خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم گیربکس و جلوبندی کرولا » بوستر ترمز کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴
۴۴۶۱۰ بوستر ترمز
۴۴۶۱۰-۱۲D20 (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۲/۲۰۰۸) ۱ $۸۲۲٫۴۵
۴۴۶۱۰-۱۲D21 (۰۳/۲۰۰۸ – ۰۶/۲۰۱۰) ۱ $۸۲۲٫۴۵
۴۴۶۹۶ GROMMET, CHECK VALVE
۹۰۴۸۰-۲۴۴۳۹ ۱ $۱۱٫۸۶
۴۴۷۳۰ VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE)
۴۴۷۳۰-۱۲۰۷۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۶/۲۰۰۸) ۱ $۴۰٫۳۳
۴۴۷۳۰-۲۰۱۷۰ (۰۸/۲۰۰۸ – ۰۶/۲۰۱۰) ۱ $۴۰٫۱۷
۴۴۷۷۳F HOSE, UNION TO CHECK VALVE
۴۴۷۷۳-۱۲۸۳۰ ۱ $۴۲٫۸۲
۴۴۷۷۳G CLIP(FOR UNION TO CHECK VALVE HOSE)
۹۶۱۳۳-۴۱۵۰۰ ۲ $۳٫۸۷
۴۴۷۷۴C CLIP(FOR UNION TO CONNECTOR TUBE HOSE)
۹۶۱۳۳-۴۱۵۰۰ ۲ $۳٫۸۷
۴۴۷۷۴E HOSE, UNION TO CONNECTOR TUBE
۴۴۷۷۴-۲۰۳۱۰ ۱ $۱۶٫۴۱
۴۴۷۸۵ GASKET, BRAKE BOOSTER
۴۴۷۸۵-۱۲۰۴۰ ۱ $۴٫۵۵
۴۷۲۶۴D CLEVIS, BRAKE MASTER CYLINDER PUSH ROD
۴۷۲۶۴-۶۳۰۲۰ ۱ $۶٫۳۷
۹۰۱۷۹-۰۸۰۳۸ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۴۱۲۰-۴۱۰۰۰ *** STD. PART $۰٫۹۱
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید