خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم الکتریکی و کامپیوتر هایلوکس » کامپیوتر (ECU) هایلوکس مدل ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۸۵۹۱۰F RELAY, COMPUTER (FOR EFI)
۹۰۹۸۷-۰۲۰۱۲ ۲ رله کامپیوتر
۸۹۴۲۰ SENSOR ASSY, VACUUM
۸۹۴۲۰-۶۰۰۴۰ ۱ $۳۸۰٫۵۰
۸۹۴۲۱ SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.)
Not applicable
۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۲-۳۵۰۱۰ ۱ مهره اب
۸۹۴۲۴ SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۴-۱۲۰۱۰ ۱ $۹۱٫۴۱
۸۹۴۵۲ SENSOR, THROTTLE POSITION (FOR E.F.I.)
۸۹۴۵۲-۳۵۰۲۰ ۱ سنسور دریچه سوخت
۸۹۴۵۶ RESISTOR, VARIABLE
Not applicable
۸۹۶۶۱ کامپیوتر ECU
۸۹۶۶۰-۳D860 ۱ $۱,۴۱۲٫۲۶
۸۹۶۶۷ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
Not applicable
۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
Not applicable
۸۹۶۶۹ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.3

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید