپ
۴۷۷۳۰ CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH
۴۷۷۳۰-۲۲۴۶۰ ۱ سیلندر چرخ جلو راست
۴۷۷۳۰-۵۳۰۶۰ PHILIPPINE SPEC ۱ سیلندر چرخ جلو راست
۴۷۷۳۱ PISTON, FRONT DISC BRAKE
۴۷۷۳۱-۵۰۰۷۰ ۸ پیستون سیلندر چرخ جلو
۴۷۷۳۱-۵۳۰۶۰ PHILIPPINE SPEC ۲ پیستون سیلندر چرخ جلو
۴۷۷۳۱A RING, SET(FOR FRONT DISC BRAKE PISTON)
۹۰۵۲۰-۸۶۰۰۵ PHILIPPINE SPEC ۲ $۴٫۶۷
۴۷۷۵۰ CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH
۴۷۷۵۰-۲۲۴۶۰ ۱ سیلندر چرخ جلو چپ
۴۷۷۵۰-۵۳۰۶۰ PHILIPPINE SPEC ۱ سیلندر چرخ جلو چپ
۴۷۷۶۹ BUSH, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۶۹-۵۰۰۱۰ PHILIPPINE SPEC ۲ $۵٫۳۰
۴۷۷۷۱ PLATE, PAD WEAR INDICATOR, NO.1
۴۷۷۷۱-۳۳۳۴۰ PHILIPPINE SPEC ۴ $۲٫۲۱
۴۷۷۷۵ BOOT, BUSH DUST(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۷۵-۵۰۰۱۰ PHILIPPINE SPEC ۴ $۳٫۴۴
۴۷۷۸۱ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT RH
۴۷۷۸۱-۲۲۲۰۰ ۱ $۳۸٫۳۱
۴۷۷۸۱-۳۰۲۲۰ PHILIPPINE SPEC ۱ $۳۵٫۰۳
۴۷۷۸۲ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT LH
۴۷۷۸۲-۲۲۲۰۰ ۱ $۳۸٫۳۱
۴۷۷۸۲-۳۰۲۲۰ PHILIPPINE SPEC ۱ $۳۵٫۰۳
۴۷۷۹۵ PLATE, FRONT DISC BRAKE CALIPER, NO.1
۴۷۷۹۵-۳۰۵۲۰ PHILIPPINE SPEC ۴ $۵٫۱۸

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید