خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم گیربکس و جلوبندی RX » جعبه فرمان لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸
۴۴۲۰۰ LINK ASSY, POWER STEERING
۴۴۲۰۰-۴۸۰۹۱ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۸) ۱ جعبه فرمان
۴۴۲۰۰-۴۸۱۸۰ (۰۹/۲۰۰۸ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱
۴۵۰۴۶A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
۹۰۱۷۱-۱۲۰۲۸ ۲ $۱٫۹۴
۴۵۴۶۰ ROD ASSY, TIE, RH
۴۵۴۶۰-۲۹۴۳۵ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۴/۲۰۰۷) ۱ سیبک فرمان راست
۴۵۴۶۰-۴۹۰۷۵ (۰۶/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ سیبک فرمان راست
۴۵۴۷۰ ROD ASSY, TIE, LH
۴۵۴۶۰-۲۹۴۳۵ (۰۱/۲۰۰۶ – ۰۴/۲۰۰۷) ۱ سیبک فرمان چپ
۴۵۴۶۰-۴۹۰۷۵ (۰۶/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ سیبک فرمان چپ
۴۵۵۰۳ END SUB-ASSY, STEERING RACK
۴۵۵۰۳-۴۹۱۲۵ ۲ قرقری فرمان
۴۵۵۰۳B WASHER, CLAW(FOR STEERING RACK END)
۹۰۲۱۴-۱۴۰۰۷ OD=38 ۲ $۲٫۱۳
۴۵۵۳۵ BOOT, STEERING RACK, NO.1
۴۵۵۳۵-۰E010 (L) ۱ گردگیر جعبه فرمان
۴۵۵۳۵-۴۸۰۲۰ (J) ۱ گردگیر جعبه فرمان
۴۵۵۳۵B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
۹۰۰۸۰-۴۶۱۵۳ (L) ۲ $۱٫۱۵
۹۰۴۶۷-۱۹۰۲۱ (J) ۲ $۱٫۴۶
۴۵۵۳۵D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
۹۰۴۶۰-۶۰۰۰۷ ۱ $۷٫۱۲
۴۵۵۳۶ BOOT, STEERING RACK, NO.2
۴۵۵۳۵-۰E010 (L) ۱ $۱۶٫۶۵
۴۵۵۳۵-۴۸۰۲۰ (J) ۱ $۱۶٫۶۵
۴۵۵۳۶A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
۹۰۴۶۰-۶۰۰۰۷ ۱ $۷٫۱۲

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید