خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی GT86 » لوازم بدنه GT86 » درب GT86 مدل ۲۰۱۳
۶۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-01558  درب راست ۱
۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
SU003-04136 ۴
۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-01559  درب چپ ۱
۶۸۶۱۰B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-01567  ترمز درب راست ۱
۶۸۶۲۰ CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-01567  ترمز درب چپ ۱
SU003-00051 *** STD. PART
SU003-02825 *** STD. PART
SU003-02909 *** STD. PART
SU003-04644 *** STD. PART
 
۶۲۶۱۶ STOPPER, FRONT DOOR SASH
SU003-04118 ۲
۶۷۴۰۳F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
SU003-01608 ۱
۶۷۴۰۴F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
SU003-01609 ۱
۶۷۴۶۹ PROTECTOR, FRONT DOOR GUIDE
SU003-01625 ۱
۶۷۸۱۱C COVER, FRONT DOOR HOLE
SU003-01604 RH ۱
SU003-01605 LH ۱
۶۷۸۳۱ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
SU003-01610 ۱
۶۷۸۳۲ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
SU003-01611 ۱
۶۸۱۶۰C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH
SU003-04334 ۱
۶۸۲۱۰C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH
SU003-04335 ۱
SU003-00051 *** STD. PART
SU003-01624 *** STD. PART
SU003-02874 *** STD. PART
SU003-02894 *** STD. PART
SU003-02920 *** STD. PART
 
۶۸۱۰۱ GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-G0001  شیشه درب جلو راست ۱
۶۸۱۰۲ GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-G0002  شیشه درب جلو چپ ۱
۶۸۱۲۵ GLASS, FRONT DOOR FIX WINDOW, RH
SU003-G0010  شیشه لچکی راست ۱
۶۸۱۲۶ GLASS, FRONT DOOR FIX WINDOW, LH
SU003-G0011  شیشه لچکی چپ ۱
 
۶۷۸۶۱ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
SU003-01631 ۱
۶۷۸۶۲ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
SU003-01632 ۱
۶۷۸۶۷C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
SU003-04052 ۱۳
۶۷۸۶۸C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
SU003-04050 ۱۳
۶۷۸۶۹B CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
SU003-04054 ۴
۶۷۸۶۹E CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
SU003-04053 ۲
۶۸۱۶۵ WEATHERSTRIP, DOOR REAR CORNER, RH
SU003-04601 ۱
۶۸۱۶۶ WEATHERSTRIP, DOOR REAR CORNER, LH
SU003-04602 ۱
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید