خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اوریون » لوازم گیربکس و جلوبندی اوریون » ساعت گیربکس اوریون ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱
۳۵۲۱۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1
۳۵۲۱۰-۳۳۰۳۰  سلونویید ۱ ۲ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۲۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.2
۳۵۲۲۰-۳۳۰۴۰  سلونویید ۲ ۲ $۱۹۱٫۹۵
۳۵۲۴۰ SOLENOID ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION 3WAY
۳۵۲۴۰-۷۳۰۱۰  سلونویید ۱
۳۵۲۸۰ SOLENOID ASSY, LOCK UP CONTROL
۳۵۲۸۰-۵۲۰۴۰  سلونویید ۱ $۲۲۶٫۳۹
۳۵۲۹۰ SOLENOID ASSY, LINE PRESSURE CONTROL
۳۵۲۹۰-۳۳۰۴۰  سلونویید ۱ $۲۰۳٫۵۸
۳۵۳۳۰ STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL
۳۵۳۳۰-۳۳۰۵۰  صافی گیربکس ۱ $۹۸٫۰۵
۳۵۳۳۰A RING, O (FOR OIL STRAINER)
۹۰۳۰۱-۲۷۰۱۰ ۱ $۳٫۵۸
۳۵۴۱۰ BODY ASSY, TRANSMISSION VALVE
۳۵۴۱۰-۳۳۱۷۱  ساعت گیربکس ۱ $۱,۶۱۱٫۶۱
۳۵۴۱۸ VALVE, MANUAL
۳۵۴۱۸-۷۳۰۱۰ ۱
۸۲۱۲۵J WIRE, TRANSMISSION
۸۲۱۲۵-۳۳۰۹۰ ۱ $۵۳٫۱۸
۸۲۱۲۵K WIRE, TRANSMISSION
۸۲۱۲۵-۳۳۱۰۰ ۱ $۶۶٫۶۶
۹۰۱۰۵-۰۶۳۰۷ *** STD. PART $۰٫۹۵
۹۱۵۵۱-۸۰۶۱۶ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۵۵۱-۸۰۶۲۵ *** STD. PART $۰٫۷۵
۹۱۵۵۱-۸۰۶۳۰ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۵۵۱-۸۰۶۳۵ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۵۵۱-۸۰۶۴۵ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۵۵۱-۸۰۶۵۰ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۵۵۱-۸۰۶۵۵ *** STD. PART $۰٫۹۵
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید