خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم بدنه راوفور » جک برقی درب صندوق راوفور ۲۰۱۵-۲۰۱۶-۲۰۱۷
۶۸۸۱۰D HINGE ASSY, BACK DOOR, RH
۶۸۸۱۰-۴۲۰۷۰  لولای درب صندوق راست ۱
۶۸۸۲۰C HINGE ASSY, BACK DOOR, LH
۶۸۸۱۰-۴۲۰۷۰  لولای درب صندوق چپ ۱
۶۸۸۳۸ PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1
۶۸۸۳۸-۴۲۰۱۰ T=1.0 ۲
۶۸۸۳۸-۴۲۰۲۰ T=1.5 ۲
۶۸۸۳۸-۴۲۰۳۰ T=2.0 ۲
۶۸۹۱۰A جک برقی درب صندوق راست
۶۸۹۱۰-۴۹۰۵۵ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۱
۶۸۹۲۰ جک برقی درب صندوق چپ
۶۸۹۲۰-۴۹۰۵۵ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۱
۶۸۹۴۷ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER RH
۶۸۹۰۳-۴۲۰۱۴ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۱
۶۸۹۴۷-۴۲۰۲۰ ۱
۶۸۹۴۸ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER LH
۶۸۹۰۴-۴۲۰۱۴ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۱
۶۸۹۴۸-۴۲۰۲۰ ۱
۶۹۳۵۰ LOCK ASSY, BACK DOOR
۶۹۳۵۰-۲۸۱۵۱  قفل درب صندوق ۱
۶۹۳۵۰-۲۸۱۶۰ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۱ $۱۷۰٫۵۲
۶۹۴۳۰C STRIKER ASSY, BACK DOOR LOCK
۶۹۴۳۰-۴۸۰۳۰ ۱
۸۴۲۷۰G سنسور درب برقی عقب راست
۸۴۲۷۰-۴۲۰۱۰ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۱
۸۴۲۷۰S CLIP(POWER BACK DOOR SENSOR, RH)
۶۱۶۱۷-۴۲۰۴۰ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۳
۸۴۲۸۰D سنسور درب برقی عقب چپ
۸۴۲۸۰-۴۲۰۱۰ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۱
۸۴۲۸۰E CLIP (FOR POWER BACK DOOR SENSOR, LH)
۶۱۶۱۷-۴۲۰۴۰ POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) ۳

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید