خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی GT86 » لوازم موتوری GT86 » سر سیلندر GT86 مدل ۲۰۱۳
۱۱۱۰۱V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB)
SU003-00117  پیچ سرسیلندر ۱۲
۱۱۱۰۳C HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH
SU003-04235 ۱
۱۱۱۰۳D BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, RH)
SU003-04265 ۹
۱۱۱۰۳G SPACER, OIL, RH
SU003-00816 ۱
۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD
SU003-00112  واشر سرسیلندر ۱
۱۱۱۵۱E BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.1)
SU003-04264 ۲۵
۱۱۱۹۱A GASKET(FOR SPARK PLUG TUBE)
SU003-00100 ۲
۱۵۰۴۴ PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL FEED
SU003-00308 ۱
۱۵۶۷۸D FILTER, OIL CONTROL VALVE, RH
SU003-00299 ۲
SU003-00309 *** STD. PART
SU003-02155 *** STD. PART
SU003-02184 *** STD. PART
SU003-02193 *** STD. PART
SU003-02196 *** STD. PART
SU003-02197 *** STD. PART
SU003-04084 *** STD. PART
 
۱۱۱۰۱V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB)
SU003-00117 ۱۲
۱۱۱۰۴A HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, LH
SU003-04237 ۱
۱۱۱۰۴B BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, LH)
SU003-04265 ۹
۱۱۱۰۴E CASE ASSY, PUMP DRIVE
SU003-00330 ۱
۱۱۱۰۴F SPACER, OIL, LH
SU003-00816 ۱
۱۱۱۱۶ GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
SU003-00099 ۱
۱۱۱۵۳A BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING LH, NO.1)
SU003-04264 ۲۵
۱۱۱۹۳A GASKET, SPARK PLUG TUBE, LH
SU003-00100 ۲
۱۳۷۵۱A LIFTER, VALVE
SU003-00277 ۱
۱۵۶۷۸E FILTER, OIL CONTROL VALVE, LH
SU003-00299 ۲
SU003-02134 *** STD. PART
SU003-02184 *** STD. PART
SU003-02197 *** STD. PART
 
۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
SU003-00111 ۱
۱۱۱۰۲ HEAD, CYLINDER, LH
SU003-00115 ۱
۱۱۱۱۷A PLUG, W/HEAD TAPER SCREW, NO.1
SU003-00303 ۲
۱۱۱۱۷B PLUG, W/HEAD TAPER SCREW, NO.2
SU003-00303 ۳
۱۱۱۲۲ BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
SU003-04238 ۴
۱۱۱۲۲B BUSH, INTAKE VALVE GUIDE, NO.2
SU003-04238 ۴
۱۱۱۲۶ BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
SU003-04239 ۴
۱۱۱۲۶B BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2
SU003-04239 ۴
SU003-02150 *** STD. PART
 
۱۱۲۰۱ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
SU003-00279 ۱
۱۱۲۰۲ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH
SU003-00282 ۱
۱۱۲۱۳ GASKET, CYLINDER HEAD COVER
SU003-00280 ۱
۱۱۲۱۴ GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
SU003-00281 ۱
SU003-02197 *** STD. PART
 
۱۱۱۰۱Y HEAD & VALVE SET, CYLINDER, RH
SU003-00103 ۱
۱۱۱۰۲B HEAD & VALVE SET, CYLINDER, LH
SU003-00104 ۱
 
۱۱۱۰۲A SENSOR, CAMSHAFT POSITION
SU003-00413 NO.2 ۱
SU003-00414 NO.1 ۳
SU003-00184 *** STD. PART
SU003-00185 *** STD. PART
SU003-04259 *** STD. PART
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید