خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایس » دیفرانسیل عقب هایس ۲۰۰۵-۲۰۱۴
۴۱۱۰۱ CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, REAR
۴۱۱۰۱-۳۵۱۷۰  پوسته دیفرانسیل عقب ۱ $۵۸۶٫۳۰
۴۱۱۱۰ دیفرانسیل عقب
۴۱۱۱۰-۲۶۴۴۰ FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300 ۱ $۱,۹۴۵٫۹۴
۴۱۱۱۴ BOLT, REAR DIFFERENTIAL BEARING CAP
۹۰۱۰۵-۱۲۰۵۳ ۴ $۲٫۱۷
۴۱۱۱۵ RING, DIFFERENTIAL OIL STORAGE
۴۱۱۱۵-۳۵۰۱۰ ۱ $۴٫۵۵
۴۱۲۰۱ کرانویل پنیون
۴۱۲۰۱-۸۰۱۸۱ FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300 ۱ $۱,۱۲۲٫۲۶
۴۱۲۰۱A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION REAR)
۹۰۳۶۶-۳۵۰۸۷ ۱ $۱۶۳٫۳۷
۴۱۲۰۱B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION FRONT)
۹۰۳۶۶-۳۰۰۶۷ ۱ $۱۰۶٫۶۷
۴۱۲۰۱C SEAL, OIL (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER)
۹۰۳۱۱-۴۱۰۰۹ ۱ $۲۲٫۴۶
۴۱۲۰۱D WASHER, PLATE (FOR REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION)
۹۰۲۰۱-۳۵۴۹۷ T=1.70 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۴۹۸ T=1.73 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۴۹۹ T=1.76 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۰ T=1.79 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۱ T=1.82 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۲ T=1.85 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۳ T=1.88 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۴ T=1.91 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۵ T=1.94 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۶ T=1.97 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۷ T=2.00 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۸ T=2.03 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۰۹ T=2.06 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۰ T=2.09 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۱ T=2.12 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۲ T=2.15 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۳ T=2.18 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۴ T=2.21 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۵ T=2.24, MARK 01 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۶ T=2.27, MARK 02 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۷ T=2.30, MARK 03 ۱ $۴٫۱۹
۹۰۲۰۱-۳۵۵۱۸ T=2.33, MARK 04 ۱ $۴٫۱۹
۴۱۲۰۴ FLANGE SUB-ASSY, REAR DRIVE PINION COMPANION, REAR
۴۱۲۰۴-۳۵۰۸۲ ۱ $۱۰۸٫۴۵
۴۱۲۰۴B NUT (FOR REAR DRIVE PINION)
۹۰۱۷۷-۲۲۰۰۳ OD=39.5 ۱ $۳٫۶۰
۴۱۲۱۴ SLINGER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
۴۱۲۱۴-۲۶۰۱۱ ۱ $۷٫۰۰
۴۱۲۲۲ PLATE, REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET BOLT LOCK
۴۱۲۲۲-۳۵۰۲۰ ۵ $۳٫۶۸
۴۱۲۲۲A BOLT (FOR REAR DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
۹۰۱۰۱-۱۱۳۵۳ ۱۰ $۱٫۲۳
۴۱۲۳۱ SPACER, REAR DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
۴۱۲۳۱-۲۴۰۱۰ ۱ $۱۹٫۶۱
۴۱۲۵۲ DEFLECTOR, DUST (FOR REAR DIFFERENTIAL)
۴۱۲۵۲-۳۵۰۴۱ ۱ $۱۱٫۲۷
۴۱۳۰۱A BEARING(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
۹۰۳۶۶-۵۰۰۰۷ ۲ $۹۸٫۷۶
۴۱۳۰۲ CASE SUB-ASSY, REAR DIFFERENTIAL
۴۱۳۱۱-۶۰۰۶۰ ۱ $۴۵۷٫۴۴
۴۱۳۱۵ NUT, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING
۴۱۳۱۵-۳۵۰۲۰ ۲ $۱۶٫۵۳
۴۱۳۱۶ LOCK, REAR DIFFERENTIAL BEARING ADJUSTING NUT
۴۱۳۱۶-۳۵۰۱۰ ۲ $۲٫۰۲
۴۱۳۳۱ GEAR, REAR DIFFERENTIAL SIDE
۴۱۳۳۱-۳۵۰۱۱  دنده دشلی ۲ $۱۱۶٫۷۹
۴۱۳۴۱ PINION, REAR DIFFERENTIAL
۴۱۳۴۱-۳۵۰۲۰  دنده پنیون ۲ $۶۷٫۳۳
۴۱۳۴۲ SHAFT, REAR DIFFERENTIAL PINION
۴۱۳۴۲-۳۹۶۱۰ ۱ $۲۲٫۲۶
۴۱۳۴۳ PIN, REAR DIFFERENTIAL PINION SHAFT
۹۰۲۵۰-۰۶۰۸۵ ۱ $۱٫۳۴
۴۱۳۵۱ WASHER, REAR DIFFERENTIAL PINION THRUST
۴۱۳۵۱-۳۰۰۵۲ ۲ $۲٫۲۱
۴۱۳۶۱ WASHER, REAR DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST, NO.1
۴۱۳۶۱-۴۰۰۲۱ T=1.6 ۲ $۲۳٫۷۶
۴۱۳۶۲-۴۰۰۲۱ T=1.7 ۲ $۲۳٫۷۶
۴۱۳۶۳-۴۰۰۲۱ T=1.8 ۲ $۲۳٫۷۶

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید