خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم گیربکس و جلوبندی کرولا » لنت ترمز جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۵
۰۴۴۶۵ لنت جلو
۰۴۴۶۵-۰۲۲۲۰ MARK ADVICS PV565H ۱ $۱۱۱٫۷۷
۰۴۴۷۹ CYLINDER KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۴۷۸-۱۲۰۶۰  سیلندر چرخ جلو ۱ $۶۸٫۳۴
۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT
۰۴۹۴۵-۱۲۱۰۰  شیم لنت ۱ $۶۵٫۶۷
۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT
۰۴۹۴۷-۴۲۰۵۰  خار لنت ۱ $۶۱٫۹۵
۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE)
۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲٫۲۱
۴۷۵۴۷B PLUG, BLEEDER(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۵۴۷-۲۰۰۱۰ ۲ $۴٫۳۵
۴۷۷۱۰A BOLT, HEXAGON(FOR FRONT DISC BRAKE CALIPER)
۹۰۱۰۵-۱۲۲۰۸ *۱۲-۱٫۲۵PX29.5-23 ۴ $۲٫۰۲
۴۷۷۱۵A PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE
۴۷۷۱۵-۵۲۱۹۰ ۲ $۸٫۹۷
۴۷۷۱۵D PIN, FRONT DISC BRAKE CYLINDER SLIDE, NO.2
۴۷۷۱۵-۱۲A10 ۲ $۸٫۹۷
۴۷۷۲۱ MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, RH
۴۷۷۲۱-۱۲A10  فکی سیلندر چرخ جلو راست ۱ $۱۲۸٫۳۸
۴۷۷۲۱A BOLT(FOR FRONT DISC BRAKE CYLINDER MOUNTING)
۹۰۱۰۵-۰۸۱۶۴ PLANT NO.A32-1.00PX23-15 ۴ $۱٫۲۷
۴۷۷۲۲ MOUNTING, FRONT DISC BRAKE CYLINDER, LH
۴۷۷۲۲-۱۲A10  فکی سیلندر چرخ جلو چپ ۱ $۱۲۸٫۳۸
۴۷۷۳۰ CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH
۴۷۷۳۰-۱۲A10  سیلندر چرخ جلو راست ۱ $۴۷۲٫۹۰
۴۷۷۳۱ PISTON, FRONT DISC BRAKE
۴۷۷۳۱-۱۲A10  پیستون سیلندر چرخ جلو ۲ $۳۰٫۶۸
۴۷۷۵۰ CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH
۴۷۷۵۰-۱۲A10  سیلندر چرخ جلو چپ ۱ $۴۷۲٫۹۰
۴۷۷۶۹ BUSH, CYLINDER SLIDE, NO.1(FOR FRONT DISC BRAKE)
۴۷۷۶۹-۵۰۰۱۰ ۲ $۵٫۳۰
۴۷۷۸۱ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT RH
۴۷۷۸۱-۱۲۲۶۰ ۱ $۲۶٫۸۹
۴۷۷۸۱A BOLT(FOR DUST COVER TO STEERING KNUCKLE ARM SETTING)
۹۰۱۱۹-۰۶۲۲۷ ۶ $۰٫۷۹
۴۷۷۸۲ COVER, DISC BRAKE DUST, FRONT LH
۴۷۷۸۲-۱۲۲۶۰ ۱ $۲۶٫۸۹
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید