خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم گیربکس و جلوبندی RX » ساعت گیربکس لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸
۳۵۱۹۵A CLAMP, TRANSAXLE APPLY TUBE, NO.1
۳۵۱۹۵-۲۱۰۱۰ ۱ $۷٫۵۵
۳۵۱۹۶ CLAMP, TRANSAXLE APPLY TUBE, NO.2
۳۵۱۹۶-۲۱۰۱۰ ۱ $۵٫۴۲
۳۵۲۱۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1
۳۵۲۱۰-۳۳۰۲۰  شیر برقی ۱ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۲۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.2
۳۵۲۲۰-۳۳۰۲۰  شیر برقی ۲ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۳۰ شیر برقی
۳۵۲۳۰-۳۳۰۱۰ NO.1 ۱ $۳۰۶٫۵۷
۳۵۲۳۰-۳۳۰۲۰ NO.2 ۱ $۳۰۶٫۵۷
۳۵۲۴۰ شیر برقی
۳۵۲۴۰-۳۳۰۳۰ ۱ $۳۰۶٫۵۷
۳۵۲۵۱ BODY, CHECK BALL
۳۵۲۵۱-۳۰۰۲۰ ۱ $۳۴٫۳۶
۳۵۲۵۱A SPRING, COMPRESSION (FOR CHECK BALL BODY)
۹۰۵۰۱-۰۳۰۰۵ ۱ $۱٫۲۷
۳۵۲۸۵ PLATE, SOLENOID LOCK
۳۵۲۸۵-۳۳۰۳۰ ۱ $۷٫۷۹
۳۵۲۹۰ SOLENOID ASSY, LINE PRESSURE CONTROL
۳۵۲۹۰-۳۳۰۲۰  شیر برقی ۱ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۹۵ PLATE, SOLENOID LOCK, NO.2
۳۵۲۹۵-۳۳۰۱۰ ۱ $۸٫۶۲
۳۵۲۹۶ PLATE, SOLENOID LOCK, NO.3
۳۵۲۹۶-۳۳۰۱۰ ۱ $۸٫۶۲
۳۵۳۳۰ STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL
۳۵۳۳۰-۰۸۰۱۰  صافی گیربکس ۱ $۹۸٫۰۵
۳۵۳۳۹ GASKET, OIL STRAINER
۹۰۳۰۱-۳۲۰۱۲ YELLOW PAINTED ۱ $۳٫۰۱
۳۵۴۰۹ SPRING SUB-ASSY, MANUAL DETENT
۳۵۴۰۹-۲۱۰۱۰ ۱ $۱۲٫۳۸
۳۵۴۱۰ BODY ASSY, TRANSMISSION VALVE
۳۵۴۱۰-۳۳۱۳۱  ساعت گیربکس ۱ $۱,۶۱۱٫۶۱
۳۵۴۱۸ VALVE, MANUAL
۳۵۴۱۸-۳۳۰۱۰ ۱ $۶۳٫۶۲
۳۵۴۲۲G PISTON, REVERSE CLUTCH ACCUMULATOR
۳۵۴۲۲-۳۳۰۴۰ ۱ $۱۱٫۲۳
۳۵۴۲۴E RING, O (FOR C-1 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۱۹۰۱۶ UPPER ۱ $۳٫۰۱
۹۰۳۰۱-۳۰۰۰۷ LOWER ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۲۶D PISTON, C-3 ACCUMULATOR
۳۵۴۰۶-۲۱۰۱۰ ۱ $۴۲٫۴۲
۳۵۴۲۶E SPRING, COMPRESSION (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۲۲۰۵۶ ۱ $۳٫۸۰
۳۵۴۲۶F RING, O (FOR C-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۳۰۰۰۷ ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۲۷K PISTON, B-3 ACCUMULATOR
۳۵۴۲۷-۲۸۰۱۰ ۱ $۴۹٫۴۶
۳۵۴۲۷L SPRING, COMPRESSION (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۵۰۱-۱۹۰۳۷ INNER ۱ $۳٫۱۶
۹۰۵۰۱-۲۶۰۹۶ OUTER ۱ $۵٫۱۰
۳۵۴۲۷M RING, O (FOR B-3 ACCUMULATOR PISTON)
۹۰۳۰۱-۲۸۰۰۸ ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۵۶L SPRING, COMPRESSION (FOR C-2 CONTROL VALVE)
۹۰۵۰۱-۱۹۰۳۸ ۱ $۳٫۱۶
۳۵۵۹۹ COVER, MANUAL DETENT SPRING
۳۵۵۹۹-۲۱۰۱۰ ۱ $۵٫۷۷
۳۵۶۶۶D TUBE, BRAKE APPLY
۳۵۶۶۶-۳۳۰۱۰ ۱ $۱۰٫۶۴
۳۵۸۸۲A TUBE, DIFFERENTIAL GEAR LUBE APPLY
۳۵۸۸۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۶٫۸۴
۳۵۸۹۵ TUBE, FRONT CLUTCH APPLY
۳۵۸۹۵-۲۸۰۱۰ ۱ $۸٫۰۷
۹۰۱۰۵-۰۵۰۰۵ *** STD. PART $۰٫۵۹
۹۰۱۰۵-۰۶۰۵۳ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۰۱۰۵-۰۶۰۷۰ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۰۱۰۵-۰۶۰۷۱ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۰۱۰۵-۰۶۲۹۲ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۰۱۱۹-۰۵۰۲۳ *** STD. PART $۰٫۸۳
۹۱۵۱۱-۸۰۶۱۴ *** STD. PART $۰٫۹۵
۹۱۵۱۱-C0625 *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۵۱۱-C0630 *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۱۶۱۱-B0616 *** STD. PART $۰٫۷۹

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید